Genomgången barnsjukdom en belastning?

Vanliga infektionssjukdomar som drabbar barn minskar inte den förväntade livstiden som man tidigare trott.

En undersökning som gjordes vid Åbo universitet och Stirling universitetet i Storbritannien visar att smittkoppor, mässling, kikhosta eller andra infektionssjukdomar som är vanliga bland barn inte ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, hjärninfarkt eller cancer senare i livet.

Forskare har tidigare trott att typiska långvariga infektionssjukdomar som barn insjuknar i kan öka risken för att dö i förtid på grund av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.

original studiet

Jag har bara läst sammanfattningen. Man måste prenumerera för att se hela. Det vore intressant att se om det kanske fanns till och med ett omvänt samband, dvs kanske längre, friskare liv för de som genomgått barnsjukdomen. Det finns i alla fall de som observerat utvecklingssprång för barn i samband med mässlingen.