Anmäla vaccinationsskada! Hur?

Läkare och sköterskor skall anmäla misstänkta biverkningar av mediciner. Men det görs sällan, även om patienten tycker att det borde anmälas. När det gäller vacciner så är nog sjukvården ännu mindre benägen att anmäla möjliga biverkningar, man vill ju inte skrämma bort folk för de tror att vacciner är bra. Underrapportering stärker i sin tur  intrycket att ”vacciner är säkra” och det blir en tros-spiral.

Det är viktigt att det verkligen kommer in anmälningar så man får underlag för att bestämma ”risk mot ev. nytta”. (ALLA vet att vacciner har risker. Jag har förgäves försökt hitta oberoende vetenskapligt stöd för att de har nytta*. Så om det är noll nytta [förutom att slippa fördömanden från BVC mm] blir avvägning lätt:  noll nytta är värt noll risk. Vaccin, nej tack! )

Sedan 2008 kan patienter själva anmäla misstänkta skador till Läkemedelsverket.  På sidan http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Rapportera-biverkningar/  står:

Rapportera biverkningar

Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras, den behöver inte vara utredd eller bekräftad. Reglerna gäller även naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinära läkemedel. Rapportering önskas dessutom för kosmetika och hygieniska produkter.

Det behöver alltså inte bevisas, det räcker att du misstänker samband!

Man kan antingen göra det helt online med e-tjänst  eller ladda ner en WORD dokument och fylla i och skicka in.

Förut kunde man abonnera på sammanställningar av biverkningsrapporter, men det bjuder de inte på längre.

*Om någon hittar dokumentation av en dubbelblind placebo kontrollerad vaccin studie som

  1. Inte är kontrollerad av tillverkaren  (Tyvärr är alla påverkade av en skev historiaskrivning till en ”tro” om vacciners effektivitet och säkerhet, som gör att man kan gör gällande att tillverkarna har en viss kontroll även när de inte betalar en viss studie.)
  2. Kollar verklig sjukdoms påverkan (inte bara ökad förekomst av vissa antikroppar) och har andra hälsomarkörer (inte minst dödsfall!)
  3. Sträcker sig över längre tid (minst ett år)

så vill jag gärna se det!

Ännu bättre om det skulle dessutom: kolla många andra hälsomått [inte minst förekomst av autoimmuna sjukdomar, SIDS, neurologiska symtom] i båda grupper, jämföra med någon näringsmässig/stressreducerande/motions alternativgrupp(er)

En kommentar till “Anmäla vaccinationsskada! Hur?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *