Varierad kost räcker?

De återkommande ”nyheter” om ”faror” och ”onödigheter” med kosttillskott, brukar avslutas med försäkran att en varierad kost av vanlig mat räcker för att ge dig allt du behöver.

Men hur är det med ”vanliga maten”?

tabell som viaser hur närings innehållet sjunker.

En annan källa med ett flertal referenser om samma trend

nämligen att vår mat har minskat sitt innehåll av de flesta mineral och vitaminer, så vi kan inte bara förlita oss på att få nog som förut med ”vanlig mat”.  Dessutom: Andra ändringar, som halter av pesticider och genmodifiering, kan innebär att vi behöver än mer av vitaminer och antioxidanter.

Solarium ger Vitamin D bättre än supplementer

En ny undersökning i Nederländerna med 105 studenter, 18-30 år, mest kvinnliga. De delades in i tre grupper(A,B,C).

megasun_7900alpha_01

De i grupp A hade 3 st. 6-12 minuter, ej brännande, exponeringar per vecka under 8 veckor i en  standard kommersiell solarie säng (Megasun 7900α)

Grupp B tog 1000 IU (25 μg) vitamin D3 oralt (Solgar VitaminsSolgar Vitamin D3 1000IU_

Grupp C, var kontrollgruppen, som gjorde inget speciallt.

De testades innan och efter de 8 veckorna som forskningen pågick och resultatet visas i bilden nedan:

Vitamin D Study_Sunbeds_best source of vitamin D

Trots att en vanlig solarium ger typiskt bara 0.8% UVB, enda UV strålning som ger D bildning, så gav dessa ändå bättre vitamin D status än 1000 IU dagligen oralt. Jag skulle helst använda en ”safe tanning bed” som är upplagd så att de har mycket mera av UVB strålning.
Jag har fortfarande inte sett någon dokumentation som stöder att ens de vanliga solarierna ger melanoma (om man inte bränner sig).  Och man kan se att trots att folk är skrämda för solen och undviker det mera och använder mer och mer ”solskydd” så fortsätter ”melanoma” diagnoser att öka. (Dödligheten har fortsatt ungefär konstant.)