Rwandas väg framåt, handhacka för bredband

Rwanda satsar på Internet

2010 såg vi kilometer efter kilometer av dikesgrävning längs huvudvägen från Tanzania till Kigali. Internet kabel läggs ner i det.

Rwanda är ett land som satsat mycket på OLPC (one laptop per child) projektet. Jag vet inte hur stor andel av barnen har fått tillgång än.

Kombinationen av bra Internet uppkoppling och tillgång till datorer kommer att revolutionera informationstillgången där boktillgången har varit dålig.

Hoppas att det leder till mer politisk öppenhet. Rwanda lär ha låg korruption, men demokrati och pressfrihet har varit begränsad.  Rwanda har en hög befolkningstäthet: 327personer per km2 , 605 per km2 av odlingsbar mark (1999)  {Tanzania  har 39 per km2 resp 706 per km2 odlingsmark-men har de samma def på odlingsbar?). Man kan förstå att med Rwandas historia med ett folkmord som underblåstes på av radiostationer och politiska partier att nuvarande ledning har en viss paranoia.