Facebook tips

Det jag skrev blev inte bra! Kan jag ändra?

Kan var bra att veta, för oss som upptäcker fel, just EFTER man slagit ENTER eller [POST], att i dessa trådar (till skillnad ifrån Messenger där man inte kan påverka det man skickat. ) att man kan redigera eller ta bort sina poster.
 

Om du svävar med mus över ditt inlägg så ser man i ditt inläggs övre högra hörn (eller till höger om inlägget) några diskreta ”meny  punkter”,    …    ,  kommer fram. Om man flyttar musen dit så visas ”Edit or delete this”. Klicka. Då kan du välja vilket. Om du redigerar, se till att inte slå ENTER innan du är klar. Om du behöver en radbrytning kan du använda Shift+ENTER.  När du är klar, slå ENTER.  (Jag tror inte du behöver vara i slutet).

Du kan redigera flera gånger.

 
Man kan se om någon har redigerat, ”edited” visas, och man kan se original och redigerat version. Det är bra. Då kan man se OM någon försökt vilseföra.
 

That Facebook post could have been better

How to edit a FaceBook post that you’ve made. (What was described above in Swedish.)  Unfortunately that possibility isn’t possible in FB Messenger.

From: https://www.facebook.com/help/1376303972644600?helpref=uf_permalink

To edit a post that you’ve shared from your Page:
  1. Go to the post
  2. Click Story options in the top-right corner (or it can appear to the right of the post when you hover over it) and select Edit Post
  3. Edit your post and click Save
Note: Posts that have been boosted or are part of an ad campaign can’t be edited.
See Who Edited a Post Shared By Your Page
Keep in mind that posts can be edited by other admins and editors who work on your Page.
To see who edited a post:
  1. Go to the post and click Story options
  2. Select View edit history
  3. From here, you’ll see a history of all edits, including edits made before the post was published
  4. Click Close after you’ve finished viewing the edit history
Anyone who can see the post can see a history of any edits made after the post was published. Only the people who work on your Page can see edits made before the post was published and who edited it.
 

Om du vill få fetstil eller kursiv i texten

Iblanda kan man vilja betona eller särskilja på annat sätt en del av en text på Facebook.  Det första kallas fetstil eller Bold och det andra heter kursivt eller Italics.

Man kan använda en annan typ av tecken, Unicode tecken,  som man kan klistra in. Man kan få hjälp att göra det här https://yaytext.com/bold-italic/ 

Man kan även få andra formateringar och special tecken och symboler där.