Tillväxt som grund

Tillväxt som grund- klassiskt pryramidspel

Det kan kanske vara idé att föreslå något man är förmodligen överens om innan jag tar itu med tankemissfostret som förgrumlar tänkandet om framtiden.

Ett samhälle behöver sysselsättning som skapar nyttiga varor som främjar hälsan och glädjen hos sina medborgare. De grundstenar som ett samhälle har skall vara hållbara. Somliga människor är duktiga entreprenörer som bör uppmuntras när de bygger upp de företag som producerar varor (och löner och skatteintäkter). Statens organ för att hjälpa sina medborgare bygger på skatter och man kan inte öka skattekakan utan att antingen totala ekonomin ökar eller att man ökar skattetrycket. Att öka skattetrycket ännu mera leder ofta till minskad motivation båda för företagare och arbetare.

Så långt tror jag de flesta är överens. Klassisk politik byggd på tillväxt exemplifieras av perioden efter andra världskriget. Sverige klarade sig genom andra världskriget med bibehållen infrastruktur och Europa behövde mycket. Det var utrymme för svenskt näringsliv att växa och blomstra. Kakan växte varje år- skatteintäkter likaså. Man kunde göra ett pensionssystem som smärtfritt skulle betalas av den framtida tillväxten. Båda folket och företag hade nytta av ett samhälle med fungerande infrastruktur, utbildning och sjukvård för alla.

Men verkligheten är en sträng herre. Tillväxt kräver näring. Ju mer du vuxit desto mera näring behövs ens för att underhålla dig för att inte tala om ytterligare tillväxt. Pyramidspelarens dröm om lätta förtjänster bygger på att det finns nya drömmare med pengar som de ger ifrån sig på grund av sin TRO PÅ TILLVÄXT.

”Tillväxt” låter bra! Den är nödvändig! Visst! ”Soligt väder utan regn” är också vackert, nödvändigt och bra, IBLAND. Men om det fortsätter, så blir det torka, död och elände. Tillväxt är bra och möjlig i vissa begränsade delar under begränsade perioder av ett samhälle. Så snart du hör ”tillväxt” som inte kopplas med en målnivå och beskriver var den skall hämta sin näring, så lyssnar du till en pyramidspelare. Tillväxt som inte planar ut (mognar) är klassisk cancer.

Om vi grundar vår välfärd på tillväxt, så skall vi inte bli förvånade att, till exempel, ökade utgifter för sjukvården ger lönsam tillväxt för läkemedelsproducenterna och växande sjuktalen. Hur skall vi tänka då? Prova ”Vad ger bättre hälsa?” i stället för ”Hur får vi mer resurser till den växande sjukvårdsbehoven?”

UTVECKLING är inte samma som tillväxt och är inte begränsad på samma sätt. Kanske många som använder ordet tänker att det är samma. I en bra utveckling så finns det förstås stadier av tillväxt som kan vara bra, även om det tar näring från något annat. Utveckling behöver inte inrikta sig på storleken. Det viktiga är RIKTNINGEN!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *