Evidensbaserad eller blunda för evidens!

Vi får lära oss att den sjukvård vi erbjuds är evidensbaserad. Den allra bästa forskning=evidens skall vara placebo kontrollerad dubbelblind studier helst med stora grupper. Detta passar läkemedelsföretagen på flera sätt. Det är dyrt att göra (så bara ”stora spelare” har råd att göra de). Stora grupper behövs ofta för att visa de ganska små förbättringar som syntetiska läkemedel lyckas åstadkomma. (Som innebär att många som tar en medicin tillhör inte den lilla gruppen som ”evidensbaserat” får nytta av det, men även de som inte får nytta råkar ut för olika biverkningar av det.) Att det skall vara ”blind” gör det svårt att göra denna typ av studie med kost, då folk ser vad de äter. Så undersökning av kostens påverkan blir därför ingen ”riktig” forskning (enligt tron: ”placebo kontrollerad dubbelblind studier är det enda evidens som är värt något”).

Denna video går igenom några skrämmande konsekvenser av denna omotiverad övertro på ”placebo kontrollerad dubbelblind studier”. Inte minst en studie med 4 onödiga spädbarnsdöd känns tragiskt.

Fråga gärna om något att svårtolkat i videon!