Svensk mässling historia. Hur fick vi bort dödligheten?

Annan benämning: morbilli

Så här beskrev Smittskyddsinstitutet, som 2014 blev Folkhälsomyndigheten,  men är det en bra beskrivning?

”Mässling är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom i länder med låg vaccinationstäckning. Dödligheten kan vara hög hos spädbarn. Mässling förekommer nuförtiden sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och vaccinet ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982. Därför riskerar endast följande grupper att insjukna i mässling:

  • mottagliga barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos
  • icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige
  • personer som av olika skäl frivilligt har avstått från vaccination
  • personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).

Risken för ovaccinerade att få mässling är påtaglig vid utlandsresor – även inom Europa.”

Så långt SMI.

Det finns en grupp som också kan få mässling trots att de inte tar upp det och trots att de säger ”endast”. De som är vaccinerad mot mässling HAR också fått det.

Av första stycket får man intrycket att ”spädbarn ofta dör av mässling, men nuförtiden sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram

Man skulle vänta sig av hur de skriver att om man tittar på historiska dödligheten så borde sambandet se ut som A eller B i diagrammet nedan.

direkt länk till original

Om det var bara åtgärden i 1982 som spelade avgörande roll, skulle man vänta sig en kurva som den blåa A.  Om det fanns andra saker som höll på påverka positivt, men att vaccinet 1982 ändå hade avgörande effekt skulle man vänta sig
något liknande röda B kurvan.

Efter mycket letande förgäves efter statistik om detta på nätet, fick jag snabb hjälp på biblioteket och har nu gjort ett diagram för Sverige från SCBs statistik:

Smittkopps och Mässlingdödlighet i sverige
Röda linjen, mässlingsdödlighet,  går starkt ner 1865 och kring 1885. Kan det var då vaccinet kom?

Eller kanske 1915 när det börja minska igen efter att planat ut ett tag.

När började detta utomordentliga vaccinationsprogrammet mot mässlingen?

1982!
(Eg. gäller detta kombinations vaccinet MPR. Det fanns ett rent mässlingsvaccin från 1971, men även detta är 20 år efter 1950)

Då var dödligheten tämligen borta (från 1865 till 1950 hade det minskat med 99,7% !! Hur stor roll i minskningen denna period? Ingen!)

Men den gula kurvan för smittkoppor ser ganska likt ”A” ovan som skulle beskriva vad man väntar skulle hända om en effektiv åtgärd sattes in omkring 1875. När kom smittkoppsvaccineringen?   Jenner gjorde sina försök 1796.  (båda Phipps pojken och Jenners egen vaccinerade son dog unga: 20 resp 21).  Smittkoppsvaccination av barn under 2 år blev obligatorisk 1816!  Man kan hitta liknande statistik från båda England och Preussen – obligatorisk  smittkoppsvaccination och fortsatt hög (eller t o m högre) dödlig förekomst.

Så när du läser ”poesi” som denna (från sjukvårdsupplysning som http://www.1177.se):

  ”Sverige har i dag låg barnadödlighet och få blir skadade för livet som en följd av allvarliga sjukdomar. Det beror främst på vårt välstånd och goda hygieniska förhållanden, samt förbättrade behandlingsmetoder och vaccinationer

Tänk:

Sverige har i dag låg barnadödlighet och få blir skadade för livet som en följd av allvarliga sjukdomar. Det beror främst på vårt välstånd och goda hygieniska förhållanden (rent vatten, goda bostäder, kylskåp, ingen brist på mat, bättre arbetsförhållanden),  samt förbättrade behandlingsmetoder (och till < 0,3% på vaccinationer)

Jag hoppas att Läkare utan Gränser utökar deras goda satsningar på det vi vet av erfarenhet hjälper mot dödligheten av t ex mässling som rent vatten, akut trauma vård, näring, skydd från elementen. Avled inte våra bidrag och er tid på att vaccinera.

Om folk ifrågasätter att du avstår vaccination?

Tack Sambiblioteket – Svensk mässling historia

Jag kontaktade en gång en man som har sammanställt en massa om framförallt polio och poliovaccinet. Jag hade försökt kolla upp hans (och andra vaccin motståndares) historiska data som leder till att man kan inte tro den bilden vi lär oss. ”Vacciner är varför de gamla dödliga farsoterna är borta.” De gick inte bort i samband med vaccinerna! Jag trodde att det skulle vara lätt att hitta oberoende statistik med Internet och Google.  Men när jag sökte sjukdoms historik så jag hamnade bara på hemsidor som var vaccinmotståndare.  I alla fall så frågade jag honom ”Var får du tag i din statistik? Kan du ge mig länkar?” Han sade att det var svårt att få fram på nätet, att han fick söka mest i tryckta böcker.

Förra veckan frågade jag i förbigående en bibliotekarie om hon kunde hjälpa hitta historisk data om dödlighet i bland annat mässling i Sverige. Visst kunde hon försöka! Jag hade inte tänkt göra det just då, men hon hittad snabbt en bok som hade precis en sån tabell som jag hade sökt länge. Och den inte var skriven av en ”antivaccin” källa, utan självaste SCB. Och de svenska statistik stämmer precis med de andra jag hade sett från vaccin ifrågesättare i andra länder. Dödligheten i mässling var strängt taget borta INNAN vaccinen kom.  Jag hinner inte göra diagram av det just nu, men vill i alla fall tacka biblioteket!
död i infektionssjukdomar sverige 1851-1950Om folk ifrågasätter att du avstår vaccination?