Om du skall vaccinera …

Tecknad man omgiven av ? ? som funderarVi har alla lärts i skola och media att vacciner är effektiva och säkra och vi bör använda de. Det lärde jag mig i skolan och trodde att det har historiskt och vetenskapligt stöd. Jag och min familj har använt de och ingen av oss har dött, trots att vi fick rätt många vacciner. Så man kan ha tur. Vi fick bara en stämpel om gula feber vaccin, för läkaren tyckte det var för många biverkningar och osäker effekt. Vi fick inte gula feber heller. Först i efterhand har jag funderat om barn epilepsi som ena dottern fick akut, och att två fick astma, kan ha haft samband med vaccinationerna.

På andra sidor redogör jag för varför jag numera tycker att vaccination är en onödig risk för en osäker nytta och därför avråder jag ifrån alla vacciner tills dess att det har gjorts oberoende forskning som visar verklig positiv  allmän hälsopåverkan jämförd med att inte vaccinera. Jag hoppas att du läser de och jämför olika källor med källkritik (som även skall tillämpas på officiella sidor, då de också har ett anseende att försvara). Men du kanske tror på Folkhälsomyndigheten som tycker tvärtom mot mig, och därför kommer att vaccinera dig själv och dina barn. Jag hoppas det går bra för dig och dina barn.  Därför tänkte jag samla lite saker som skall hjälpa de som väljer vaccin att begränsa och eventuellt tidigt upptäcka tecken på skador.

Läs bipackssedel eller FASS

Även vaccintillverkarna och myndigheter vet att vacciner kan ger olika skador. De säger att skadliga biverkningar är så ovanliga (samtidigt som underrapportering är väldokumenterad) att vacciner är värt risken för de är så effektiva. Det är bra att läsa vilka sjukdomar/symtom som har förknippats officiellt med vaccinen man tänker använda. Det är nog bäst att slå upp det själv innan vaccinationen, på, till exempel, FASS. Om man frågar vid vaccinationstillfället kommer båda du och vaccinationspersonal att känna er stressade.

Dokumentera ditt barns hälsa innan

Att jag började skriva denna sida just nu hängde ihop med att jag såg en artikel om en läkare som gav råd om hur man skulle kolla ev. skador i samband med vaccination. Kanske enklaste sätt är att videoinspela ansiktet och ha personen titta höger + upp & ner och titta vänster + upp & ner. Ha personen prata och le. Spara tryggt med anteckning om datum. Begynnande nervskador kan ofta synas om man jämför förre och efter.

Många har kunnat märka snabbt uppkommen snedhet i ansiktsdrag eller ögonriktning i samband med vaccination. Så kolla ansiktet förre och efter. Fotografera! Gärna så nära innan, resp. efter, som möjlig. Då minskas chansen att vården kan säga ”att det har troligen inget samband med vaccinationen”.

Mer om detta här: http://areyoucrooked.com/

Exempel därifrån:
En liten men helt tydlig skillnad som mamman märkte direkt efter vaccin 

Mer kraftig skillnad

Ibland kan påverkan komma på ögonorientering i stället för musklerna omkring munnen 

 Other parents have noticed their children’s eyes turn in or out rapidly after receiving vaccines. This condition is called strabismus and can often resolve itself. The question remains, why might vaccines be causing this? And could it be a sign of something else going wrong?

Förstärka kroppen innan

Med tanke på alla officiella biverkningar så är det viktigt att offrets kropp är så starkt  som möjligt. Om personen/barnet är sjuk är det officiellt olämpligt att vaccinera. Fast var den gränsen går officiellt kan uttryckas lite olika. Exempel: ”om du eller ditt barn har en kraftig infektion med hög feber (över 38 °C). En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.”

Jag skulle se till att kroppen har ordentligt med de viktigaste vitaminer/antioxidanter/mineraler, som Vitamin C och D (C flera gram och D3  2000-5000 IU) ……

Allergier räknas som autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunförsvar, som skall skydda oss för invasion av sjukdomsalstrande ämnen/kroppar, reagerar på kroppen själv eller ämnen som brukar vara bra i kroppen.   Nuförtiden är jordnötallergi en mycket vanlig och farlig sak som var närmast obekant förut. Med tanke på att vaccin har till syfte att påverka immunförsvaret, så kan det vara bra att ditt barn har redan vant sig vid jordnötter INNAN vaccin. (Man har experimenterat med att har jordnötsolja i vacciner. Om det finns i moderna vaccin skulle jag vilja kolla, men det uppges inte som ingrediens).  Det kan vara bra att inte göra det närmaste dagarna innan eller efter vaccinationstillfälle. Det kan vara bra att börja med små mängder,  i synnerhet om barnet har redan fått någon vaccination, för att inte upptäcka att barnet redan HAR allergi.

När du kommer till vaccinationstillfället

Diskutera möjlighet att senarelägga en del

Ofta ges flera vaccinationer på en gång. Det är en stor samtidig belastning på immunsystemet. Det har aldrig gjorts säkerhetstester som jämför verkan ihop med andra samtidiga vaccinationer. Flera negativa reaktioner uppmärksammas med kombinerade vaccinationer vid ett tillfälle. Även om det kan kännas praktiskt att slippa komma flera gånger, skall man tänka hur mycket tid som går att passa ett skadat barn.

Se till att du har något att dokumentera med om något händer

De flesta har nu mobiltelefoner och eller andra digitala apparater (kamera, actioncam, surfplattor). Se till att de är laddade och har minnesplats och att du har med. Man får spela in (åtminstone ljud)

Är medicinsk personalen helt iordning?

Har de bipackssedeln framme och erbjuder de den? (Som de skall, men ofta inte följer.) Så du har förutsättning för ”informerat bifall” (informed consent)?

T. ex. som det står i FASS ”Som för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.”  Vilka åtgärder har de vidtagit som förberedelse för ”anafylaktisk reaktion” (=en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen)? [Min fetstil]  Har de, t ex, 2 adrenalinpennor för ditt barn (och 2 till för varje barn som vaccineras närmaste 15 minuter) Källa

Frågar vaccinatören dig om ditt barns ev. tidigare reaktioner? Det skall de göra. Om de inte frågar, undra varför! Har ditt barn haft någon reaktion förut är det extra viktigt att berätta och fråga hur de skall hantera det. Om de inte tänker göra något extra, varför är det tänkt att de skall fråga?

Har personalen kollat utseendet av vaccinet? Be de visa dig det. T ex i bipackssedel om rotavirus vaccin står att det skall  kasseras om det finns partiklar som flyter i det om man skakar. (Fast tillverkaren GSK skriver inget om att rapportera eller återskicka. Hmm….  Kvalitetskontroll?)

Många vacciner paketeras i flera doser. T ex kan 10 barn i rad få från en injektions förpackning. Olika beståndsdelar har olika densitet (täthet=tyngd/volymenhet) så vissa kan flyta upp (jordnötsolja?) och andra sjunka till botten. Därför skall den som ger sprutan skaka förpackningen just innan varje dos dras ur förpackningen. Om ditt barn är den första på en viss förpackning och de kan visa att de skakar innan de drar den, kan du vänta dig ha större sannolikhet att ditt barn får (om tillverkaren har gjort sitt, felfritt) den sammansättning som tillverkaren tänkt.  Om du kan bevittna att de skakat om förre varje dragning från samma förpackning, behöver inte ditt barn vara den första som får från förpackningen för att veta att det borde vara samma sammansättning i alla. Men även om du får se att de skakar innan ditt barns injektionsdragning, om personalen varit stressad och föräldrar inte tänkt på att betona, om ditt barn var tionde barnet så skulle det kunna få en ”bottensats” med oanade konsekvenser. Det kan vara såna små detaljer som förklarar varför somliga får kraftiga biverkningar och andra inget märkbart trots att de fått från ”samma källa”.

Händer något starkt/underligt, video filma!

Det vore egentligen bäst att börja innan något underligt börjar hända, så man kan märka ändring. Men det kan vara socialt knepigt och ev. göra att minnet (i kameran/telefonen) tar slut om man börjar redan innan ”något händer”.

Efter vaccinationen

Uppmärksamma personens/barnets tillstånd

Kolla och anteckna feber, smärta, beteende ändringar närmaste timmar och dagar. Kolla på filmen du gjort innan. Komplettera gärna med ny videofilm i synnerhet om det känns som det kanske skiljer sig från innan. Se till att lagra säkert och innehålla datum (kanske bild på dagens tidning).

Lägg märke till eventuella snedheter vid ögon och mun och deras rörelser.

Om det händer något som du undrar över

Ta inte paracetamol (typ Alvedon), det finns studier som visar mycket större risk för autism när vaccin kombineras med alvedon. (Eg. bör man inte stoppa kroppens ändamålsenliga reaktioner (som feber) med syntetiska kemikalier, även vid vanliga infektioner heller. Det kanske minskar de tillfälliga obehagen, men botar INTE, snarare kan fördröja botandet.)

Kontakta vaccinatören och berätta/fråga. (Vänta dig bara typ: ”Det är inget att oroa sig för, det går säkert över snart”. Begär att de skriver upp det i alla fall.)  Var beredd på att de kan tycka att det är onödigt, konstigt eller överdrivet. Tyvärr brukar de föreslå att ta Alvedon då de känner inte till riskerna med det.

Rapportera det direkt själv till läkemedelsdataabasen genom att följa länken i denna mening.

Fortsätt förstärka barnets kropp med vitaminer mm.

Här finns lite andra förslag (fast delvis samma):

Safety Recommendation for Parents Who Choose or are Mandated to Vaccinate Their Children, Based on Guidelines of the Autism Research Institute

  1. Never vaccinate a sick child, even if just a runny nose from a viral infection, as all viruses are immunosuppressive, rendering the child more vulnerable to adverse vaccine reactions.
  2. Never allow more than two vaccines per visit; avoid all combination vaccines.
  3. Administer vitamin C before and after each vaccination, ideally in doses of 500 mgs every four hours during waking hours. Also give vitamin A in standard doses.
  4. All forms of sugar should be avoided for several days before and after vaccines, as sugar has been shown to diminish the protective activities of the immune system by depressing white blood cells’ ability to destroy bacteria.

– See more at: http://www.vaccinationcouncil.org/2011/06/01/vaccines-and-brain-inflammation/#sthash.mV9qkCxo.RvQbZi0v.dpuf

Vad du skall göra om du tvingas vaccinera (enligt Dr Blaylock)

Den länkade artikeln är skriven i USA. I Sverige så är vaccination frivillig. För att ett barn i Sverige skall vaccineras skall båda föräldrar godkänna det. Det räcker att den ena inte vill för att stoppa vaccination av barn, men detta har inte alltid följts.

Ursprunglig artikel

ev. en lokal kopia

Kommentera gärna med ytterligare förslag.

Får det vara lite Alvedon?

Tyvärr är det första man ofta får, när man mår dåligt, något smärtstillande som Alvedon (verksamma ämnet paracetamol) som minskar smärta och sänker feber. Feber är en av kroppens ändamålsenliga reaktioner på infektioner som dels försvagar virus (och vissa bakterier) och påskyndar aktiviteten av immunförsvaret.

Att apoteken privatiserades har lett, tillsammans med ökande reklam direkt till patienter, till en ökad användning av receptfria läkemedel. Samtidigt har dödsfallen på grund av paracetamol ökat såpass kraftigt att man tänker begränsa den lätta åtkomligheten.

Stoppar inte feberkramp

Som förälder kan man blir rädd om barnet får feberkramp, även om man vet att feber i sig är ett av kroppens sätt att försvaras sig.

Från läkartidningen :

”Krampen är vanligen generell och tonisk/klonisk med en duration på mind­re än 15 minuter (oftast bara en eller ett par minuter). Bland 5 år gamla, väst­europeiska barn har 2–5 procent haft minst en feberkramp [1]. Feberkramper är godartade och leder sällan till komplikationer.”

Så om en ”feberkramp” varar mer än 15 minuter så kan det vara idé att kontakta en läkare för att kolla att det är inte något annat. Om läkaren föreslår febersänkande, hänvisa hen till länkade Läkartidning artikeln.

dessutom

”Sammanfattat

Feberkramper kan inte förebyggas med febernedsättande mediciner. Detta har varit känt länge och har bekräftats av en ny finländsk studie.

Nu behövs inte fler studier. Läkare och sjuksköterskor måste lära föräldrar att feberkramper inte går att förebygga, att de nästan alltid är ofarliga och att febern kanske motverkar och förkortar infektioner.”

dessutom:
”Antipyretikagrupperna och placebogruppen (efter andra randomiseringen) hade samma risk för ny feberkramp (23 procent). Det var inga signifikanta skillnader mellan effekten av paracetamol och ibuprofen.”

Så tro inte att Ipren (ibuprofen) är bättre än Alvedon (paracetamol)!

Autism och vacciner? kanske inte så enkelt samband

Många vaccinkritiker finner många saker som pekar på ett samband mellan vacciner. och autism uppkomst och ökning

En observation som skulle tala emot det är en jämförelse med Cuba. Cuba har bara 0.00168% autism i befolkningen medan USA har hela 0,50% och Cuba har mycket hög vaccinationstäckning, t.ex. 99,7% för mässling.  I artikeln evidence-that-acetaminophen-especially-in-conjunction-with-vaccines-is-a-major-cause-of-autism-and-asthma/ (Studien-evidens att Alvedon i synnerhet i samband med vacciner är en stor orsak till autism och astma) ger en detaljerad bild av hur det kan vara kombinationen av vanliga smärtmedicinen och vacciner som ger största risken.

 

Hög vaccination – hög barnadödlighet?

Samtidigt råkade jag på en video, som påpekade högbarnadödligheten i det högvaccinerad USA. Jag märkte i tabellen de visade att Cuba fanns intill USA i listan.  Man kan se nästan samma siffror i andra källor, som Wikipedia för 2010-2015:  5.5 Cuba; 5.97 USA,

infant mortality USA 6.22 Cuba 5.82

 

Så, jag har inte bevisat något här, men jag väljer fortfarande hålla mig borta från vaccin och paracetamol , i synnerhet samtidigt!.

OCH jag efterlyser forskning om vacciner som INTE är beroende av farmaindustrier och som innehåller folk som är öppna för alternativ så vi har en möjlighet att bygga rationella beslut på mer än marknadsföring förklädd till vetenskap.

Mer om paracetamol

Acetaminophen (Tylenol) and the autism epidemic

Intressanta detaljer:

Amerikanska CDC (läkemedelsmyndighet) 1980 varnade för att aspirin kunde leda till Reye’s syndrome och många gick då över till paracetamol (typ Alvedon). Det sammanfaller med att autism började skena uppåt.

Vad skulle kunna ligga bakom att pojkar i USA har mycket större autism förekomst. De flesta pojkar i USA omskärs redan i födselsjukhuset. På 1990-talet föreslog barnläkareförbundet att man skulle ge de paracetamol 5-7 gånger de 24 h omkring ingreppet.

 Mammans medicinintag ökar barnets risk för autism

https://spectrumnews.org/news/taking-meds-during-pregnancy-brings-autism-risk-benefits/

In the past three months, studies have linked three more types of pills to autism risk: antidepressants, acetaminophen [annat namn för paracetamol/Alvedon] and a class of asthma drugs. Mothers-to-be who take these drugs may as much as double their risk of having a child with autism.

Operationer utan vetenskapligt stöd? Ballongsprängning, Knäled

Det var en fascinerande animerad video på Facebook om en viss typ av ballongsprängning (som används vid vissa blodpropp till hjärtat) :

https://www.facebook.com/nqma.takova.ne6to/videos/974886219235925/

Jag skrev en kommentar under:

Fascinerande och tydlig. Jag trodde att man lämnade en stent kvar, men det är kanske en annan variant eller så ”har jag om bakfoten”.

Men det var nog inte så mycket bakfot, jag hittar : ”Tidigare stentar av metall har betytt väldigt mycket för behandlingen av kärlkramp och hjärtinfarkt. Stentarna är små tubformade metallnät som håller blodkärlet öppet, vilket är nödvändigt första tiden efter en kärlvidgning, så kallad ballongsprängning. Enda nackdelen är att metallen måste lämnas kvar även sedan kärlet läkt.”

Många medicinska ingrepp, i synnerhet kirurgiska, verkar så logiska, förutom imponerande rent tekniskt, så de uppfattas som vetenskapligt förankrade utan att man har gjort ”gold standard” studietypen för medicinsk vetenskap = dubbelblind placebo kontrollerad. (Samtidigt vill jag betona att ”tron på” och därav följande användning av dubbelblind placebo kontrollerad studier  har   många negativa effekter )

Från sidan  https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Milstolpar-inom-forskningen/PCI–en-ballong-for-liv/  hittar jag: ”2010-talet – Nio av tio hjärtinfarktspatienter behandlas med PCI i Sverige.”  och ”Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention.”

Hur många görs lokalt i Västernorrland?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/succe-for-ballongsprangningar:  2009:
Det är två av landets bästa PCI-operatörer som rekryteras till Sundsvall. De lockades upp från stockholmsregionen för att var med att starta en ny verksamhet. Läkarteamet har hitills gjort cirka 450 operationer, drygt 50 av dessa var stora infarkter. Det är på dem som vinsten är störst.
Det konstiga var att  Över 1 000 patienter har nu undersökts sedan man började med ballongsprängningar i Sundsvall.

Enligt https://www.vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/vardkonsumtion/indicator/166f4594-76e7-4235-a27e-9c08f6cdbfd4/counties/#read-more
”Antal planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.” för Västernorrland  2014  ”97.2 antal per hundra” jämförd med Riket ”81.3”. Men jag vet inte hur det tolkas. Troligen antal per hundra tusen.  245000 människor i VNL  skulle innebära i så fall cirka 240 per år. Sedan hur man tolkar ”planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning”, inkluderar det de akuta (då man kan planera för att det kommer ”akuta” trots att man inte kan planera för just NÄR de skall inträffa).

Knäledsoperation eller placebo? Lika bra resultat!

En av få dubbelblind placebo kontrollerad studier om operationer som gjorts gällde vanliga knäoperationen då man med titthåls verktyg går in och rensar upp i ledet. Man gjorde samma ytliga snitt på de nedsövda patienterna (alltså även ”placebo” = oopererade) så patienter och uppföljande läkare skulle vara ”blinda”. Det var ingen skillnad i läkning mellan placebo och ”verklig” operation.  (Tyvärr tror jag inte någon koll av andra möjliga biverkningar av nedsövning och ev. mediciner som kan ges i samband med och efter operationer. Till exempel många som har ledbytesoperationer måste ta mediciner som påverkar blodet och dessa medicineringar ger mycket större risk för stroke.  Så även om knäläkningen inte gick sämre för de opererade, så finns det risk för andra negativa verkningar [förutom kostnaden förstås]) Se till exempel alla övervägande om biverkningar!

Här är en video om detta som ger mera detaljer om hur det gjorde:

Icke akut Ballongsprängningsoperation inte bättre än piller men dyrare

Jag visste jag hade sett något ifrågesättande av stent på någon ”alternativ sida” men trodde inte det skulle vara så lätt att hitta en mainstream källa, men kolla här: http://www.nytimes.com/…/stents-show-no-extra-benefits…

“When you put in a stent, everyone is happy — the hospital is making more money, the doctor is making more money — everybody is happier except the health care system as a whole, which is paying more money for no better results.”  dvs ”När man sätter in en stent, alla är glada, sjukhuset och doktorer omsätter mer pengar- alla är gladare utom vård systemet som helhet som betalar mer for resultat som inte är bättre.”

Mer om stentar och bypass (och hur de inte är nyttiga för de flesta)

Finns det något BÄTTRE och billigare?

Men kanske allvarligaste bristen är att man inte behöver nöja sig med att ”hantera” problemet, med piller eller (dyrare) operation. Man kan reversera problemet med annan kost, t ex plantbaserad. http://nutritionfacts.org/…/heart-disease-there-is-a-cure/  Så att länssjukvården (i Västernorrland) fortsätter driva hälsohemmet Österåsen, har bättre vetenskaplig grund för hjärtpatienter än att de fortsätter med PCI/Ballongsprängning. (PCI kan ev. vara motiverade i mycket akut pågående  hjärtattack. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1085: ”Primär PCI rekommenderas som förstahandsbehandling till alla patienter på sjukhus som har en fungerande organisation för detta eller om det finns ett fungerande PCI-center inom 120 minuters transporttid från den första medicinska kontakten. S k ”Door-to balloon time” bör ligga under 60 min.” )

Men PCI görs även vid mindre akuta fall:  https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjartrapporten-2012.pdf: För att ytterligare minska risken att utveckla hjärtsvikt vid hjärtinfarkt diskuterar forskarna möjligheten att gå in med tidig pci, ballongvidgning, även vid icke st-höjningsinfarkt (en mildare form av hjärtinfarkt) på högriskpatienter. Insättande av läkemedel som ace-hämmare och betareceptorblockad redan på hjärtintensivavdelningen har starkt bidragit till minskad risk

Begrepp

Påtagligt reducerad eller utebliven reperfusion (förnyat genomflöde) i ett infarktområde efter avlägsnande av hinder eller förträngning i en artär.

Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention.