Skolmedicins hyckleri

Från Wikipedia:

Termen skolmedicin används vanligen som kontrast till ovetenskapliga tekniker betecknade som folkmedicin, alternativ eller  komplementär medicin. Bland utövare av alternativmedicin används ibland andra termer såsom allopatisk medicin, konventionell medicin eller modern, västerländsk medicin.

Den etablerade medicinen som stöds av våra skattekronor brukar kritisera alternativ som ovetenskapliga. ”inte bättre än placebo”. Man har vetat länge att folk blir bra även i placebo gruppen (som får en overksam medicin ofta sockerpiller eller saltvatten injektion). Den positiva utveckling i placebo gruppen, placebo effekten, är ofta mycket stor och man måste ha en ännu större effekt i den provade medicin gruppen för att ha påvisat dess verkan. Även ingrepp som kirurgi har vid provning visat sig inte vara bättre än placebo. 

En viktig del i denna positiva placebo effekt är TRON att åtgärden kan hjälpa. Den gör det möjligt för patienten att koppla av. Minskad stress gör att kroppens möjlighet till självläkning ökar.  (T ex: Man har mätt att immunförsvaret minskas när man känner stress.)  

Det finns även andra saker än TRON, som skolmedicinen inte räknar med, som kan gömmas inom ”placebo effekt”. T ex kan patienter, utan doktorns vetskap, använda olika alternativ: meditation, vitaminer, örter, alternativ medicins olika varianter: homeopati, kolloidalt silver, mm.  Och i ”riktiga medicinen gruppen händer det att folk inte tar ordinerade medicinen och deras förbättring (eller brist på biverkningar) tros av läkaren vara kopplade till medicinen! Och i placebo gruppen kan finnas folk som FÖRVÄNTAR sig dåliga biverkningar som får det! Mycket att sorterar ut när man skall bevisa något!

I vilket fall, är det ofta så, att doktorn dels inte vet vad problemet som patienten har är, och följaktligen vet inte vad som kan hjälpa, och ändå ger diagnos och ordinerar medicin, och det kan försvaras som etisk, då placebo effekten bör göra att det kan förväntas ofta hjälpa. 

Samtidigt är det en hyckleri när de fördömer andra vårdformer som kan också dra fördel av placebo effekten.