Moodle databas för stor?

Min andra webhost, siteground, klagade nyss att ett MySQL databas var för stor (>500 Mb) och gav mig en vecka att åtgärda det.

Det var en databas som hörde till en av mina Moodle platser.  Om man gick in med PhpMyAdmin, kunde man se att att mdl_sessions tabellen var den största, med flera hundra Mb.  Jag sorterade på tid, men det visas bara i Epoche (UNIX) tidstämpel. Man kan hitta omvandlare på nätet (t.ex. http://www.epochconverter.com/) och det visade sig att de äldsta posterna i tabellen var från 2011. Det verkade som om man kunde ”empty” tabellen utan stora följder. (Kanske bra att undvika när folk är inloggade.)

Ibland kan DB namnen ge väldigt liten ledning om vilken Moodle det gäller om du har flera. Om du går in i en databas och kollar mdl_course tabellen, kan den ge upplysningar om ingående kurser och Moodle sitens namn.

En bra query för att kolla storleken på alla dina MySQL baser:

SELECT table_schema "Data Base Name", sum( data_length + index_length ) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB"
FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ;

gav output:

Data Base Name Data Base Size in MB
information_schema 0.00878906
tupo_jo151 0.20866203
tupo_jo152 0.46760845
tupo_komvux 2.50074005
tupo_mdle1 11.16973972
tupo_mdle12 21.08011818
tupo_mdle2 0.92107487
tupo_mdle3 4.15172386
tupo_mKastel 26.23437500
tupo_mood503 27.54687500
tupo_mood529 210.06250000
tupo_sitemagixprod 0.01076508
tupo_wcln1 0.04072952

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *