Borde vi vaccinera för att skydda andra?

Spela ut samveteskortet

De som har sin uppgift att se till att så många som möjligt vaccinera sig har ett argument som gör att folk kan uppleva de som inte väljer att vaccinera som själviska.

T.ex http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Nar-hur-och-varfor/Hur-fungerar-vaccinationer/  :

”För alla sjukdomar som vacciner i det allmänna programmet riktas mot, utom stelkramp, gäller att smittspridningen upphör om tillräckligt stor andel av befolkningen är vaccinerad. Detta kallas flockimmunitet och gör det möjligt att skydda dem som inte är vaccinerade. På så sätt skyddas ovaccinerade, t.ex. spädbarn och människor med allvarliga sjukdomar som inte kan vaccineras eller inte skyddas av vaccinationer. För t.ex. mässling behöver man vaccinera 90-95% av befolkningen för att hålla infektionen borta. Det är därför viktigt att uppmuntra till vaccination också i populationer med hög andel immuna.”

Detta ökar det sociala trycket att vaccinera till ännu mer hysteriska nivåer.

Flockimmuniteten är mest en teoretisk konstruktion. Den är logisk OM man vet att vaccinerna fungerar som tänkt. Flockimmunitet är inte bevisad (Det är nog flera fall som snarare motbevisar). Vaccinernas effekt är inte heller bevisad, på längre sikt, på många plan, utan att tillverkaren kontrollerar publicering. (Att mässling vaccin har lett till minskad förekomst av de lindriga symtom som var kvar i Sverige på 70-talet ifrågasätter jag inte. Så någon påverkan har mässlingsvaccin. Samtidigt som vi försöker ”förbättrar immunförsvaret med vacciner” så exploderar olika autoimmuna sjukdomar. Vad är netto nyttan?)

Cancersjukbarns mor säger NEJ!

I denna amerikanska artikel finns motiveringarna som hon tycker: Nej, du skall inte vaccinera ditt barn för att skydda mitt! (Det kan ÖKA fara för mitt barn)

http://thinkingmomsrevolution.com/dont-vaccinate-protect-cancer-kid/

En annan (men av en fader) med mässlingvaccintema

Också på engelska

https://leviquackenboss.wordpress.com/2015/01/27/dear-mom-who-thinks-i-need-to-vaccinate-my-kids-against-measles/

Mer om Flockimmunitet

Borde vi SLUTA vaccinera för att skydda andra?

Det låter helt konstigt med tanke på offentlig propaganda om motsatsen.

För att skydda de minsta barnen

När mödrar hade haft mässling själva som barn fick de en oftast livslång immunitet. De hade också förmågan att överföra genom bröstmjölk ämnen som gav sina spädbarn skydd mot mässling under tiden som de var minst.

Det har visat sig att mödrar som fått mässlingvaccin istället saknar den förmågan så deras barn är oskyddade.

För att vaccinerade är spridare av smitta

Man vet att vaccinerade människor kan bära och sprida virus för den sjukdom de är vaccinerade mot.

Som detta fall av mässling spridning 2011 genom en dubbelt vaccinerad 22 åring.

3 babianer, ingen smittoöverföring från en med naturlig immunitet, men från en med 3 faldig vaccin "immunisering"

Det har också gjorts försök med kikhosta och babianer där det visade sig att ovaccinerade som hade haft sjukdomen INTE spridde vidare ny smitta. De har riktig immunitet. Men de vaccinerade babianer överförde nysmitta.

För att vaccinerade är lömska spridare av smitta

En vaccin som jag tror verkligen har ändrat förekomsten av symtomen av sin målsjukdom är just mässlingsvaccin. Man ser inte de typiska prickarna som nästan alla barn råkade ut för förr i tiden.

Det kan låta bra, men det inrymmer en fara. Man vet att vaccinerade människor kan bära och sprida virus för den sjukdom de är vaccinerade mot. Om vaccinet hindrar uppkomsten av de röda prickarna så finns det ingen varning för andra människor att personen utgör en smittokälla och borde undvikas eller isoleras.

Mer om Att skydda andra barn

Vill ni ha fler källor till mina påstående, stött gärna på!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *