Vaccin Wars – anteckningar

”Vaccinmotståndarna”, en Brittisk dokumentär från 2019 visades på Dokument Utifrån SVT 19 apr 2020. Den är tillgänglig till 16 okt 2020

https://www.svtplay.se/video/26345494/vaccinmotstandarna/vaccinmotstandarna

Har just tittat på denna dokumentär och hade förstås väntat mig det värsta, men det kan väcka behövlig nyfikenhet om ”vaccinmotstånd” hos en del tittare.

Jag tänkte bara anteckna lite olika ungefärliga tidpunkter (antal minuter) i den och vad som visades vid den tidpunkten och mina tankar då. (i kursivt)

2. [vid minuter] En oerhört kraftigt tatuerad kvinna som är vaccin motståndare ”där ser du vilka typer som är mot vaccin!”

5. Vi hade ”utrotat mässling” och sedan kom det tillbaka på grund av vaccinmotståndarna.  Kort efter mässlingsvaccin kom (som var långt efter dödligheten i mässling var 99% borta!) märkte man att det eg. in ”tog” (skapade antikroppar) på många och att även återvaccinering räckte inte och att skyddet, även för de som fick antikroppar, dalade kraftigt med tiden. Mässling har aldrig utrotats. Mässlingsdöden hade i praktiken utrotats INNAN vaccinet kom. 

9. början på vaccin motstånd – en engelsk läkare kopplade kikhosta vaccin med hjärnproblem i ett Tv program 1974  Helt historielöst påstående! Det har varit oerhört stark motstånd mot vaccin ända sedan smittkoppsvaccin kom i slutet av 1700-talet. Folk gör alltid motstånd mot nya saker, men det var så att trots obligatorisk smittkoppsvaccin fortsätte enorma utbrott och dödlighet i smittkoppor i många deccenier.

21 Dr Offitt: genom att ta bort kvicksilver från vaccin ”skapade vi rädsla” eller underblåste rädsla för vaccin.  Konstigt hur de som okritiskt tror på vaccin tycker att motståndarna ”skapar rädsla” och använder den. Samtidigt så sprider de vaccintroende skräck för t ex mässling, som decennier innan vaccin kom, hade slutat skrämma folk, för att dödligheten var redan borta i länder som Sverige och USA 

25. Det var ett stort möte i Simpsonwood där vaccin risk behandlades. Motståndarna säger att det gjordes där i stället för på CDC för att enklare hemlighålla och att de konstaterad att vaccin skapade ofta bl a autism mm men sedan koncentrerade sig på hur man skulle gömma det. Slut rapport: ”inget samband mellan kvicksilver och autism”.  Den ansvariga påstår ”om vi hade velat ha det hemligt hade vi inte haft mötet, hade inte spelat in, hade in transkriberat (skrivit ut) så att folk kan läsa.  Det låter intressant. Har någon kollat upp det??   Dr Offitt påstår att ett spädbarn träffar på 25 gånger mer Hg, i bl annat bröst mjölk mm, än vad det får genom sina vaccin.  Jag undrar då om han gör på samma sätt som jag vet han gör med aluminium, att han jämför mat med injektioner.  I så fall är det riskfritt att injicera luft i dina ådrar! Du andas in biljoner gånger mera!

29 ”om [motståndet] hade varit vetenskap hade det varit över nu”  När någon påstår att vetenskapen är helt klar, färdig, så vet de inte att grunden i vetenskap är att den aldrig är helt klar.  Science is never settled!  Vissa saker är väldigt välförankrad, och det kan vara bra att inte lägga för mycket krut på att ifrågasätta de.  Men att ”vaccin är säkra” trots att de INTE jämförs med RIKTIG placebo, är knappast välförankrad, snarare ett vetenskapligt skam!

36  Engelsk vitrock (med tysk brytning  ”We have a large database for the safety of aluminum adjuvants” och de har använts i över 80 år.  Var skall man finna den databasen?!? 
I gardesil säkerhets test fanns 3 grupper: cirka 10000 med vaccinet, cirka 9000 med ”inactive control” (egentligen aluminum adjuvant) och 320 som fick riktig placebo. Båda 2 första grupperna hade så mycket problem (2,3% autoimmuna system störningar)att det borde kommit cirka 7 st i den mindre gruppen om det inte berodde på aluminiumet. Men det var
inget i riktiga placebo gruppen. Se ICAN-Reply- Vaccine placebo incl Gardasil : Samling dokument om vaccin säkerhets tester   

39:43 Om vaccin tillverkning är så lönsam varför var det 27 producentbolag 1955, 18 st 1980, och bara 4 st idag  säger vaccin profeten (och vaccinpatent hållare) Dr Offitt som om det skulle bevisa att det var inte lönsam.  Som om det inte finns många branscher där massor med småbolag köpts ut av större, men knappast för att det inte är lönsam! Man kan enkelt hittar är det ÄR lönsam. Förstår inte att han vågar blåljuga om de!

 41 Historiskt fanns stark motstånd mot vaccin, i synnerhet när det gjordes obligatoriskt.  Konstigt! Vid 9 minuter påstår de i dokumentären att det började 1974!

Den kraftigt tatuerade damen hålls fram igen  Trots att jag följer sånt MYCKET är hon inte en som jag lagt märke till. Men det skrämmer nog många.

43 (Vac)motståndarna använder enkla förklaringar och rädsla  Hmmm..  ”Vacciner är säkra och effektiva.  Vacciner är säkra och effektiva. Vacciner är säkra och effektiva.”   ”Mässling är dödlig och KOMMER TILLBAKA! Fråga gamlingar som inte fick mässling vaccin! Folk omkring de dog som flugor”   JAG är en av de människor (som levde på den tiden!). Alla fick mässling. Ingen jag kände fick någon men av det. Vi fick livslång immunitet. De kvinnor i min generation kunde senare ge antikroppar till sina spädbarn med modersmjölken. Det kan inte de yngre vaccinerade kvinnor.  De flesta tappar sina egna antikroppar med åren. 

44 #vaxxed och andra såna hashtags skapas av ryska botar

44:30 antivax & Trump = true love?  Så om det finns något du inte gillar med självgoda orangea mannen bör du inte gilla antivax! 🙁

47   Engelska ”journalisten” Brian Deer,  förvånar mig med ett lämpligt förslag: man bör särskilja myndigheten som propagera för vaccin från den som skall kolla säkerheten.  


Sedan följer vanliga trosbekännelser som hör till vaccinkyrkan ”säkra” ”effektiva” ”viktiga” ”solidariskt skydda andra”

 

Animationer av livets molekyler

Jag finner det helt ”mindblowing” att se saker vi tror oss veta om hur småsteg i livets processer fortgår i molekylnivån. Jag börjar samla några här. (Vi utsätter oss samtidigt för risken att få förenklade, eller t o m helt fabricerade, bilder som fastnar i vårt bildminne.)

Maskineriet omkring kromosom replikation

Thunderf00t

Part 1 – atomer och enkla molekyler i synnerhet vatten

part 2 – Proteiner, i synnerhet hemoglobin och syre transport

part 3 – protein vikning (folding)

Fusk info från Al Gore and Bill Nye?

Jag har hört båda ”öknarna breder ut sig [pga koldioxod ökning]” och att ”jorden blivit grönare pga koldioxod ökning”. När jag höll på söka mer om detta, hittade jag denna sida: Al Gore and Bill Nye fail at CO2 experiment

När jag läste den sidan var det inte så att mitt förtroende för Gore och Nye förstärktes. Tvärtom, så är jag mycket besviken på de. 

När jag ser demonstrationsförsöket de gjorde så förstår jag att artikel författaren tyckte att det verkade dåligt upplagt, så han bestämde sig för att titta på det och försöka upprepa det. Men det visade sig att det var värre än så. Förutom dålig försöksförslag så är videon ett bedrägeri. Om det var bara att de redigerade ihop hur de trodde att det skulle gå utan att försöka göra på riktigt, eller om de märkte att det inte gav resultatet de väntade så de fuskade videon så det skulle se ut som vad de ville, det vet man inte.  Men att presentera en påhittad resultat som ett riktigt försök är nästan lika illa som att medvetet förfalska videon. Båda saknar vetenskaplig heder. 

Artikeln beskriver tydligt vilka brister som försöksupplägget hade. Den visar också att när de gjorde det blev det helt annat resultat. De visar också att parallell visning av ”termometrarna” är egentligen samma termometer klipp som bara redigerats om. 

Om någon vill fråga om saker i artikeln, fråga gärna.

Grönare Jord?

När Gore/Nye visats vara opålitliga, blev jag ännu mer angelägen att kolla ”är jorden grönare?” nu då CO2 ökat.

Lång pdf med 3 olika mätserier https://www.osti.gov/servlets/purl/1328357

Här är en karta som bygger på satellitdata:

grönare jordkarta

Trend in annual LAI 102 10-2 per m2 per decade. LAI = Leaf Area Index
alltså ”årlig [ensidig]bladyta ändring per kvadratmeter [markyta?] per decennium”
Alla grönare områden är sådana där växtligheten ökar. Man ser att, även om det förekommer områden där det minskar, så är det större områden med större ändring där växtligheten ökar.  De modellerings försök som gjorts tyder på att koldioxiden står för stor parten (tror det var ca 70%) av ändringen (andra delar kan vara temperatur, regn, förbättrade odlingsmetoder)  

Kritik, frågor välkomnas!

Kärnkraft?

Kärnvapen är hemska. De utvecklades tillsammans med kärnkraft. Solen utvecklar energi med fusion som är en typ av kärnkraft. Jag har brukat raljera med att jag är för kärnkraft men med sin traditionellt lokalisering: på solen. Avfallsfrågan är då löst för många generationer framåt.

Detsamma kan man inte säga om avfallet som skapats av våra kärnreaktorer på jorden. När jag hade ett antal timmar varje månad som MPs kommun___ (partisekreterare eller något) i Kramfors (på 80-talet?) så ägnade jag en del åt att försöka undersöka om Greenpeace uträkningar om kostnaden för lagringen av kärnavfallet, som Svenska Kärnbränsle skall hantera, stämde.

Första problemet är tekniskt: skulle metoden vara säker. Vet fortfarande inte. I synnerhet när såpass mycket skulle behöva skyddas så länge .

Andra problemet var att man ekonomiskt behövde räkna med ”ränta på ränta” på fonden för avfallet och med en nivå på ränta som är inte att räkna med. (Förutom att ränta på ränta spränger alltid ramarna med tiden)

Tredje problemet var ”var är denna fond? Vad är det för resurs?” Det tog en del uppnystning. Till slut var det en ekonom på bränslehantering som sade att de köper svenska statsskuldspapper. ”Men vad händer när de pengar skall tas ur fonden?” frågade jag, ”Blir det inte så att svenska staten får antingen skära i sin service eller höja skatterna då?” Svaret var ”Jo, men det är inte annorlunda än pensionssystemet.” Jag var lite chockad. Båda saker där vi tror oss lägga undan för att säkra framtiden, används i nutid, för att uppfylla mer kortsiktiga vallöften om höjda bidrag eller sänkta skatter beroende på regering. Men det blir våra barn och barnbarn som får ”stå för fiolerna”i framtiden och hoppas att nästa steget i pyramiden kan rädda de.

Det som är bra med kärnavfall är att det bevaras samlad vid produktionsstället (till skillnad från fossileldade. Många koleldade kraftverk i sin drift sprider [förutom kvicksilver] mycket mer radioaktivitet än kärnkraftreaktorer i drift.). Det som är dåligt är att det blir till slut samlat så mycket och inte minst att det är farligt mycket länge (> tusentals år).

Nyare bekymmer

Samtidigt som mycket har gått framåt med solenergi och vindenergi, så har det funnits en del statistik som pekat på problem som inte är så lätt att avfärda. Denna TED talk tar upp mycket om det.

Viktigaste punkter: Stora problem med balansering av produktion och behoven när det gäller sol och vind.

Vad kan man göra?

Samma föreläsare talar om hur rädslan för risker för våra barn användes för att motverka kärnkraft, som var ju en ny energi källa som var ju besläktad med kärnvapen.

Han menar att nu har vi mer erfarenhet att bygga på och statistik som visar att kärnkraft, även när man tar med båda Tjernobyl och Fukushima, är mycket säkrare än andra energiformer.

Då hälso- och dödsstatistik kan tolkas väldigt olika och t o m manipuleras, är jag medveten om att det kan vara grunder i hans resonemang som andra vill komplettera. Skriv gärna i kommentarsfältet nedan! Annars riskerar jag att tro på vad han säger här och fortsätta sprida det!

Han har varit med att se att nu finns mödrar som demonstrerar för kärnkraft just för sina barns säkerhet:

Vilken sort kärnkraft?

Fusion (som på solen) är fortfarande gäckande.

Den variant som för mig känns mest intressant att undersöka och ev. utveckla är Molten Salt Thorium reaktorvarianten. Det som fångade mig starkast från början är att de kan använda kärnavfall som redan skapats av andra reaktorer, och plutonium från kärnvapen, som bränsle och minska både mängden OCH tiden som den är högradioaktiv (ner till cirka 300 år i stället för tusentals).

En variant som planeras

De skriver om avfallet t o m
”The half-life is reduced from several hundreds of thousands of years down to 20-30 years.  ”

en ej alltför teknisk beskrivning av flytande salt torium reaktor.

Produktion av medicinska isotoper är en annan sak som de kan ge. Personligen känner jag mig inte så lockad av det, men det kan ha fördelar jämfört med strålkanoner.

Hur skall vi annars göra med avfallet?

Även om du skulle tycka att det finns fel på ”kärnkraft är säkrare än andra energiproduktionsmetoder”, så kvarstår problemen med kärnavfallet som redan finns, även om vi skulle stänga all kärnkraft idag och hur vi skall verkligen få bort alla kärnvapen som finns.

Finns det något som du tycker vore bättre än att använda dessa torium reaktorer för att hantera kärnavfallet? Skriv i så fall i kommentarsfältet nedan.  Om inte, borde alla som vill lösa avfalls och kärnvapenproblemen, vara åtminstone för att stödja utveckling av typen flytande salt torium reaktor som är inriktad på att ta hand om avfallet.  Att de skulle samtidigt ge mycket energi medans vi reder ut bästa sätten att göra energi framåt är inte heller en nackdel.  

Elektricitet-vatten liknelser- även för kondensator och spole

Många lärare använder liknelser för att ge en känsla för el, där man jämför med vatten.

El vatten
spänning tryck
ström flöde
ampere liter/s
ledare rör (diameter, längd)
motstånd, resistans rör med grus i
driva motor driva vattenhjul
 snabb spänningsöverföring trots låg elektron vandringshastighet  tryck i ena änden förmedlas snabbt till andra utan att vattnet rör sig speciellt

Utkast om kondensator och spole

Hade gjort detta för många år sedan men hade svårt att hitta det så jag lägger det här så länge

En applicerade tryck gör att vatten rinner från början obehindrat snabbt in i ”kondensator kulan”, men gummi membranen blir stegvis mer spänd och ger bakåt tryck tills flödet in stoppas helt.

När ett tryck appliceras på ”spole turbinen” så gör turbinens tyngd/tröghet att det bara långsamt kommer igång ett flöde. När turbinen kommer upp i varv så passerar flödet ganska obehindrat. Om applicerade trycket upphör så kommer turbinens rörelsemoment  att göra att det fortsätter att snurrar och agerar som pump så att flödet/strömmen fortsätter.

Svängningskrets, oscillator

Om man kopplar dessa enheter i en krets, så kommer de att kunna ge en svängning där energi byggs upp i elastisk energi i ”kondensator kulan” som gör att strömmen byter riktning och energin går över till ”spole turbinen” som snurrar igång och har rotationsenergi när elastiska energin har tagit slut o s v.