Vitamin D3 i stället för vaccin!

En mycket bra artikel, på svenska, av en läkare,  som tar upp:

  • Vitamin D3 skyddseffekt mot luftväginflammationer- influensa och förkylning
  • Dåliga vetenskapliga stödet för att tro att vaccin skyddar mot influensa
  • Vad är lämplig intag av D3? Varför officiella riktlinjer är löjligt låga.

http://doctorjaan.wordpress.com/2011/01/06/d-vitamin-effektivare-an-vaccin/