Allergier

Allergier är en överreaktion av kroppens immunförsvar. Vacciner används för att påverka vårt immunförsvar. Därför känns det naturligt att funderar över växande allergiförekomst skulle kunna ha samband med växande mängd vacciner som vi utsätts för.

En av de allvarligaste matreaktioner, som kan t o m vara dödligt är mot jordnötter. Det är ofta som det skyltas på ingångar till skolor med mera ”Förbjudet att ha jordnötter i dessa lokaler på grund av allergirisker!”

På samma skolor förmodligen sker att elever injiceras med vacciner som ofta innehåller just jordnötsolja. Den är en GRAS (Generally regarded as safe=allmänt betraktad som säker) beståndsdel som behöver inte deklareras på innehållsförteckningen.

Här är länk till en (engelsk) sida om historiska utveckling av injicerade mediciner:

http://www.thedoctorwithin.com/allergies/vaccines-and-the-peanut-allergy-epidemic/

Vad säger skolmedicin om jordnötsallergi?
Wikipedia:
 ”Orsaker
Den exakta orsaken till jordnötsallergi är inte känd. En studie från 2003 hittade inget samband med jordnötter i moderns kost under graviditet och amning. Andra studier har visat att ju tidigare ett barn utsätts för jordnötter, desto mindre är risken för allergi.”

Snopes, som brukar försvara skolmedicinen, påstår att jordnötsoljan i vacciner var bara använt i begränsade kliniska prover på 60 talet.  Men när Snopes listar krav på vilka ingredienser, som måste lagenligt uppges för vacciner, har de bland de:
”The inactive ingredients when a safety factor” …  [min understrykning]
vilket jag tycker kan, för någon som vill, tolkas ”jordnötsolja är en inaktiv ingredient som är GRAS (känd som säker) så det finns ingen säkerhetsrisk för DET, så då skulle det inte behöva uppges”.
Det är svårt att hitta någon källa som belägger att det använts sedan. Men jag tycker det skulle vara intressant att crowdfunda en mätning av ev. jordnötsproteiner i vaccin.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *