Om du skall vaccinera …

Tecknad man omgiven av ? ? som funderarVi har alla lärts i skola och media att vacciner är effektiva och säkra och vi bör använda de. Det lärde jag mig i skolan och trodde att det har historiskt och vetenskapligt stöd. Jag och min familj har använt de och ingen av oss har dött, trots att vi fick rätt många vacciner. Så man kan ha tur. Vi fick bara en stämpel om gula feber vaccin, för läkaren tyckte det var för många biverkningar och osäker effekt. Vi fick inte gula feber heller. Först i efterhand har jag funderat om barn epilepsi som ena dottern fick akut, och att två fick astma, kan ha haft samband med vaccinationerna.

På andra sidor redogör jag för varför jag numera tycker att vaccination är en onödig risk för en osäker nytta och därför avråder jag ifrån alla vacciner tills dess att det har gjorts oberoende forskning som visar verklig positiv  allmän hälsopåverkan jämförd med att inte vaccinera. Jag hoppas att du läser de och jämför olika källor med källkritik (som även skall tillämpas på officiella sidor, då de också har ett anseende att försvara). Men du kanske tror på Folkhälsomyndigheten som tycker tvärtom mot mig, och därför kommer att vaccinera dig själv och dina barn. Jag hoppas det går bra för dig och dina barn.  Därför tänkte jag samla lite saker som skall hjälpa de som väljer vaccin att begränsa och eventuellt tidigt upptäcka tecken på skador.

Läs bipackssedel eller FASS

Även vaccintillverkarna och myndigheter vet att vacciner kan ger olika skador. De säger att skadliga biverkningar är så ovanliga (samtidigt som underrapportering är väldokumenterad) att vacciner är värt risken för de är så effektiva. Det är bra att läsa vilka sjukdomar/symtom som har förknippats officiellt med vaccinen man tänker använda. Det är nog bäst att slå upp det själv innan vaccinationen, på, till exempel, FASS. Om man frågar vid vaccinationstillfället kommer båda du och vaccinationspersonal att känna er stressade.

Dokumentera ditt barns hälsa innan

Att jag började skriva denna sida just nu hängde ihop med att jag såg en artikel om en läkare som gav råd om hur man skulle kolla ev. skador i samband med vaccination. Kanske enklaste sätt är att videoinspela ansiktet och ha personen titta höger + upp & ner och titta vänster + upp & ner. Ha personen prata och le. Spara tryggt med anteckning om datum. Begynnande nervskador kan ofta synas om man jämför förre och efter.

Många har kunnat märka snabbt uppkommen snedhet i ansiktsdrag eller ögonriktning i samband med vaccination. Så kolla ansiktet förre och efter. Fotografera! Gärna så nära innan, resp. efter, som möjlig. Då minskas chansen att vården kan säga ”att det har troligen inget samband med vaccinationen”.

Mer om detta här: http://areyoucrooked.com/

Exempel därifrån:
En liten men helt tydlig skillnad som mamman märkte direkt efter vaccin 

Mer kraftig skillnad

Ibland kan påverkan komma på ögonorientering i stället för musklerna omkring munnen 

 Other parents have noticed their children’s eyes turn in or out rapidly after receiving vaccines. This condition is called strabismus and can often resolve itself. The question remains, why might vaccines be causing this? And could it be a sign of something else going wrong?

Förstärka kroppen innan

Med tanke på alla officiella biverkningar så är det viktigt att offrets kropp är så starkt  som möjligt. Om personen/barnet är sjuk är det officiellt olämpligt att vaccinera. Fast var den gränsen går officiellt kan uttryckas lite olika. Exempel: ”om du eller ditt barn har en kraftig infektion med hög feber (över 38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.”

Jag skulle se till att kroppen har ordentligt med de viktigaste vitaminer/antioxidanter/mineraler, som Vitamin C och D (C flera gram och D3  2000-5000 IU) ……

Allergier räknas som autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunförsvar, som skall skydda oss för invasion av sjukdomsalstrande ämnen/kroppar, reagerar på kroppen själv eller ämnen som brukar vara bra i kroppen.   Nuförtiden är jordnötallergi en mycket vanlig och farlig sak som var närmast obekant förut. Med tanke på att vaccin har till syfte att påverka immunförsvaret, så kan det vara bra att ditt barn har redan vant sig vid jordnötter INNAN vaccin. (Man har experimenterat med att har jordnötsolja i vacciner. Om det finns i moderna vaccin skulle jag vilja kolla, men det uppges inte som ingrediens).  Det kan vara bra att inte göra det närmaste dagarna innan eller efter vaccinationstillfälle. Det kan vara bra att börja med små mängder,  i synnerhet om barnet har redan fått någon vaccination, för att inte upptäcka att barnet redan HAR allergi.

När du kommer till vaccinationstillfället

Diskutera möjlighet att senarelägga en del

Ofta ges flera vaccinationer på en gång. Det är en stor samtidig belastning på immunsystemet. Det har aldrig gjorts säkerhetstester som jämför verkan ihop med andra samtidiga vaccinationer. Flera negativa reaktioner uppmärksammas med kombinerade vaccinationer vid ett tillfälle. Även om det kan kännas praktiskt att slippa komma flera gånger, skall man tänka hur mycket tid som går att passa ett skadat barn.

Se till att du har något att dokumentera med om något händer

De flesta har nu mobiltelefoner och eller andra digitala apparater (kamera, actioncam, surfplattor). Se till att de är laddade och har minnesplats och att du har med. Man får spela in (åtminstone ljud)

Är medicinsk personalen helt iordning?

Har de bipackssedeln framme och erbjuder de den? (Som de skall, men ofta inte följer.) Så du har förutsättning för ”informerat bifall” (informed consent)?

T. ex. som det står i FASS ”Som för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.”  Vilka åtgärder har de vidtagit som förberedelse för ”anafylaktisk reaktion” (=en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen)? [Min fetstil]  Har de, t ex, 2 adrenalinpennor för ditt barn (och 2 till för varje barn som vaccineras närmaste 15 minuter) Källa

Frågar vaccinatören dig om ditt barns ev. tidigare reaktioner? Det skall de göra. Om de inte frågar, undra varför! Har ditt barn haft någon reaktion förut är det extra viktigt att berätta och fråga hur de skall hantera det. Om de inte tänker göra något extra, varför är det tänkt att de skall fråga?

Har personalen kollat utseendet av vaccinet? Be de visa dig det. T ex i bipackssedel om rotavirus vaccin står att det skall  kasseras om det finns partiklar som flyter i det om man skakar. (Fast tillverkaren GSK skriver inget om att rapportera eller återskicka. Hmm….  Kvalitetskontroll?)

Många vacciner paketeras i flera doser. T ex kan 10 barn i rad få från en injektions förpackning. Olika beståndsdelar har olika densitet (täthet=tyngd/volymenhet) så vissa kan flyta upp (jordnötsolja?) och andra sjunka till botten. Därför skall den som ger sprutan skaka förpackningen just innan varje dos dras ur förpackningen. Om ditt barn är den första på en viss förpackning och de kan visa att de skakar innan de drar den, kan du vänta dig ha större sannolikhet att ditt barn får (om tillverkaren har gjort sitt, felfritt) den sammansättning som tillverkaren tänkt.  Om du kan bevittna att de skakat om förre varje dragning från samma förpackning, behöver inte ditt barn vara den första som får från förpackningen för att veta att det borde vara samma sammansättning i alla. Men även om du får se att de skakar innan ditt barns injektionsdragning, om personalen varit stressad och föräldrar inte tänkt på att betona, om ditt barn var tionde barnet så skulle det kunna få en ”bottensats” med oanade konsekvenser. Det kan vara såna små detaljer som förklarar varför somliga får kraftiga biverkningar och andra inget märkbart trots att de fått från ”samma källa”.

Händer något starkt/underligt, video filma!

Det vore egentligen bäst att börja innan något underligt börjar hända, så man kan märka ändring. Men det kan vara socialt knepigt och ev. göra att minnet (i kameran/telefonen) tar slut om man börjar redan innan ”något händer”.

Efter vaccinationen

Uppmärksamma personens/barnets tillstånd

Kolla och anteckna feber, smärta, beteende ändringar närmaste timmar och dagar. Kolla på filmen du gjort innan. Komplettera gärna med ny videofilm i synnerhet om det känns som det kanske skiljer sig från innan. Se till att lagra säkert och innehålla datum (kanske bild på dagens tidning).

Lägg märke till eventuella snedheter vid ögon och mun och deras rörelser.

Om det händer något som du undrar över

Ta inte paracetamol (typ Alvedon), det finns studier som visar mycket större risk för autism när vaccin kombineras med alvedon. (Eg. bör man inte stoppa kroppens ändamålsenliga reaktioner (som feber) med syntetiska kemikalier, även vid vanliga infektioner heller. Det kanske minskar de tillfälliga obehagen, men botar INTE, snarare kan fördröja botandet.)

Kontakta vaccinatören och berätta/fråga. (Vänta dig bara typ: ”Det är inget att oroa sig för, det går säkert över snart”. Begär att de skriver upp det i alla fall.)  Var beredd på att de kan tycka att det är onödigt, konstigt eller överdrivet. Tyvärr brukar de föreslå att ta Alvedon då de känner inte till riskerna med det.

Rapportera det direkt själv till läkemedelsdataabasen genom att följa länken i denna mening.

Fortsätt förstärka barnets kropp med vitaminer mm.

Här finns lite andra förslag (fast delvis samma):

Safety Recommendation for Parents Who Choose or are Mandated to Vaccinate Their Children, Based on Guidelines of the Autism Research Institute

  1. Never vaccinate a sick child, even if just a runny nose from a viral infection, as all viruses are immunosuppressive, rendering the child more vulnerable to adverse vaccine reactions.
  2. Never allow more than two vaccines per visit; avoid all combination vaccines.
  3. Administer vitamin C before and after each vaccination, ideally in doses of 500 mgs every four hours during waking hours. Also give vitamin A in standard doses.
  4. All forms of sugar should be avoided for several days before and after vaccines, as sugar has been shown to diminish the protective activities of the immune system by depressing white blood cells’ ability to destroy bacteria.

– See more at: http://www.vaccinationcouncil.org/2011/06/01/vaccines-and-brain-inflammation/#sthash.mV9qkCxo.RvQbZi0v.dpuf

Vad du skall göra om du tvingas vaccinera (enligt Dr Blaylock)

Den länkade artikeln är skriven i USA. I Sverige så är vaccination frivillig. För att ett barn i Sverige skall vaccineras skall båda föräldrar godkänna det. Det räcker att den ena inte vill för att stoppa vaccination av barn, men detta har inte alltid följts.

Ursprunglig artikel

ev. en lokal kopia

Kommentera gärna med ytterligare förslag.

En kommentar till “Om du skall vaccinera …”

  1. Jag ville att vaccinationen för mitt barn skulle delas upp. Distrikt sköterskan i Vällingby ljög och hotade mig då, för 28 år sedan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *