Får det vara lite Alvedon?

Tyvärr är det första man ofta får, när man mår dåligt, något smärtstillande som Alvedon (verksamma ämnet paracetamol) som minskar smärta och sänker feber. Feber är en av kroppens ändamålsenliga reaktioner på infektioner som dels försvagar virus (och vissa bakterier) och påskyndar aktiviteten av immunförsvaret.

Att apoteken privatiserades har lett, tillsammans med ökande reklam direkt till patienter, till en ökad användning av receptfria läkemedel. Samtidigt har dödsfallen på grund av paracetamol ökat såpass kraftigt att man tänker begränsa den lätta åtkomligheten.

Stoppar inte feberkramp

Som förälder kan man blir rädd om barnet får feberkramp, även om man vet att feber i sig är ett av kroppens sätt att försvaras sig.

Från läkartidningen :

”Krampen är vanligen generell och tonisk/klonisk med en duration på mind­re än 15 minuter (oftast bara en eller ett par minuter). Bland 5 år gamla, väst­europeiska barn har 2–5 procent haft minst en feberkramp [1]. Feberkramper är godartade och leder sällan till komplikationer.”

Så om en ”feberkramp” varar mer än 15 minuter så kan det vara idé att kontakta en läkare för att kolla att det är inte något annat. Om läkaren föreslår febersänkande, hänvisa hen till länkade Läkartidning artikeln.

dessutom

”Sammanfattat

Feberkramper kan inte förebyggas med febernedsättande mediciner. Detta har varit känt länge och har bekräftats av en ny finländsk studie.

Nu behövs inte fler studier. Läkare och sjuksköterskor måste lära föräldrar att feberkramper inte går att förebygga, att de nästan alltid är ofarliga och att febern kanske motverkar och förkortar infektioner.”

dessutom:
”Antipyretikagrupperna och placebogruppen (efter andra randomiseringen) hade samma risk för ny feberkramp (23 procent). Det var inga signifikanta skillnader mellan effekten av paracetamol och ibuprofen.”

Så tro inte att Ipren (ibuprofen) är bättre än Alvedon (paracetamol)!

Autism och vacciner? kanske inte så enkelt samband

Många vaccinkritiker finner många saker som pekar på ett samband mellan vacciner. och autism uppkomst och ökning

En observation som skulle tala emot det är en jämförelse med Cuba. Cuba har bara 0.00168% autism i befolkningen medan USA har hela 0,50% och Cuba har mycket hög vaccinationstäckning, t.ex. 99,7% för mässling.  I artikeln evidence-that-acetaminophen-especially-in-conjunction-with-vaccines-is-a-major-cause-of-autism-and-asthma/ (Studien-evidens att Alvedon i synnerhet i samband med vacciner är en stor orsak till autism och astma) ger en detaljerad bild av hur det kan vara kombinationen av vanliga smärtmedicinen och vacciner som ger största risken.

 

Hög vaccination – hög barnadödlighet?

Samtidigt råkade jag på en video, som påpekade högbarnadödligheten i det högvaccinerad USA. Jag märkte i tabellen de visade att Cuba fanns intill USA i listan.  Man kan se nästan samma siffror i andra källor, som Wikipedia för 2010-2015:  5.5 Cuba; 5.97 USA,

infant mortality USA 6.22 Cuba 5.82

 

Så, jag har inte bevisat något här, men jag väljer fortfarande hålla mig borta från vaccin och paracetamol , i synnerhet samtidigt!.

OCH jag efterlyser forskning om vacciner som INTE är beroende av farmaindustrier och som innehåller folk som är öppna för alternativ så vi har en möjlighet att bygga rationella beslut på mer än marknadsföring förklädd till vetenskap.

Mer om paracetamol

Acetaminophen (Tylenol) and the autism epidemic

Intressanta detaljer:

Amerikanska CDC (läkemedelsmyndighet) 1980 varnade för att aspirin kunde leda till Reye’s syndrome och många gick då över till paracetamol (typ Alvedon). Det sammanfaller med att autism började skena uppåt.

Vad skulle kunna ligga bakom att pojkar i USA har mycket större autism förekomst. De flesta pojkar i USA omskärs redan i födselsjukhuset. På 1990-talet föreslog barnläkareförbundet att man skulle ge de paracetamol 5-7 gånger de 24 h omkring ingreppet.

 Mammans medicinintag ökar barnets risk för autism

https://spectrumnews.org/news/taking-meds-during-pregnancy-brings-autism-risk-benefits/

In the past three months, studies have linked three more types of pills to autism risk: antidepressants, acetaminophen [annat namn för paracetamol/Alvedon] and a class of asthma drugs. Mothers-to-be who take these drugs may as much as double their risk of having a child with autism.

2 reaktioner till “Får det vara lite Alvedon?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *