SAFIR övningar och annat FLASH

Jag var med om att utveckla SAFIR English när jag arbetade på CFL. Det var en stor samling varierade övningar man kunde göra på Webben. De byggde på en tidigare kurs, inriktad på svenska. FLASH är ett program som stöder multimedia på webben. Tyvärr saknas stöd för FLASH i iPhone, iPad, enklare android telefoner och surfplattor. Jag byggde in en feedback system i kursen och jag fortfarande får ibland ett problemrapport.  Nästan alltid gäller det bristande FLASH support. Jag tänkte spara, nedan,  ett längre svar som jag skrivit som respons till folk med denna problem.

English:

Unfortunately you must use a platform that supports FLASH there are some smartphones with FLASH capabilities but according to this article:Which phones and tablets can play Flash? Here’s our complete guide – CNET

Apple iOS
Steve Jobs published a beard-stroking meditation on Flash in April 2010, but let us summarise it for you. If you have an iPhone, you are never getting Flash. Never, never, never. Blah, blah, proprietary product, you don’t really need it, slow and insecure, makes devices crash, eats your battery, blah. The upshot is that Satan will be skating to work before you get Flash. You can still look at video and other media on the Web in other formats –just not Flash. That is all.
http://www.cnet.com/news/which-phones-and-tablets-can-play-flash-heres-our-complete-guide/

When I was working on the SAFIR English course I made some variants of the questions in a Learning Environment called Moodle which would probably work even on ordinary smartphones. If you would like to try, you kan make your own account there by using your email address. Go to
http://www.tupo.biz/moodle1.6/course/view.php?id=16

Answer YES to enroll question and you get into the course.
Click on the various ”What have you learned?” links to enter the differnt tests
I think these would probably work in most smartphones. These are only a small part of the many questions in the SAFIR ENGLISH course. They can contain better feedback than the original questions.
Hope you would like to try, tell me if you have any problems and will tell me how they went.

Hur man översätter eller korrigerar textsträngar i Moodle

Jag har just gjort en ny video. Jag hade upptäckt att en spännande möjlighet i lärplattformen Moodle inte funkade på svenska men på Engelska. I interaktiva frågor kan man välja CBM poängsättning som innebär att eleven skall även ange hur säker hen är på svarets riktighet. Detta är mycket viktigt för oss lärare att veta. Om eleven/elever ”råkar” få rätt, men är osäker/osäkra, så vet man att man borde förklara mera trots att elev(er) hade fått ”rätt”.

Men som sagt, det funkade inte på svenska, fast det gick på engelska. Jag passade på spela in processen för hur man översätter och korrigerar strängar i Moodle.  Frågetypen fungerade efter rättning av textsträngen. Jag gjorde detta i senaste version av Moodle, 2.8. Jag talar engelska i videon, men det är nog lätt att följa ändå. (Annars får ni höra av er!)

Den blir skarpast om du ser den i helskärm (klicka i nederst högra hörnet av videospelaren)

Moodle databas för stor?

Min andra webhost, siteground, klagade nyss att ett MySQL databas var för stor (>500 Mb) och gav mig en vecka att åtgärda det.

Det var en databas som hörde till en av mina Moodle platser.  Om man gick in med PhpMyAdmin, kunde man se att att mdl_sessions tabellen var den största, med flera hundra Mb.  Jag sorterade på tid, men det visas bara i Epoche (UNIX) tidstämpel. Man kan hitta omvandlare på nätet (t.ex. http://www.epochconverter.com/) och det visade sig att de äldsta posterna i tabellen var från 2011. Det verkade som om man kunde ”empty” tabellen utan stora följder. (Kanske bra att undvika när folk är inloggade.)

Ibland kan DB namnen ge väldigt liten ledning om vilken Moodle det gäller om du har flera. Om du går in i en databas och kollar mdl_course tabellen, kan den ge upplysningar om ingående kurser och Moodle sitens namn.

En bra query för att kolla storleken på alla dina MySQL baser:

SELECT table_schema "Data Base Name", sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB"
FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ;

gav output:

Data Base Name Data Base Size in MB
information_schema 0.00878906
tupo_jo151 0.20866203
tupo_jo152 0.46760845
tupo_komvux 2.50074005
tupo_mdle1 11.16973972
tupo_mdle12 21.08011818
tupo_mdle2 0.92107487
tupo_mdle3 4.15172386
tupo_mKastel 26.23437500
tupo_mood503 27.54687500
tupo_mood529 210.06250000
tupo_sitemagixprod 0.01076508
tupo_wcln1 0.04072952

Elever ritar något i nätuppgift

När man har Ma och NO ämnen så behövs ofta att elever kan rita vissa figurer och det är inte alltid så lätt att göra inom en online kurs. Jag tycker om PAD Physics Applets for Drawing som kan till och med rätta  sådana uppgifter, men det behöver Java och är rätt geeky att använda och rättning är inte kopplad till Moodle. Exempel på PAD fråga OBS du måste ha Java installerad OCH en webbläsare som stöder java rätt inställd.

Såg idag (2013) en video om användning av en Moodle tillägg kallad PoodLL för detta. Verktyget har mest utvecklats för att bredda möjligheter i språk utbildning för att ta in ljud och video. Men nedan finns ett exempel där eleven kan rita ovanpå en befintlig kretsbild.

Måste prova att installera!