Termografiska bilder

Här är bilder av samma persons baksida på 2016-9-1 och 2016-9-14 tagen med en Seek Thermal Compact värmekamera.  I vänstra kanten finns en skala som översätter färgen till temperatur. Då kameran/programmet anpassar till spannet mellan högsta och lägsta temperaturen i bildområdet, är det olika färger för samma temperatur i de 2 bilder. Till exempel övergången mellan 21-22 grader i vänstra bilden är mörk blå, medan samma färg i högra bilden är cirka 29 grader.  Pilarna visar hur man kan tolka temperature för ett par punkter.

Termografisk bild av nästan hela baksidan av en person

160914-tempPilar


Kan du se vilken bild som visar en avvikande biologisk aktivitet?

I den första bilden så det bara en variation på skinkan av cirka 1 grad.

I den andra bilden, samma person, samma skinka, men en annan tidpunkt, kan man se att temperaturen på skinkan varierar över 3 grader.  (Den är tagen närmare som gör att man bör kunna särskilja mindre temperatur skillnader [när skalan inte måste inkludera rumstemperaturen 20 C] Den andra bilden var tagen i ett rum där luften var varmare, så hud temperaturen var lite högre, vilket borde göra att temperature  skillnaden mellan olika områden borde vara svårare att se.)

Utan någon högre medicinsk utbildning kan man se att något är avvikande i högre skinkan i högre bilden. Då kan man följa upp den i tiden och konsultera med någon som har mer erfarenhet om den inte normaliseras.

Andra tillämpningar

Andra djur

Från https://holistichorse.com/health-care/the-growing-threat-of-pigeon-fever/ där det även finns några erfarenheter av örtbehandling

Här, till exempel, är en häst med kvarka (strangles eller pigeon fever på engelska).  Det ”en allvarlig och smärtsam luftvägssjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor”.  Sjukdomen är smittsam och anmälningspliktig. ” Tysta smittbärare förekommer.”  Att termografiskt skanna av en besättning skulle kunna upptäcka tidiga symtom och ev. tysta bärare.

Även utan specialist kunskaper kan man märka att något inte är som det skall varar, om sidorna inte är symmetriska som i dessa.

Har ”muscle tear” till höger
Vänstra benet MYCKET varmare .

Teknisk

I elektronik och mekanik kan högre temperaturer tyda på felande komponenter.  Man kan upptäcka var värme läcker ut resp. in på hus respektive varmvattenberedare t ex.

Skydd och jakt

Varmblodiga djur kan ses i mörker på rätt långt håll. Det kan underlätta att hitta saknade personer, eller upptäcka oönskade ”besökare”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *