Flockimmunitet (herd immunity).

Naturlig immunitet efter en genomliden sjukdom kan oftast hindra smitta resten av livet. Ju flera som är immuna mot en sjukdom, desto svårare är det för ett fall att smitta vidare. Observationer av populationer med naturlig immunitet gav upphov till idén om Flockimmunitet. ” Det betyder att tillräckligt många individer i en grupp är immuna mot en viss sjukdom för att den inte längre ska spridas.”  och det följs gärna av ”Immuniteten kan komma av genomgången sjukdom eller av vaccination.”

Denna tanke används gärna för att motivera folk att vaccinera sig ”för att skydda andra”. Det skapar en stark grupptryck.

Problemen

”tillräckligt många”

Just att bestämma denna andel är ganska godtyckligt. Även om 99% skulle verkligen vara immuna, skulle det finnas fall där det skulle kunna spridas ändå. Hur ”liten” eller ”långsam” spridning skall utgöra gränsen?

Immuniteten

Detta är det allra största problemet. Vaccininducerad ”immunitet” är sällan (aldrig?) livslång och kan vara mycket kortlivad.

Ett konkret fall 2014 i San Diego

San Diego County has seen 621 cases of the bacterial disease (kikhosta) since the beginning of 2014, way up from the 430 total cases in 2013. There have been 3,458 cases this year in the entire state.

Of the 621 people who’ve had the disease in San Diego County this year, 527 had the six shots necessary to be up to date with their pertussis vaccine and 67 were not. Immunization status for 27 of the ill wasn’t known.

”Pertussis vaccines offer high levels of protection within the first year of completing vaccinations,” said Dr. Wilma Wooten, a San Diego county public health officer.

”But then the protection decreases over time,” she added.

Even with the decreased effectiveness of the vaccine, it still helped to lessen the severity of the disease. (sic – i alla fall inga siffror)

Alltså i detta kikhostautbrott hade minst 527 (av de 621 fallen) alla 6 injektioner för att bli immuna mot kikhosta.

”High levels of protection” låter ganska luddig också. 99% 80% 75% 60% 50% ??  Men det är ändå bara första året.  Sedan går det bara utför. Och man har fått 6 injektioner för bara kikhosta, var och en med sina möjliga biverkningar.

Men som affärsmodell är det utmärkt: skapa grupp tryck ”Ställa upp för de andra!” ge 6 injektioner bara för EN sjukdom och fortfarande ha anledning att sälja boosters, kanske varje år!

Se gärna Borde vi vaccinera för att skydda andra 

och Marina Ahlms  Att skydda andra barn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *