Operationer utan vetenskapligt stöd? Ballongsprängning, Knäled

Det var en fascinerande animerad video på Facebook om en viss typ av ballongsprängning (som används vid vissa blodpropp till hjärtat) :

https://www.facebook.com/nqma.takova.ne6to/videos/974886219235925/

Jag skrev en kommentar under:

Fascinerande och tydlig. Jag trodde att man lämnade en stent kvar, men det är kanske en annan variant eller så ”har jag om bakfoten”.

Men det var nog inte så mycket bakfot, jag hittar : ”Tidigare stentar av metall har betytt väldigt mycket för behandlingen av kärlkramp och hjärtinfarkt. Stentarna är små tubformade metallnät som håller blodkärlet öppet, vilket är nödvändigt första tiden efter en kärlvidgning, så kallad ballongsprängning. Enda nackdelen är att metallen måste lämnas kvar även sedan kärlet läkt.”

Många medicinska ingrepp, i synnerhet kirurgiska, verkar så logiska, förutom imponerande rent tekniskt, så de uppfattas som vetenskapligt förankrade utan att man har gjort ”gold standard” studietypen för medicinsk vetenskap = dubbelblind placebo kontrollerad. (Samtidigt vill jag betona att ”tron på” och därav följande användning av dubbelblind placebo kontrollerad studier  har   många negativa effekter )

Från sidan  https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Milstolpar-inom-forskningen/PCI–en-ballong-for-liv/  hittar jag: ”2010-talet – Nio av tio hjärtinfarktspatienter behandlas med PCI i Sverige.”  och ”Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention.”

Hur många görs lokalt i Västernorrland?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/succe-for-ballongsprangningar:  2009:
Det är två av landets bästa PCI-operatörer som rekryteras till Sundsvall. De lockades upp från stockholmsregionen för att var med att starta en ny verksamhet. Läkarteamet har hitills gjort cirka 450 operationer, drygt 50 av dessa var stora infarkter. Det är på dem som vinsten är störst.
Det konstiga var att  Över 1 000 patienter har nu undersökts sedan man började med ballongsprängningar i Sundsvall.

Enligt https://www.vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/vardkonsumtion/indicator/166f4594-76e7-4235-a27e-9c08f6cdbfd4/counties/#read-more
”Antal planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.” för Västernorrland  2014  ”97.2 antal per hundra” jämförd med Riket ”81.3”. Men jag vet inte hur det tolkas. Troligen antal per hundra tusen.  245000 människor i VNL  skulle innebära i så fall cirka 240 per år. Sedan hur man tolkar ”planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning”, inkluderar det de akuta (då man kan planera för att det kommer ”akuta” trots att man inte kan planera för just NÄR de skall inträffa).

Knäledsoperation eller placebo? Lika bra resultat!

En av få dubbelblind placebo kontrollerad studier om operationer som gjorts gällde vanliga knäoperationen då man med titthåls verktyg går in och rensar upp i ledet. Man gjorde samma ytliga snitt på de nedsövda patienterna (alltså även ”placebo” = oopererade) så patienter och uppföljande läkare skulle vara ”blinda”. Det var ingen skillnad i läkning mellan placebo och ”verklig” operation.  (Tyvärr tror jag inte någon koll av andra möjliga biverkningar av nedsövning och ev. mediciner som kan ges i samband med och efter operationer. Till exempel många som har ledbytesoperationer måste ta mediciner som påverkar blodet och dessa medicineringar ger mycket större risk för stroke.  Så även om knäläkningen inte gick sämre för de opererade, så finns det risk för andra negativa verkningar [förutom kostnaden förstås]) Se till exempel alla övervägande om biverkningar!

Här är en video om detta som ger mera detaljer om hur det gjorde:

Icke akut Ballongsprängningsoperation inte bättre än piller men dyrare

Jag visste jag hade sett något ifrågesättande av stent på någon ”alternativ sida” men trodde inte det skulle vara så lätt att hitta en mainstream källa, men kolla här: http://www.nytimes.com/…/stents-show-no-extra-benefits…

“When you put in a stent, everyone is happy — the hospital is making more money, the doctor is making more money — everybody is happier except the health care system as a whole, which is paying more money for no better results.”  dvs ”När man sätter in en stent, alla är glada, sjukhuset och doktorer omsätter mer pengar- alla är gladare utom vård systemet som helhet som betalar mer for resultat som inte är bättre.”

Mer om stentar och bypass (och hur de inte är nyttiga för de flesta)

Finns det något BÄTTRE och billigare?

Men kanske allvarligaste bristen är att man inte behöver nöja sig med att ”hantera” problemet, med piller eller (dyrare) operation. Man kan reversera problemet med annan kost, t ex plantbaserad. http://nutritionfacts.org/…/heart-disease-there-is-a-cure/  Så att länssjukvården (i Västernorrland) fortsätter driva hälsohemmet Österåsen, har bättre vetenskaplig grund för hjärtpatienter än att de fortsätter med PCI/Ballongsprängning. (PCI kan ev. vara motiverade i mycket akut pågående  hjärtattack. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1085: ”Primär PCI rekommenderas som förstahandsbehandling till alla patienter på sjukhus som har en fungerande organisation för detta eller om det finns ett fungerande PCI-center inom 120 minuters transporttid från den första medicinska kontakten. S k ”Door-to balloon time” bör ligga under 60 min.” )

Men PCI görs även vid mindre akuta fall:  https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjartrapporten-2012.pdf: För att ytterligare minska risken att utveckla hjärtsvikt vid hjärtinfarkt diskuterar forskarna möjligheten att gå in med tidig pci, ballongvidgning, även vid icke st-höjningsinfarkt (en mildare form av hjärtinfarkt) på högriskpatienter. Insättande av läkemedel som ace-hämmare och betareceptorblockad redan på hjärtintensivavdelningen har starkt bidragit till minskad risk

Begrepp

Påtagligt reducerad eller utebliven reperfusion (förnyat genomflöde) i ett infarktområde efter avlägsnande av hinder eller förträngning i en artär.

Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention.

En kommentar till “Operationer utan vetenskapligt stöd? Ballongsprängning, Knäled”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *