Alternativ Hälsa

”Konventionell” hälsovård och alternativ

Det som doktorer kan göra vid svåra akuta skador är fantastiskt. De har en gedigen utbildning och de är viktiga att tillfråga vid alla hälsofrågor.

Samtidigt är de strukturer som har uppbyggts omkring sjukvård väldigt starka och har inneburit att vilka saker läkare utbildas i, och vilka procedurer de är tvungna att följa utesluter många möjligheter som är värda att titta på. Det brukar vara svårt att omvärdera ”beprövade erfarenheter” (som kan bli ”gamla vanor”).

Därför är den djungel av alternativ som är tillgänglig genom Internet intressant. Inte minst för människor som råkat ut för något som skolmedicinen säger är ”obotlig” eller ”du får leva med” eller ”trots sina starka biverkningar, är detta bästa behandling för det du har”. Dessa utsagor utgör en väldigt begränsande indoktrinering som verkar som en negativ placebo. ”Jag kan inte slippa detta.” Då vi vet om massor med ”obotliga” fall som har blivit bra, så är sådana negativa placebouttalanden svåra att förlåta. Mer passande för läkaren att säga vore: ”Jag har provat de saker som jag har lärt mig är de enda som fungera. Samtidigt så finns det folk som hittar andra sätt att bli frisk. Var försiktigt om du söker annat, det finns lycksökare i alternativen, liksom bland konventionella medicinen.”

Jag skulle vilja verka för att samhället verka för att insamla data om olika medicinska åtgärders effektivitet och biverkningar på ett sätt, så att de som tror, och de som misstror, och de som tvekar, känner att det väsentliga har beaktats.

Kroppen – tänkandet; Stress

Vi veta att långt över hälften av de saker som gör att vi söker vård kan ha en delorsak i eller förvärras av stress. Därför är det viktigt att hitta sätt att minska stress. Det är bra och viktigt att vi minskar de yttre orsaker till att vi känner stress: arbetslöshet, reklamhets, mobbing, mm. Samtidigt är vi ofta omedvetna av hur mycket vi kan minska stress genom att arbeta med vår inre upplevelse. Om vi kan minska den, har vi även större möjlighet att påverka yttervärlden åt rätt håll.

Den mest lovande sättet att arbeta med stressminskning, och ökning av glädje och hälsa, som jag har stött på hittills är FasterEFT. Därför håller jag på att certifiera mig i det och har skapat sajten www.FasterEFT.se . Kolla den!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *