Nyare Vitamin D Föreläsning av Dr Humble

Han har en nyare (Dec 2013, den förra var Nov 2011) föreläsning på YouTube. Det är lång 1h 45min.  Jag skrev upp några tidpunkter i den:

10 min: MS
13 min Demens
26 min: Norge: 5-10 min/vecka i solarie ger lika mycket som deras rekommenderade fiskleverolja
28 min: 100 nmol/liter 25-OH-D nivå i blodet optimalt
ca 39 min: – engelska sjukan (rakitis) vanlig nu bland mörkhyade barn i nordliga länder
44 min:  tan-through shirts! alltså skjortor som släpper igenom 99% av UVB
45 min – förlust av (snabba) muskler (Tyvärr var denna japanska studien helt påhittad. Forskaren begick självmord när det avslöjades att han hade flera fuskstudier. Sprid inte denna!)
51min – 65% minskning av antibiotika förbrukning genom Vit D
ca 55min- påverkan (sänker alla!)  på cancer med doser långt över rekommendationer
1h:10min – Vitamin D studie visade ingen skillnad i depressionsskala för Vit D jämfört med placebo (men alla i studien hade mycket låga värden (=ingen depression) redan innan studien!!!??)
1:16 Alzheimer
1:23 Schizophreni  – Utveckling av fosterhjärna påverkas av brist på Vit D
1:42 Dosering för att höja Vit D i blodet