Vaccin Wars – anteckningar

”Vaccinmotståndarna”, en Brittisk dokumentär från 2019 visades på Dokument Utifrån SVT 19 apr 2020. Den är tillgänglig till 16 okt 2020

https://www.svtplay.se/video/26345494/vaccinmotstandarna/vaccinmotstandarna

Har just tittat på denna dokumentär och hade förstås väntat mig det värsta, men det kan väcka behövlig nyfikenhet om ”vaccinmotstånd” hos en del tittare.

Jag tänkte bara anteckna lite olika ungefärliga tidpunkter (antal minuter) i den och vad som visades vid den tidpunkten och mina tankar då. (i kursivt)

2. [vid minuter] En oerhört kraftigt tatuerad kvinna som är vaccin motståndare ”där ser du vilka typer som är mot vaccin!”

5. Vi hade ”utrotat mässling” och sedan kom det tillbaka på grund av vaccinmotståndarna.  Kort efter mässlingsvaccin kom (som var långt efter dödligheten i mässling var 99% borta!) märkte man att det eg. in ”tog” (skapade antikroppar) på många och att även återvaccinering räckte inte och att skyddet, även för de som fick antikroppar, dalade kraftigt med tiden. Mässling har aldrig utrotats. Mässlingsdöden hade i praktiken utrotats INNAN vaccinet kom. 

9. början på vaccin motstånd – en engelsk läkare kopplade kikhosta vaccin med hjärnproblem i ett Tv program 1974  Helt historielöst påstående! Det har varit oerhört stark motstånd mot vaccin ända sedan smittkoppsvaccin kom i slutet av 1700-talet. Folk gör alltid motstånd mot nya saker, men det var så att trots obligatorisk smittkoppsvaccin fortsätte enorma utbrott och dödlighet i smittkoppor i många deccenier.

21 Dr Offitt: genom att ta bort kvicksilver från vaccin ”skapade vi rädsla” eller underblåste rädsla för vaccin.  Konstigt hur de som okritiskt tror på vaccin tycker att motståndarna ”skapar rädsla” och använder den. Samtidigt så sprider de vaccintroende skräck för t ex mässling, som decennier innan vaccin kom, hade slutat skrämma folk, för att dödligheten var redan borta i länder som Sverige och USA 

25. Det var ett stort möte i Simpsonwood där vaccin risk behandlades. Motståndarna säger att det gjordes där i stället för på CDC för att enklare hemlighålla och att de konstaterad att vaccin skapade ofta bl a autism mm men sedan koncentrerade sig på hur man skulle gömma det. Slut rapport: ”inget samband mellan kvicksilver och autism”.  Den ansvariga påstår ”om vi hade velat ha det hemligt hade vi inte haft mötet, hade inte spelat in, hade in transkriberat (skrivit ut) så att folk kan läsa.  Det låter intressant. Har någon kollat upp det??   Dr Offitt påstår att ett spädbarn träffar på 25 gånger mer Hg, i bl annat bröst mjölk mm, än vad det får genom sina vaccin.  Jag undrar då om han gör på samma sätt som jag vet han gör med aluminium, att han jämför mat med injektioner.  I så fall är det riskfritt att injicera luft i dina ådrar! Du andas in biljoner gånger mera!

29 ”om [motståndet] hade varit vetenskap hade det varit över nu”  När någon påstår att vetenskapen är helt klar, färdig, så vet de inte att grunden i vetenskap är att den aldrig är helt klar.  Science is never settled!  Vissa saker är väldigt välförankrad, och det kan vara bra att inte lägga för mycket krut på att ifrågasätta de.  Men att ”vaccin är säkra” trots att de INTE jämförs med RIKTIG placebo, är knappast välförankrad, snarare ett vetenskapligt skam!

36  Engelsk vitrock (med tysk brytning  ”We have a large database for the safety of aluminum adjuvants” och de har använts i över 80 år.  Var skall man finna den databasen?!? 
I gardesil säkerhets test fanns 3 grupper: cirka 10000 med vaccinet, cirka 9000 med ”inactive control” (egentligen aluminum adjuvant) och 320 som fick riktig placebo. Båda 2 första grupperna hade så mycket problem (2,3% autoimmuna system störningar)att det borde kommit cirka 7 st i den mindre gruppen om det inte berodde på aluminiumet. Men det var
inget i riktiga placebo gruppen. Se ICAN-Reply- Vaccine placebo incl Gardasil : Samling dokument om vaccin säkerhets tester   

39:43 Om vaccin tillverkning är så lönsam varför var det 27 producentbolag 1955, 18 st 1980, och bara 4 st idag  säger vaccin profeten (och vaccinpatent hållare) Dr Offitt som om det skulle bevisa att det var inte lönsam.  Som om det inte finns många branscher där massor med småbolag köpts ut av större, men knappast för att det inte är lönsam! Man kan enkelt hittar är det ÄR lönsam. Förstår inte att han vågar blåljuga om de!

 41 Historiskt fanns stark motstånd mot vaccin, i synnerhet när det gjordes obligatoriskt.  Konstigt! Vid 9 minuter påstår de i dokumentären att det började 1974!

Den kraftigt tatuerade damen hålls fram igen  Trots att jag följer sånt MYCKET är hon inte en som jag lagt märke till. Men det skrämmer nog många.

43 (Vac)motståndarna använder enkla förklaringar och rädsla  Hmmm..  ”Vacciner är säkra och effektiva.  Vacciner är säkra och effektiva. Vacciner är säkra och effektiva.”   ”Mässling är dödlig och KOMMER TILLBAKA! Fråga gamlingar som inte fick mässling vaccin! Folk omkring de dog som flugor”   JAG är en av de människor (som levde på den tiden!). Alla fick mässling. Ingen jag kände fick någon men av det. Vi fick livslång immunitet. De kvinnor i min generation kunde senare ge antikroppar till sina spädbarn med modersmjölken. Det kan inte de yngre vaccinerade kvinnor.  De flesta tappar sina egna antikroppar med åren. 

44 #vaxxed och andra såna hashtags skapas av ryska botar

44:30 antivax & Trump = true love?  Så om det finns något du inte gillar med självgoda orangea mannen bör du inte gilla antivax! 🙁

47   Engelska ”journalisten” Brian Deer,  förvånar mig med ett lämpligt förslag: man bör särskilja myndigheten som propagera för vaccin från den som skall kolla säkerheten.  


Sedan följer vanliga trosbekännelser som hör till vaccinkyrkan ”säkra” ”effektiva” ”viktiga” ”solidariskt skydda andra”