Att lära sig Swahili

Det finns en kurs på en av mina webbplatser om Swahili som gjordes på CFL, Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande. Jag har den här: Swahili kurs  Jag har inte hunnit gå igenom hela, men den verkar bra, även om jag upptäckte några småfel. Jag är tacksam för påpekanden och frågor. Om det är i webbsidorna, kan jag enkelt fixa. Om det är i FLASH delarna så vet jag inte om jag kommer åt de, men kan lägga in påpekande i sidorna omkring den.  Min fru var men i en del av ljud inspelningarna. (Dessa kurser verkar inte längre tillgängliga utan inlogg:  Jag upptäckte just att SIDA har lagt ut samma kurs   De har även andra fria språkkurser.)

Jag har gjort några uppföljnings test (för Modul 1 & 2)  i lärplattformen Moodle för ovanstående kurs: här  (Du måste skapa en inloggning först, men det skall gå enkelt om du har en email adress. Kontakta mig om du får problem)

Några sidor att slå upp ord mellan Engelska och swahili:

http://www.kilinux.udsm.ac.tz/kiblog/kamusi

http://kamusi.org/

En tanzansk (tror jag) hemsida men en massa länkar där en del är swahili: kicheko.com.

Nya testamentet på swahili

Det finns flera Android appar som är inte alls tokiga. Amerikanska armén har några (som är gratis) . Jag har provat två: Basic Phrases  och Medical Phrases  De utgår från engelska och ibland kommer militära perspektiv fram.

Det finns även en app på svenska som fungerar som ordbok och som flash-card förhör. Den är inte gratis, men 10 kr är ju nästan gratis. Jag har inte provat det (Jag har för många appar på telefonen ändå!) Jag vet inte hur omfattande den är. Den är ny (juni 2013). Det är bara 3 person som betygsatt den, men de har gett 5 *****.  Om du provar, berätta hur det gick!

Svensk-Tanzanska föreningen har en sida om swahili

Google Drive kalkylblad

Jag använder ofta Googles online office paket som kallades Google Docs förut och nu Google Drive. Det är väldigt trevligt att komma åt många dokument varifrån som helst genom en vanlig webbläsare. Det har också fina möjligheter att samarbeta om dokument, koppla till webbformulär, mm.

Just idag upptäckte jag en finess som jag har inte riktigt förstått hur det funkar förut. Jag har ett kalkylblad där jag har räknat på vad jag kunde vinna på att använda värmepump. Jag visste jag hade fört in kWh för varje månad under ett år där. Jag tänkte se om årets förbrukning var märkbart högre, då vi har hållit ett rum i källaren uppvärmt.

Kommentarer

Jag såg att på den fliken där tabellen jag sökte fanns en `  2   förutom fliknamnet. kommentar antal Jag misstänkte att det hade med kommentarer eller anteckningar att göra. Det fanns ett par celler där jag beskrev hur jag uppskattade belopp, t ex hur mycket ström som skulle gå till motorvärmare. Om man gör en kommentar, så är det automatiskt angivit också namnet på fliken för det kalkylbladet.

kommentar kalkyl

I en cell fanns en uträkning i en kommentar. Jag märkte för först gången en mycket svag knapp till höger om namnet i kommentaren ”markera som löst”.  Om man svävade med musen över den, så framträdde den starkt. När jag klickade på ”löst” så försvann anteckningen och `  2   i  fliken blev `  1    i stället.   Så om du vill ha kvar innehållet i kommentaren, kopierar det först!
Dessa ”kommentar antal” i flikarna är säkert tänkt för att underlätta samarbete.  Om du öppnar ett kalkylblad så kan du snabbt se om någon samarbetspartner (eller DU själv tidigare) har kommenterat något (ställt en fråga, påpekat fel, ställt förslag) och vilken flik/sida det finns på. Du kan då välja att ”svara” eller ”markera som löst”.

Anteckningar och kommentarer

anteckning och kommentar
”Anteckningar” (notes) har ingen uppgift om vem som skrivit och ger ingen markering i fliken.  En cell kan ha båda anteckning och kommentar, anteckningen visas överst och kommentaren/er visas nedanför. Just när man skall skriva i de kan det vara problematiskt. Kommentaren visas men inte anteckningen. Så om det fanns en anteckning, ser det ut som om den försvunnit, men om man kommer tillbaka till cellen så syns båda. Om det fanns en kommentar, blir det ändå konstigare. Man kan välja ”infoga anteckning” men man ser bara kommentaren. Om man skriver i blindo, blir det faktiskt en anteckning fast man ser inget. Om man lämnar cellen och kommer tillbaka kan man se båda och gå in och redigera mer på vanligt sätt.

Felaktig cellmarkering

En annan kalkylblad tips i Drive. Ibland kan markering av aktiv cell hamna snett, t o m på fel rad. Om man återställer alla sidzoom och textstorlek brukar det hjälpa.

Om man har problem i Drive så kan man prova samma doc i Googles egen webbläsare, Chrome och se om det är bristande stöd för något i webbläsaren du var i.

Publicering och delning

Du kan göra utvalda Drive dokument synliga på nätet, ”publicera”,  med olika möjligheter. När det gäller kalkylblad kan det vara hela eller bara visa flikar.  Du kan publicera bara som det är just nu eller bocka ”Återpublicera automatiskt när ändringar har gjorts”.

”Delning” gör man för att samarbeta. Man kan också göra det tillgänglig för alla med länken eller t o m sökbar.  Här är ett exempel på en kalkylblad för att beräkna hur länge ett batteri kan driva något genom en spänningomformare.  I den kan vem som helst ändra värden.  Då jag, som ägare, kan återställa den till tidigare tillstånd i bladets ”historia” lista, är det inte så riskabelt att göra det öppen för andra.

Infoga datum & tid

Det är ofta man vill enkelt infoga datum och/eller tid för en anteckning. Det kan gäller medicinska anteckning, tider för löneuträkning, följa väder, mm. 

Om man titta i Googles hjälp har jag för mig att det kommer inte att stämma för svensk tangentbord. Man använder [Ctrl] + [^¨~]  för att få tiden, t ex 19.25 [beror på vald formatering av tiden] och  [Ctrl] + [Skift] +  [^¨~] för datum, t ex:  2019-11-22 .  Om du lägger till [Alt],  [Ctrl] + [Skift] + [Alt] +  [^¨~]  då får du båda datum och tid, som : 2019-11-29 18.02.04 .

Man kan enkelt räkna ut tidperioder genom att  använda =B24-B23 till exempel om de innehåller värden som känns igen som tidpunkter.  Om cellen där formeln är  inte är datum/tid formaterat, så kan svaret se ut som ett enkelt decimaltal.

2,53  skulle vara svaret i dagar!  Så för att få timmar skulle man räkna ut 0,53 dag*24 h/dag= 12,72 h  och på samma sätt för att få minuterna: = 0,72 h * 60 min/h = 43,20 minuter, osv 0,20 minuter * 60 sek/min = 12 sek  

så 2,53 innebär 2 dagar, 12 timmar, 43 minuter och 12 sekunder 

Moodle databas för stor?

Min andra webhost, siteground, klagade nyss att ett MySQL databas var för stor (>500 Mb) och gav mig en vecka att åtgärda det.

Det var en databas som hörde till en av mina Moodle platser.  Om man gick in med PhpMyAdmin, kunde man se att att mdl_sessions tabellen var den största, med flera hundra Mb.  Jag sorterade på tid, men det visas bara i Epoche (UNIX) tidstämpel. Man kan hitta omvandlare på nätet (t.ex. http://www.epochconverter.com/) och det visade sig att de äldsta posterna i tabellen var från 2011. Det verkade som om man kunde ”empty” tabellen utan stora följder. (Kanske bra att undvika när folk är inloggade.)

Ibland kan DB namnen ge väldigt liten ledning om vilken Moodle det gäller om du har flera. Om du går in i en databas och kollar mdl_course tabellen, kan den ge upplysningar om ingående kurser och Moodle sitens namn.

En bra query för att kolla storleken på alla dina MySQL baser:

SELECT table_schema "Data Base Name", sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB"
FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ;

gav output:

Data Base Name Data Base Size in MB
information_schema 0.00878906
tupo_jo151 0.20866203
tupo_jo152 0.46760845
tupo_komvux 2.50074005
tupo_mdle1 11.16973972
tupo_mdle12 21.08011818
tupo_mdle2 0.92107487
tupo_mdle3 4.15172386
tupo_mKastel 26.23437500
tupo_mood503 27.54687500
tupo_mood529 210.06250000
tupo_sitemagixprod 0.01076508
tupo_wcln1 0.04072952

Vitamin C i stora doser

Jag har blivit ännu mer intresserad av Vitamin C i stora doser efter fallet med den Nyzeeländska bonden som läkarna hade gett upp på att kunna rädda som räddades först med stora (50g = 50000mg/dag)  intravenösa doser och senare med ”liposomal C” doser när en annan läkare ville bara ge, motvilligt trots det som hade hänt, max 2g/dag intravenöst.


Några detaljer: Han var i koma i 3 veckor. Redan efter 2h (och 2*25g intravenös vitamin C) hade lungorna som var helt vätskefyllda, började klarna.   När han till slut togs av ECMO så räknade de med 3 månader i rehab. Han fortsatte med liposomal C och skrevs ut efter mindre är 2 veckor!

Här är en video (1h 25 min) som visa en längre presentation av Dr Thomas Levy, en hjärtläkare som har stor erfarenhet av Vitamin C i stora doser:

Han tar upp båda den LÅNGA erfarenhet och dokumentation av verkan av stora vitamin C doser, ofarligheten (bl a stora studier som visar att folk med högre Vit C nivå hade MINDRE risk för njurstenar (tvärtemot vissa uppgifter i media) och själva rättsläget. I NZ har de tagit upp IV Vitamin C som registrerat läkemedel (efter kontroversen omkring nära-döden räddningen av bonden Smith).  Han är mycket kritisk mot rotkanal och menar att de utgör svåra bakteriehärdar som även stora vitamin C doser inte räcker för att motverka. Han tycker de måste bort för att behandla framgångsrikt kroppen i övrigt.

Jag håller på experimentera med hemmagjort liposomal Vit C.

År 2014 var Dr. Suzanne Humphries i Sverige och denna föreläsning spelades in. Enda sak som hon säger som jag inte vet om jag delar är att hon inte vill att man spolar djupa sår med väteperoxid.

Vid 3:10 Vanliga myter om ”faror” med askorbinsyra/vitamin C
Vid 43:45 nämner hon att man kan även användas antiseptiskt, utvärtes.
Vid 57:40 Sepsis och allmän ofarlighet av hög dos IC vitmina C
Vid 1:03:26 Ebola  (även kolloidalt silver)
Vid 1:04:40 tuberculosis
Vid 1:05: pratar hon om framgångsrik behandling av stelkramp (tetanus)

Föredrag för läkare av Dr Levy

Applications of Vitamin C, Theoretical & Practical by Thomas Levy:

1h:10min Strategi för att kunna få vitamin C inom vården: Prata inte om att bota sjukdomen med C. Begär i stället koll av plasma nivå av Vit C. I samband med de flesta sjukdomar så kommer Vit C nivå att vara låg, ofta omätbar. Begär omedelbara åtgärder för att få upp det.

1h:51min I samband med kemo, om en person vill använda kemo, bör man använda stora C vitamin doser, men inte samtidigt som kemodoser. Ta det mellan doserna. Då hinner kemo ha sin verkan, sedan kan C hjälpa motarbeta cancercellerna och samtidigt städa upp skadorna som kemo gör på vanliga celler.

1h:54min Intravenös (IV) tips. Man kan ge IV även till spädbarn om de har tillräckligt stora vener, men intramuskulärt är annars (och även då) en väldig bra väg att gå. (Dels kan det vara svår att hålla ett spädbarn still och muskulärt ger en mer långverkande dosering.
Om IV gör ont, skall du inte ge bedövning. Bättre att prova ett annat ställe, en större ven. Försök se till att nålspetsen inte är mot venväggen.
För känsliga patienter bör man försöka få injektions vätskan att var nära kroppstemp. Värm först upp huvudpåsen av vätska. Sedan värm C lösningen och blanda och ge. (Att värma C gör att det börjar brytas ner).
”Mop up” I samband med en Vit C behandling av en pågående sjukdom, t ex vid en stor tumör som är känslig för C behandling, kan leda till en massa störande rester (toxiner, döda bakterier, döda cancerceller) som gör att patienten mår dåligt. Avbryt IV flödet en kvart. sedan fortsätta med halva mängden (som användes till reaktionen) fast mer utspädd.

Visa inlägg