Jordbruk

En västerlännings matförsörjning lär vara beroende av 60 fat olja per år.

Konstgödsel kräver stora energi mängder för kvävet och stora mineralresurser för fosfater. Samtidigt skapar vårt avfallshantering stor belastning inte minst på vattensystemen.

Genmodifierade grödor framställs som lösning på matförsörjning, bättre näring, ökad välstånd. Hittills har de inte visat annat än motsatsen. Producenterna vågar inte markera matvaror med GMO. Om de var säkra att de vore bättre eller ens lika bra skulle de vara stolta att markera de. Regeringar och massmedia har visat en enastående flathet inför producenternas egenkontroll av säkerheten i rapporter som är hemliga!

KRAV-odlat, bio-dynamiskt, Permaculture är varianter som jag stöder. Merkostnaden för maten kommer vi att få igen i hälsan, smak, naturupplevelser, mindre ekoflyktingströmmar, bevarad bördighet i jorden. Samtidigt kan syntetisk kvävebindning till konstgödsel vara nödvändig för matförsörjning av vår stora världsbefolkning. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *