Motvikt till hysterisk mässling propaganda

En mycket bra sammanställning, på svenska, som jag såg på Facebook. Jag har inte hunnit kolla allt i det men så mycket är likt annat jag har kollat djupt (som historiska minskningen av mässling döden, ”placebo” i rotavirusvaccinprov) så jag väljer att göra den tillgänglig här. Skulle ni mot förmodan hitta faktafel, var god meddela mig!

Det är MYCKET arbete bakom ett artikel som detta!

———————————————————-

Då man tyvärr förföljs för att föra fram saker som ifrågesätter gängse bilden av vaccin, har jag (Jeff) tagit bort upphovspersonens (jaget nedan) namn – 17 dec 29

Jag har sammanställt lite information från er och från andra grupper som kan vara bra att ha till hands om man kommer i någon diskussion om mässlingen eller vaccin. Jag har också bifogat källor, som i de flesta fall är till myndigheter.

Det första vaccinet mot mässlingen kom till Sverige 1971, men det var på den tiden bara riskgrupper som vaccinerades. År 1976 blev det en allmän rekommendation, men det var ändå väldigt få som valde att vaccinera sig och mässlingen fanns fortfarande i samhället. (Det verkar helt enkelt ha varit svårt att övertala föräldrar att vaccinera sina barn mot den vanliga barnsjukdomen mässlingen.) Det var först 1982 när trippelvaccinet kom som massvaccinationen kom igång och mässlingen försvann. Det här går att se i diagrammen på Folkhälsomyndighetens sida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/vacciner-a-o/massling/

Innan vaccinet infördes i Sverige 1971, var siffran gällande döda i Sverige av mässlingen
år 1969: 2 personer,
år 1970: 1 person,
(trots över 12 000 rapporterade smittade fall båda åren enligt uppgifterna ovan på Folkhälsomyndighetens hemsida).

Informationen om antalet döda 1969 och 1970 finns i Statistisk årsbok för Sverige 1973 s. 286 och 288 och du kommer till årsböckerna i den bifogade länken.

http://www.scb.se/…/historis…/sok-publikationer-efter-amne/

Vad man kan se i årsböckerna är att antalet döda i mässlingen sedan 1800-talet kraftigt hade minskat. Vad det berodde på var alltså inte något vaccin, utan bättre levnadsförhållanden. Mellan 1970 och 1983 dog det i snitt färre än en person per år av mässlingen i Sverige, trots att smittan fanns i samhället fram till 1985 och t.ex. över 5000 rapporterade fall år 1983. Att notera är också att av diagrammet på Folkhälsomyndighetens sida framgår bara de fallen som har rapporterats, vilket förmodligen är en låg andel.

Vad gäller de dödsfall i Rumänien, så hade alla som dog fram till februari 2017 andra underliggande sjukdomar. Se sidan 3 i länken nedan.

https://ecdc.europa.eu/…/27-02-2017-RRA-Measles-Romania%2C%…

Vad alla säkert känner till är också att levnadsförhållandena i Rumänien inte går att jämföra med Sveriges.

Något annat som kan vara bra att känna till är också att barn under 6 månader som föds av en mamma som har haft mässlingen, är immun mot sjukdomen. Om barnet får mässlingen mellan 6 och 9 månaders ålder får den en väldigt lindrig variant. Skyddet från mamman avtar sedan succesivt.

I Läkarboken (Bokförlaget Forum AB, 1971) står det t.ex. på s. 66: ”Immuna är också nyfödda barn vars mödrar någon gång haft mässling. Denna immunitet kvarstår till framemot 6 månaders ålder. Mässling hos barn upp till 9 månaders ålder brukar ha ett lindrigt förlopp”.

Som jag har förstått det trodde man att en vaccinerad mamma skulle ge det nyfödda barnet samma skydd som om hon hade haft sjukdomen, men nu när mammor som inte själva har haft mässlingen börjar få barn så visar det sig inte vara så. Det naturliga skyddet för de allra minsta har alltså minskat i och med vaccinationerna.

Sedan så har heller inte antalet mässlingfall i år varit högre än vad det brukar vara i Sverige (om man bortser från 2016 som var ett rekordlågt år), det är bara att media har rapporterat om fallen. Statistik om antalet smittade per år finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/sjukdomsst…/massling/…

Idag så vet man också att kroppen förbrukar mycket A-vitamin under mässlingen och man har i studier sett att behandling med A-vitamin minskar risken för komplikationer vid mässlingen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869601

Under 2017 har tre studier kommit där man jämför hälsan hos vaccinerade och ovaccinerade.

Statsfinansierad forskning från Danmark som visar ”All currently available evidence suggests that DTP vaccine may kill more children from other causes than it saves from diphtheria, tetanus or pertussis. Though a vaccine protects children against the target disease it may simultaneously increase susceptibility to unrelated infections.” Man tror att det beror på att vaccinet försvagar immunförsvaret och, trots att det må skydda mot vissa specifika sjukdomar, ökar det risken att dö med 5-10 gånger om du är vaccinerad jämfört med ovaccinerad.

DTP är ett av världens mest distribuerade vaccin. Hur vet vi att inte samma siffror gäller för de vaccin vi har idag?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360569/

Forskning från Yale som visar samband mellan nyligen vaccinerade och en diagnos av t.ex. ADHD, bipolär sjukdom, depression eller anorexia:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244035/

En pilotstudie av vaccinerade barn jämfört med ovaccinerade barn respektive mindre vaccinerade barn som bl.a. visar att allergisk rinit, allergier, eksem, autism och ADHD är mycket vanligare hos vaccinerade jämfört med ovaccinerade.

http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health…

Några större studier där man jämför hälsan hos ovaccinerade och vaccinerade har aldrig gjorts. Så här svarade Karin Boyle på CDC i USA när hon fick frågan om CDC hade gjort någon studie där man jämför hälsan hos vaccinerade och ovaccinerade:

Vaccin behöver heller inte testas på samma noggranna sätt som läkemedel. T.ex. behöver inte något placebo användas vid testning. Vid testningen av Gardasil användes i kontrollgruppen ett ämne som i bipacksedeln kallas Amorphous Aluminum Hydroxyphosphate Sulfatue. Aluminium är ett nervgift och är kopplat till en mängd autoimmuna sjukdomar, alzheimers, bröstcancer m.m. Se länk nedan till bipacksedeln där testerna närmare beskrivs. I länken nedan kan man på s. 4 under avsnitt 6.1 t.ex. läsa att i ett av testerna fick 5088 personer Gardasil, 3470 fick aluminium och endast 320 fick verkligt placebo. Där specificeras skillnader i lokala reaktioner. Senare, under t.ex. table 5 och 6, där man jämför andra möjliga biverkningar, har man slagit samman kontollgruppen som fick aluminium med den som fick placebo. Vid testerna som gjorts innan man för ut vaccinet på marknaden har man alltså jämfört vaccinet med ett ämne innehållande allt i vaccinet utom själva smittämnet.

https://www.fda.gov/…/Vaccin…/ApprovedProducts/UCM111263.pdf

En annan vanlig metod är att man i kontrollgruppen jämför med ett vaccin som sedan tidigare finns på marknaden. Nedan kan man läsa att Gardasil 9 inte är placebokontrollerat eftersom Gardasil redan fanns på marknaden.

https://lakemedelsverket.se/…/Gardasil-9-vaccin-mot-humant…/

Enligt mailkorrespondens som jag har haft med Läkemedelsverket används generellt sett inte placebo vid kliniska studier på vaccin till barn. Istället för placebo ger man i de kliniska studierna ett annat, tidigare godkänt vaccin (som heller inte är placebokontrollerat) eller, som vid Gardasil, allt innehåll i vaccinet utom det verksamma ämnet. Jag försökte begära ut de kliniska studierna för Priorix (MPR-vaccinet) men Läkemedelsverket hade inte tillgång till dem, utan hänvisade mig till tyska myndigheters motsvarigheter till Läkemedelsverket, men de visste inte ens själva vilken utav två myndigheter jag skulle vända mig till.

Vad gäller ämnet autism och vaccin så vill jag nämna följande. Ja, det stämmer att man i en stor studie som publicerades i the Pediatrics 2004, visade att det inte fanns något samband mellan vaccin och autism. År 2014 gick emellertid den ansvarige forskaren, William Thompson ut och berättade att han och de andra forskarna hade förfalskat uppgifterna i studien och att den istället visade på ett klart samband mellan MPR-vaccinet och autism. Särskilt om barnen fick vaccinet före tre års ålder. Här talar kongressmannen Bill Posey inför kongressen i USA om Willam Thompsons erkännande:

Originaldokumenten som William Thompson hade sparat under alla år, finns att ladda hem på http://www.vaxxed.com/thompson-file-releases/

Det har gjorts två kända dokumentärfilmer om telefoninspelningarna där William Thompson erkänner för en annan forskare att studien från 2004 var förfalskad. De två dokumentärerna är:

och https://www.youtube.com/watch?v=pQKglol4OLE

Den första filmen är producerad av den tidigare Emmy-nominerade producenten Del Bigtree och den andra filmen är producerad av Robert Kennedy junior (miljörättsadvokat och brorson till presidenten Kennedy).

Teamet bakom Vaxxed har rest runt i USA och visat filmen samt intervjuat föräldrar som påstår att deras barn blev autistiska kort efter att de fick ett vaccin. Det finns tusentals intervjuer att se på deras Facebooksida, We are Vaxxed eller deras youtube kanal Vaxxed TV. Här är t.ex. föräldrar till trillingar som berättar att deras barn blev autistiska samma dag de fick ett vaccin:

Här är en annan hjärtskärande berättelse (men det finns som sagt tusentals):

Nyligen kom också en studie som visar att autistiska barn har höga halter av aluminium i hjärnan. Man kan läsa om studien i den här artikeln från Daily mail.

http://www.dailymail.co.uk/…/Aluminium-vaccines-cause-autis…

Det finns ingen tidigare forskning som visar på att användandet av aluminium i vaccin är säkert. Det finns enbart en studie och den vilar på hur mycket aluminium som är säkert att ta in oralt, men det saknas studier på att det är säkert att injicera aluminium.

Den 10 juli 2017 kom också ett utslag från den statliga ”vaccindomstolen” i USA där ett barn som dog i plötslig spädbarnsdöd blir bedömd som en vaccinskada.

https://ecf.cofc.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc…

I Sverige har det mellan 2010 och 2016 rapporterats in 31 dödsfall efter vaccineringar till Läkemedelsverket.