Genetisk Skrämd för Cancer?

Skrämd rollmodell stympar sig

Vanlig media har skrämt oss mycket för cancer och hur lite vi kan göra för att skydda oss. Konventionell forskning knuten till farmakologiska firmor försöker ta fram samband med gener. Det leder till en ”offer” syn på sig själv. Så folk som Angelina Jolie har, på grund av att kvinnor i hennes släkt har fått bröst cancer, opererat bort brösten. Även om det garanterar att hon inte får bröstcancer, så finns det många andra varianter på cancersmörgåsbordet som Jolie kan få. Jag tror även att oron ökar risken!

Det är bra att veta att vi alltid har många cancerceller i kroppen, som kroppen helt naturligt tar hand om när vårt immunförsvar är inte nedsatt.  Att veta att vår kropp brukar ta hand om cancer gör att det blir naturligt, om man får en diagnos, att fråga ”hur återställer jag min kropps immunförsvar?” (i stället för ”hur skall jag få någon annan att döda dessa jättefarliga celler!?!?”)

Då är det intressant med andra rollmodeller som denna

Her mother and grandmother both died of breast cancer at 47, and 36 years old, respectively. Her grandmother’s sisters died of cancer at early ages. Diabetes runs in her family. 

dvs: Hennes mor och mormor dog av bröst cancer, vid 47  resp 36 årsålder. Hennes mormors systrar dog av cancer i ung ålder. Sockersjuka är också vanlig i hennes släkt.

Hon är 70 och lever rå vegansk, med mycket egenodlat.

Rotkanal?

Rotkanal är en standard behandling när man har tandröta som nått pulpan inuti en tand. Jag har 3-4. De senare var inte alls så smärtsamma som den första, där jag nästan hoppade ut stolen när nålfilen nådde botten av roten. Tekniken har gått framåt.

Jag har på senare år hört från flera håll att de kan utgöra en ständig bakteriell belastning för kroppen som kan leda till alla möjliga sjukdomar inklusive cancer. Jag stötte på det först hos Dr. Mercola 1 senare artikel. Jag tror inte på allt som Dr Mercola tror, men så pass mycket som jag kollat vidare på själv har stämt, så jag noterad hans varning om rotkanal.

Även de som tror på vanliga rotkanal behandling har ibland erfarenheten att en väldig stor del (upp till 15%) misslyckas, även om man bara tänker på påverkan vid tanden. Här beskriver en tandläkare en massa anledningar som kan leda till problem.

Kan rotkanal drabba hela kroppen? Olika bud

PÅ: http://www.identalhub.com/dental-falsehoods-and-truths-about-root-canal-treatment-912.aspx  hittar man:

Falsehood 4: Root Canal Treatment is a cause for falling sick

The fact is that if you allow bacteria to thrive inside the canal of the root it will go on to lead to further concerns for your health in the form of ailments like heart disease, kidney disease, or arthritis. These findings have been found out from the research conducted by Dr. Weston Price from the years 1910 to 1930. Though this was a hundred years ago, it still holds true. There is no fact to prove that root canal treatment can go on to bring about sickness. In fact, bacteria are there in the mouth at all times, even if your teeth are healthy and there is no gum decay.

Detta känns väldigt lustigt. De som motsätter sig rotkanal behandling åberopar samma Dr. Price. Till exempel:

På: http://www.preventdisease.com/news/11/072711_avoid_root_canals.shtml hittar man (och mera om Dr. Price):

These questions are not new, nor are the findings. Indeed, Dr. Weston Price and Mayo’s Clinic of 1910 to 1920 described finding bacterial growth in root canals that could be transferred into animals and create the same diseases the donor human had in from 80 to 100 percent of the animals. Heart disease, in particular, could be transferred 100 percent of the time. His research has since been suppressed by the various Dental Associations in the United States.

One of the most decorated dental researchers of all times, Dr. Weston Price, was ridiculed by his dental leaders, and, even 60 years after his death, dental leaders still maintain his research is not valid. Why? Fear. For disclosing the truth about the toxicity from root canals would heap tremendous liability upon the dental association as well as individual dentists. It would also ruin a very lucrative practice in dentistry. The association, even today as the American Dental Association (ADA), insists that they have proved Mayo’s and Dr. Price to be wrong. There is no research to support this claim, and none can be produced. Yet dentists are continually threatened with license revocation if they expose the truth about root canals or even suggest they may be dangerous.

For example, Dr. Josef Issels of Germany found that in his 40 years of treating ”terminal” cancer patients, 97 percent of his cancer patients had root canals. He would not initiate his successful treatments until all root canals had been removed.

Det som jag undrar, och sökt förgäves, hur stor del av befolkning i ”cancer ålder” (kanske 50 uppåt) har rotkanal. Jag kan tänka mig allt mellan 50% och 99%  har.

Sedan kan man hitta Dr. Issels omnämnd som gammal Nazist i en sida som beskriver hur Bob Marley kan ha dödats av CIA:

 Joseph Issels was an officer in the SS, a colleague of Joseph Mengele and had served a jail term for manslaughter. Mengele survived the war and enjoyed the protection and employment of the CIA.

Samtidigt om man kollar honom i Wikipedia, som brukar måla alternativ medicinare så negativt som möjligt, står:

Later, during the Second World War, Issels reportedly petitioned to resign his membership in the Nazi Party when he was ordered to stop treating Jewish patients. His petition was granted, but he was immediately drafted and sent to the Eastern Front as a Wehrmacht combat medic.[3] Captured by the Red Army, Issels spent several years in Soviet prisoner-of-war camps until his release at the end of 1945

Då undrar man om ”colleague of Joseph Mengele” kan betyda att han var läkare i Tyskland på den tiden.

American Association of Endodontists – förening för amerkanska rotkanal specialister skriver: As recently as 2013, research published in JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery, found that patients with multiple endodontic treatments had a 45 percent reduced risk of cancer.   DVS: patienter med flera rotkanaler har en 45% lägre cancer risk.

Om man går till den studien:
http://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/1752294
så kollade den förekomst av några cancersorter (head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC)) och samband med olika typer av tandstatus: utdragna, lagningar och rotfyllningar. De nämner inte en 45% lägre risk. Men om man går till raden i tabellen för >=2 rotfyllningar så är det 10,7% resp 19,8%  av gruppen HNSCC cancer resp kontroll och det verkar vara där som 45% har räknats från. Motsvarande siffror för 0 rotkanal är  71,0% resp 60,4%, alltså något större del av cancer gruppen hade inga rotkanal än kontrollgruppen. För de med 1 rotkanal så var procentsatserna nästan samma.
Författarna verkar vara såna som dels tror på kostens betydelse och att bakterier spela så stor positiv roll att man ej bör slå ut de med antibiotika. Synd att de inte kollade Hjärt/kärlsjukdom, som verkar vara det samband som är mest konkret länkad till rotkanaler (bl a DNA matchning).  I deras studie var det 71% i cancer gruppen och 60,4% i control (utan cancer diagnos) gruppen som INTE hade någon Rotkanal. Medelålder var 58år resp 54år i studien, båda långt under vad man skulle vänta av Issels 97% av cancer patienter hade rotkanal.
De hade flera mätta egenskaper som de försökte kontrollera om de påverkade, som rökning, civilstånd mm och de två grupperna var ganska lika i de flesta kategorierna utom just rökning som drabbar dessa cancerformer hårt. Jag tycker det vore intressant att kontrollera, om man fick rådata tabellen hur det är med försäkringsinnehav (som mättes och kunde ge en fingervisning om inkomstläge). Man ser att i cancer gruppen så är det mera saknade tänder (som troligen kan innebära cavitationer.

Kan en rotkanal hindra att naturligare botemedel inte funkar på andra åkommor?

Här kommer en man som haft goda erfarenheter av hälsopåverkan med Vitamin C och andra antioxidanter men som säger att rotkanal (och även ”cavitations”, alltså när en tand tagits bort och ligamenten som höll tanden inte rensats bort, och resulterar i en inkapslad bakterie härd) kan utgöra så stor belastning på kroppen så inget hjälper.  I videon nedan pratar han  om detta ( gå till 25min 33 sek)   (eller använda denna Youtube länk för att gå direkt till den tidpunkten.)

Här finns en holistisk tandläkare som tycker att man kan göra bra rotkanal behandling, trots att han känner till att det finns ett par mil mikrokärl i tandbenet som bakterier kan gömma sig utan att man kommer åt de med vanliga metoden. Han förespråkar ”PIPS stands for Photon Induces Photoacoustic Streaming” där laser alstra någon slags shockvågor som puttar ut bakterierna och sedan följer med ozon disinficiering och en helt annat fyllnadsmaterial för central hålrummen.

Den klinik som jag känner mig mest lockad (nu feb 2017) av är en just söder om kalifornia gränsen mot Mexiko.  American Bio Dental har hela Huggins protokollet för rengöring av rotkanal och caviteter, dessutom intravenös vitamin C och många andra komplementär metoder. Flera av mina INternet kontakter har haft goder erfareneheter, direkt eller genom vänner, av de.

Men jag fortsätter kolla. De tycker jag skall ta bort mina kvarvarande tänder och sätta in helproteser. Även om jag är trött på mitt ”piratleende” så gruvar jag mig för ev glappande löständer 🙁

 

 

Fallolyckor

Det är tydligen en kampanj på gång om att minska fallskador för gamla människor. Fallolyckorna som kräver sjukhusvård uppskattas kosta 25 miljarder kronor per år (och bara 3 miljarder satsas på att förebygga de).  Cirka 1000 personer per år dör av dessa skador.

Det finns flera förslag på hur man skall åtgärda problemet (mera vårdpersonal, mera platser på äldreboende, fallträning på en speciell löpträning apparat där banan rycker till då och då!). Men jag har inte sett någon nämna det jag tänkte beskriva här.

Kan näring spela roll?

Mycket av de skador som uppstår på gamlingar beror på att deras skelett har urkalkats, blivit mer porös och svagare. Då kan det uppstå sprickor och brott i höftleder och bäcken. Då man vetat i många decennier att vitamin D är viktig för skeletthälsan (allvarlig brist ger rakitis=engelska sjukan), har man undersökt om vitamin D skulle kunna minska skador.

I en intressant Japansk studie så hade man 96 kvinnor som hade drabbats av stroke, hade halvsidig förlamning och medelålder 74 år. De deltog i en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie. Hälften fick 1000 IE Vitamin D per dag och resten fick placebo och de uppföljdes under 2 år.JapStudiFall3

I diagrammet kan man se den dramatiska skillnaden i antalet falltillbud, att 136 höll på falla i gruppen utan Vitamin D  och bara 22 i Vitamin D gruppen. Med tanken på Vit. D’s roll i benuppbyggnad kan man vänta sig mindre allvarliga skador, men varför är det mindre tillbud!? Det hör ihop med att när man blir äldre brukar muskelmassan steg för steg försämras, i synnerhet de ”snabba” muskelfibrerna. Om man har mera snabba muskelfibrer har man större chans att återfå balansen om man skulle  börja komma ur balans (och resultera i ett ”tillbud”).  Man gjorde också prov, biopsier, på musklerna i början och slutet. De patienter som inte fick Vitamin D tillskott fick fortsatt förminskning av sin snabba muskelmassa.  De med Vitamin D tillskott fick förbättrad muskelmassa.  Motsvarande muskelstyrka mätning gav -28% för placebo och +56% för Vitamin D gruppen. Det var inte bara skillnad i tillbud. I placebogruppen var det 4 som fick höftfrakturer under de 2 åren. I Vitamin D gruppen var det ingen höftfraktur!

Tyvärr gjorde denna forskare flera helt påhittade studier där denna studie var en av de. Jag har inte kollat efter andra, men tror att det avslöjades när resultatet inte kunde upprepas.

Risker med vitamin D?

Tyvärr bombarderas vi då och då av information som gör gällande att vi får nog av vitaminer i kosten och att några vitaminer (A+D) kan även vara farliga. Sanningen är att, trots att tillskottmarknaden är mindre reglerad än läkemedelsmarknaden, så är ordinerade mediciner ofantligt mycket farligare än tillskott även när medicinerna är ”korrekt” ordinerade och intagna.

Intresset för vitamin D har lett till kännedom om att det tycks ha en positiv inverkan på andningsorgans sjukdomar (som influensa, vinter och vår, då vi har lägst vitamin D status i kroppen), de flesta cancer former (även hud cancer, där den överdrivna rädslan för solen har bidragit till tilltagande brist på Vitamin D i de flesta. De spelar även roll för psykiska hälsan (inte minst för säsongsdepression, vinter och vår, då vi har låg vitamin D status).

Kostnaden?

Enda kostnadsproblemet är att, som icke patenterbar medicin, så är det ingen av storspelarna (stora farmakologiska producenterna) som vill bekosta forskningen om det. I synnerhet då den kan konkurrera med deras produkter.

På högsommaren, mitt på dagen, kan man få, om man har ljus hy, en ganska hyfsad Vitamin D dos med en 20-30 min exponering av ansikte, armar och händer. Men det är viktig att solen är högt på himlen (över 45 grader) annars finns det nästan ingen UVB strålning.  Man kan även få från UV-lampor, men det måste vara UVB producerande lampor, och tyvärr har solarier mest UVA.  (Hur kan man veta om en lampa ger UVB?)  Hur jag använt UV lampa i flera år för att få bra vitamin D nivå

Mer information om vitamin D:

Vitamin D dagen

 

 

 

 

Hittat en (ev.) diamant?

Kristaller med rispad spegelNågon visade mig några vackra kristaller som någon hade hittat. Jag misstänkte att de var nog kvarts men sökte på internet. Många påstår att om det kan rista glas så är det en diamant.  Jag provade att rista glas och det kunde den. Det syns i bilden. (Om du klickar på bilden kan du få den uppförstorad.)

Men det stämmer inte att BARA diamanter kan det. Många mineraler, inklusive kvarts, kan det. Sökte vidare och hittade en intressant sida: http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/diamondtest.htm

Första som sidan påstår är att sannolikheten att hitta diamant är väldigt liten.

Sedan kommer Kristallformen för kvarts är sexkantig och diamant är fyrkantig. Det räckte för att fälla dessa stenar – de var sexkantiga som utesluter diamant och tyder på kvarts.

Men har hade några intressanta tester till:

Sprickytor  (plant för diamant, svängd för kvarts och glas)

Hårdhet (det klassiska) bara diamant kan rista korundum (vem som nu har sånt hemma!)

Värmeupptagning! Tydligen absorberar diamanter värme snabbare än andra mineraler. Men man behöver speciella mätare för det.

Densitet (ära vare Arkimedes!). Hans sätt att beskriva ett enkelt sätt att mäta densitet var kul. (man borde nog hålla (tomma)  gemet i vattnet när man nollställer, för att få bort det [lilla] felet).

Hemläxa ( 🙂 ): varför ger vågen större utslag när man sänker stenen i vattnet? (Man håller ju fortfarande stenen uppe med gemet)

Vitamin D dagen

Hur vi behöver Vit. D i olika åldrar
Hur vi behöver Vit. D i olika åldrar

Den 2 November är Vitamin D dagen. Det fick jag reda på i Vitamin D Councils nyhetsmail första gången 2014. Och i samma veva fick jag ”Dags för vaccination” lapp ifrån landstinget. Landstinget menar väl, de tror att nyttan är värt riskerna. Jag har hittills inte sett något som gör att jag tror på den påstådda nyttan av vacciner, så de är för mig, inte värd någon risk alls. Enligt Cochrane forskningslaget ” 71 people would need vaccination to prevent one case of influenza ” alltså: man behöver vaccinera 71 personer för att förhindra 1 (ett) fall av influensa. Så de 70 andra som fått vaccination utsätter sig för ev. risker utan någon nytta.

Men om jag inte vill få influensa i vinter? Då satsar jag på Vitamin D (och gärna vitamin C, men det är inte dess dag). Jag kan förstås få förutom minskad influensa risk även få ”biverkningar” av D-vitamin: minskad cancerrisk, ökad muskelmassa, mindre risk för MS, och en massa andra ”hemska” biverkningar!  🙂

Vitamin D dagen 2014 gjorde jag en liten video. Bara en tagning och ingen separat mikrofon, men jag tror man kan uppfatta det mesta.  (Jag har börjat göra undertexter till den. Klicka på [CC] knappen i YouTube spelaren om du inte ser några undertexter.

Jag tog tillskott några år, men har nu ett par år kört med UVB på huden (med lampa större delen av året) i stället och har mycket bra Vitamin D nivå. Billigt, bra och vitamin nivå utan överskottsrisk. (Men bränn inte huden!!)

Sol eller lampa på huden för vitamin D

Mer om UVB-mätning för att se om lampa ger vitamin D