Tupo bloggen

Läkare utan gränser och mässling

Redan 2011 Försökte jag inleda dialog med Anna Sjöblom som skrev denna artikel ( 2020 Jan  https://lakareutangranser.se/nyheter/massling-dodar-fler-ebola-ett-kollektivt-misslyckande ) och jag skrev då  bland annat: ”jag erbjuder att diskutera med ansvarig person som fortfarande tror att vacciner är verksamma. Om ni övertygar mig, blir jag glad att slippa denna börda. Om ni blir övertygad kan ni prioritera medel (tid/pengar) bättre. Om ingen blir övertygad kan kanske oberoende forskning ske som leder framåt.”

Jag vill att all världens folk skall slippa mässling döden på samma sätt som vi gjorde det. Mellan 1865 och 1950 i Sverige så minskade årliga dödligheten ”i mässling” enligt SCB statistik 99,7% Under samma period minskade dödlighet i sharlakans feber på samma sätt, och sharlakans feber dödade 3 gånger fler än mässlingen i början av perioden! Allt detta utan vaccination (mässling vac kom decennier efter och sharlakansfeber vac aldrig). LUG borde satsa på rent vatten, näring, bostäder, akutkirurgi som gjorde att jag ursprungligen stödde de och var de saker som gjorde att Sverige slapp mässlingsdöden. Jag fortfarande stöder LUG men gör avdrag för vaccin trosatsförmedling. Vid senaste tiggarbrev gjorde jag inget avdrag då jag blev så glad att de inte hade någon vaccin exempel på inbetalnings avi. (De har oftast haft 2 st på varje avi de senaste åren)

Ur LUG artikeln:
vaccinationsskeptikernas osanningar om hur vaccinet är farligare än infektionen.

Hur skall en vetenskapligt sinnad person mäta farlighet? Man jämför med en RIKTIG placebo. Det görs INTE med vacciner!

När mässlingsvaccinet kom trodde man att man kunde uppnå herd immunity med hjälp av vaccinet. Studier hade funnit att 68% (naturlig genom tidigare smitta) immunity kunde ge den effekten. Då vaccin inte ger 100% skydd tror jag de hade målet >80% vaccin täckning. Men steg för steg har täckningsbehovet höjts, inte minst då man märkte att ”immuniteten” som vaccin gav kunde falla rätt fort. Så nu skall alla ha minst 2 vaccinationer och vi skall upp över 95%. Man har också märkt att spädbarn som tidigare skyddades mot mässling av moderns immunitet inte längre är skyddade av sina vaccinerade mödrar. Nu har vaccination pågått så länge i Afrika att den verkan mycket troligt gör att många spädbarn kommer att dö i mässling som deras vaccinerade mammor inte kan skydda de mot.

Mässling är mycket smittsam. Alla fick det när jag var barn. Räknades som en ofarlig barnsjukdom. (Sedermera vet man att komplikationer kan minskas ännu mer med A vitamin) Mässling vaccin hindrar symtomen för det flesta. Men kanske man offrar sina spädbarn, för att slippa en vecka hemma från skola med prickar.

Kräv att en riktig jämförelse av allmän hälsan för vaccinerade resp ovaccinerade görs! #DoTheStudy

Här är en begränsad studie, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5868131/ , som visade

Although having better nutritional status and being protected against three infections, 6–35 months old DTP-vaccinated children tended to have higher mortality than DTP-unvaccinated children. All studies of the introduction of DTP have found increased overall mortality.

Alltså fördubblad dödlighet för de vaccinerade!

Samma grupp fann att oral polio vaccin kunde sänka dödligheten. Kanske det är bättre att stimulera immunförsvaret på det mer naturliga sättet (än injektion) Jag är öppen för vetenskap som kan visa att dessa vaccin kan vara bra för dessa grupper i dessa situationer. Men bra vetenskap i vaccin industrin är än brist vara! (och bedrövlig producent kontrollerad ”vetenskapsförklädd” marknadsföring finns överallt!)

Ur LUG artikeln:
”Under veckorna i Baraka kunde jag inte låta bli att tänka på vaccinmotståndarna här hemma och hur de verkar vinna ny mark. Jag hade gärna låtit dem följa med mig en dag på jobbet så att de fått se mässlingens fula ansikte.”

Jag skulle gärna samla medel för och delta i att följa med till ett mässlings utbrott och slumpa ut 2 grupper- en som får mässlingsvaccin och en grupp som får A-vitamin och följa upp det.

I ett utbrott brukar:

  1.  fallen öka
  2.  dödsfallen öka, de mest känsliga (på grund av gener, allmän tillstånd, brist på rent vatten & mat) dör snabbast och flest,
  3. dödsfallen mattas av och
  4. minska
  5. de överlevande har riktig, beständigt immunitet och mödrar kan ge skydd till sina spädbarn genom navelsträngen och sedan modersmjölken

Om Anna Sjöblom kommer i steg 2, och ger mässling vaccin, kan hon få intrycket att det minskade på grund av det. Och möjligheten finns. Och möjligheten finnas att det hade minskat snabbare utan. 
Och vaccin i steg 2 förhindrar steg 5! 
Låt oss #DoTheStudy !

Abort-inte en enkel fråga

En bra genomgång av många perspektiv, inklusive historisk, om abort:

It’s Infanticide: Legalize Abortion Anyway.
1 879 visningar•17 maj 2019    à-bas-le-ciel

En gynekolog doktor som gick från ”pro choice” till så kallad ”pro life” som ger detaljer som känns rätt jobbiga i abort processen.

Kan abort leda till minskad brott?

New economic research resurfaces debate about the link between legalized abortion and crime reduction

Det finns studier som funnit en stark koppling mellan införande av ”fri abort” och en kraftig minskning knappt 20 år senare i brottsstatistik. Kopplingen känns inte som något som är svårt att finna förklaring till. Om någon vill ha abort, så innebär det att modern inte vill ha barn då. Om hon måste föda barnet ändå, så är barnet oönskat. Ett oönskat barn får inte samma bemötande som ett önskat. Det är mycket större risk att det barnet hamnar utanför ett positivt liv för sig och samhället. 

Min oslipad inställning

Det är bättre med tillgång till legal välutförd abort än att 50000 kvinnor (enligt WHO ca 2019) dör i andra försök att avbryta en oönskad graviditet.

Det är bättre med andra sätt att förhindra oönskade graviditeter. Tyvärr har den populära p-piller många effekter som gör att det känns för mig inte som det bästa alternativet. (Biverkningar i kvinnans hälsa, minskad libido som saboterar hela ”meningen” med aktiviteten)

Det är inte bara kvinnan som bör ha någon påverkan på fertiliserade embryot i henne. Klart är att det påverkar henne starkt och att hon borde har ett starkt påverkan på att eventuellt få begära abort. Samtidigt har spermadonatorn, i alla fall om det var consensual, en viss investering och rätt till intresse om han vill ta ansvaret, även om det är svårt att reda ut om någon part vill straffa den andra med abort resp icke abort. 

Vi har fantastiska möjligheter att få barn att överleva nu, som troligen på grund av vissa svagheter hade dött utan medicinska ingrepp. Eventuellt kan dessa individer få ett svårt liv, orsaka ett svårt liv för föräldrarna, orsaka stora samhälleliga kostnader. Vissa av dessa individer kan eventuellt ha sådana gåvor på andra plan att de kan berika andras liv och samhället i stort. Alla dessa saker kan gälla även de som aborteras, men oftast utan att de har genetiska svagheter. 

Många har svårt att få egna barn trots att de vill. Adoption ifrån andra länder kan ha många problem, även om det kan vara ett alternativ. Jag tycker att man kan aktivt försöka förespegla och stödja (men inte ”pracka på”) bortadoption som alternativ till abort. Det är inte bara för de som vill adoptera (och den som vill födas!) men för att många kvinnor som får abort kan i efterhand få olika psykologiska, själsliga och physiologiska men av det.

Jag tycker även att en världsbefolkning som planar ut eller t o m minskar har många fördelar för ekosystemet som vi ingår i, och då även för oss själva. Även om jag föredrar andra barnbegränsningssätt i första hand, så är även abort ett sätt att bromsa ökningen.

Samvetsfrihet för vårdpersonal

Det är många som tycker att till exempel alla barnmorskor måste helhjärtat stödja ”helt fri” aborträtt. I annat fall så riskerar man att ”tvinga” kvinnor att inte begära abort, på grund av socialt tryck. 

Just nu i Sverige är det rätt stort tryck att betrakta abortfrågan som en enkel fråga, trots att den är rätt komplex.

Det känns för mig som en barnmorska som helst inte utför, och helst inte ens vill ge råd att välja, abort kan vara minst lika attraktiv för en kvinna som inte vill välja abort, som en barnmorska som helhjärtat accepterar abort. Om man har gott om sökanden till en barnmorsketjänst och kan välja bland i övrigt lika meriterade kandidater, bör man se till att det finns tillgång till en som kan även erbjuda abort. Om det finns abort accepterande barnmorskor som kan väljas av patienter som vill, så tycker jag att man ökar möjligheten till ett fördjupat val, om man även har barnmorskor som kan positivt beskriva alternativ till abort. Så jag tycker man bör vara öppen till att anställa vårdpersonal som inte är för abort, i alla fall om man kan erbjuda patienter kontakt med personal som accepterar abort.

Jag skulle inte säga att en BRA biologi lärare måste var en som tycker det är bra att i labbet skära upp en massa nyss levande grodor. På samma sätt tycker jag inte en BRA barnmorska/gynekolog/mm måste tycka att abort är bra, helt enkelt. På många sätt kan en med en vördnad för livet ha mer att erbjuda (därmed inte stöd för folk som är beredda att ”döda (t ex abortläkare) för sin ’vördnad för livet'”)

Egen erfarenhet

Vårt tredje barn var inte planerat. När havandeskapet var ett faktum så blev den abstrakta abortfrågan mycket konkret. Alla kraven som man hade upplevt i småbarnsföräldrarskapet vägde tungt i vågskålen för  abort, liksom allmänna accepterandet av aborträtten. Trots att vi allvarligt övervägde abort och inte tyckte det var en absolut synd, så kändes det inte som att enkelt val. Inte utan rädsla och djupa suckar, lät vi havandeskapet fortsätta och har inte ångrat det.

Vad tycker du jag har missat?

Skydda hjärnan, alzheimer, demens

Skall försöka samla saker om denna fråga här.

Dr. Neil Barnard pratar i denna TED talk om det: 

 

Den har bra engelska undertexter. [Hur kan man sätta igång undertexter och omvandla till svenska.]

Han nämner detta försök [10:53 min] men visar inte diagrammet:4,8 dl druvjuice per dag förbättrar minnet på bara 3 månader

En grupp med mild kognitiv nedsättning och medel ålder 78 år gavs bara 1 pint (mindre än ½ liter) druvjuice om dagen i 3 månader. Placebo gruppens inlärningsförmåga stagnerade och minnet fortsatte försämras. Druvjuice gruppen hade signifikativa förbättringar på båda. (Även andra mörka bär som blåbär kan ha liknande påverkan)

I övrigt pratar han om att samma kost som ger åderförkalkning/förfettning => hjärt kärl sjukdom  också leder till försämringar i hjärnan. 

 

Skolmedicins hyckleri

Från Wikipedia:

Termen skolmedicin används vanligen som kontrast till ovetenskapliga tekniker betecknade som folkmedicin, alternativ eller  komplementär medicin. Bland utövare av alternativmedicin används ibland andra termer såsom allopatisk medicin, konventionell medicin eller modern, västerländsk medicin.

Den etablerade medicinen som stöds av våra skattekronor brukar kritisera alternativ som ovetenskapliga. ”inte bättre än placebo”. Man har vetat länge att folk blir bra även i placebo gruppen (som får en overksam medicin ofta sockerpiller eller saltvatten injektion). Den positiva utveckling i placebo gruppen, placebo effekten, är ofta mycket stor och man måste ha en ännu större effekt i den provade medicin gruppen för att ha påvisat dess verkan. Även ingrepp som kirurgi har vid provning visat sig inte vara bättre än placebo. 

En viktig del i denna positiva placebo effekt är TRON att åtgärden kan hjälpa. Den gör det möjligt för patienten att koppla av. Minskad stress gör att kroppens möjlighet till självläkning ökar.  (T ex: Man har mätt att immunförsvaret minskas när man känner stress.)  

Det finns även andra saker än TRON, som skolmedicinen inte räknar med, som kan gömmas inom ”placebo effekt”. T ex kan patienter, utan doktorns vetskap, använda olika alternativ: meditation, vitaminer, örter, alternativ medicins olika varianter: homeopati, kolloidalt silver, mm.  Och i ”riktiga medicinen gruppen händer det att folk inte tar ordinerade medicinen och deras förbättring (eller brist på biverkningar) tros av läkaren vara kopplade till medicinen! Och i placebo gruppen kan finnas folk som FÖRVÄNTAR sig dåliga biverkningar som får det! Mycket att sorterar ut när man skall bevisa något!

I vilket fall, är det ofta så, att doktorn dels inte vet vad problemet som patienten har är, och följaktligen vet inte vad som kan hjälpa, och ändå ger diagnos och ordinerar medicin, och det kan försvaras som etisk, då placebo effekten bör göra att det kan förväntas ofta hjälpa. 

Samtidigt är det en hyckleri när de fördömer andra vårdformer som kan också dra fördel av placebo effekten. 

Fire Panic

I have worked several years in East Africa. Most buildings there have iron bars covering windows to prevent thieves. When I first arrived in Tanzania, I felt like I was in prison when inside buildings. That was intensified when the first night my family was in Dar es Salaam, the lock to our bedroom jammed while we were inside. I had a hacksaw blade in my bags that got us out, but it took 15 – 30 minutes.

When I was working at Kibosho Girls Secondary School in Moshi, Tanzania 1994-95 there was a terrible fire at another school in the area and many (40-200?) girls died, locked in their dormitory. In the excited state this news caused, one night at our school a rumor got going that lead to some people being slightly injured in a panic to go out of their dorms.

I prepared the presentation below. We also followed up with role playing, particularly about the situation where a crowd tries to leave a building through an inward swinging door.

Emergency Behavior

What can we learn from Sunday night?

”We have nothing to fear but fear itself” Winston Churchill

Panic = extreme fear that prevents proper thinking

Though there was no fire, hundreds of pupils rushed out in the darkness and risked hurting themselves.

Panicked crowd

Many people in panic is very dangerous, even if there is no other danger. Many people have died or been hurt unnecessarily because of panic. They have been trampled under people’s feet or crushed against walls, fences or other hard things. Try to avoid being in or forming a tightly packed crowd. This usually only makes things more difficult and dangerous. If you do get caught in a crowd, try to keep some space in front of you by holding your arms out some in front of your stomach. You may be able to protect a child in this space also. Try to lift both feet often to prevent people standing on them and trampling you down. Try to be like a ball floating on stormy water. Try to calm people down, make them quiet, give them hope, give them something to laugh about. If the mass of people starts moving, try to avoid coming next to a wall or other non-movable object.

Darkness

If it is dark also the danger increases. What can I do in the dark? If you don’t know for sure there is an acute danger, it could be safest to just stay where you are. If you don’t stay where you are, but you have a torch (or anything that produces light, such as clock with light on dial), it can help you find your way. Use it sparingly (as little as possible) so you know there will be some left when you need it. If you have no light, feel your way, following the wall or things along the wall. If there could be bare electric wires, feel with the back of your hand or a knuckle of your fist (closed hand). (An open hand can grip an electric wire with an involuntary cramp so you can’t let go). Move calmly with small steps. Hurrying is dangerous!

Noise

If you are quiet, your hearing can help you ”see” because of the sound which bounces back from things. If the people make a lot of noise, it can increase the fear and prevent people from getting necessary information.

For example if everyone tries to get out of the dormitory at once and they are all pushing toward the door. If the door opens inward (as they do at present), no one will be able to open the door. If there is a lot of noise, the people at the back will not hear people in front tell them to back up.

Fire

Should a fire happen what should you do? The best thing is to put it out quickly it you can do that without danger. A fire needs 3 things: fuel, oxygen and heat. If you take away any one of these three there will be no fire.

How can I take away the fuel? If there is a leak of gas or kerosene, maybe I can turn it off. If a chair or dust bin is burning, maybe I can throw it outside of the building. If I can’t get it out (for example a bed), maybe I can move other burnable things farther away.

How can I keep oxygen away from the fire? Put water, sand, a heavy cloth over it. A cloth must be applied quickly, other wise it will just be more fuel. Use a fire extinguisher which sprays carbon dioxide, foam, other chemicals over the fire. Remember that you must hit the base of the fire, not the upper flames. Shut doors and windows. Water should NOT be used in these cases:

  • A fire in oil should not be hit with water. It can be like an explosion as the water becomes steam in the hot oil. Cover it! If it is in a pot, put on the lid or a metal plate.
  • If there is electricity, the electricity can follow the water back to the person throwing the water.

If a persons clothing is burning, it will burn most and spread fastest if he is standing up and the flames go around the face. If your clothing starts burning, roll around on the ground, if you don’t have water. Roll up in a blanket or other heavy cloth, with your head out. If another person’s clothes burn, help them in the same way.

One way of taking heat away from a fire is to beat it with a coat, branch, rug.
If you are in a building and there is (maybe) a fire going on, don’t open doors quickly. See first if the handle is hot. If the door opens toward you, put your foot against it as you open it a little bit. Don’t have your face near the opening, as flames might shoot out through the opening.

If you are in or must go through a room with smoke in it, keep your face close to the floor! Smokey air is very dangerous. Hot gases with smoke go up, so the cleanest air is near the floor. Besides being safer to breathe, you can see better. 3 inches from the floor you can sometimes see 10 meters across the room, while 1 foot up, you can’t see your finger 4 inches away.

Prepare

Whenever you get to a new place, it is good to look around. Find what different ways you can get out, where things to put out fires are, where lifebelts are on a boat, so you don’t waste time in an emergency. Tell the people in charge if something is missing, faulty or seems dangerous.

Look around your dormitory to see where there are electric outlets, lamps and other wiring. Especially, find where you can turn off the electricity. This can be good to know if the electricity itself is making a fire or giving a person a chock. It can also be good if you are going to put out a fire with water and don’t want to risk getting electrocuted (killed by electricity). Notice which ways doors open! Doors should go outwards in public buildings, but they don’t always. Do extra emergency doors work? Where are the keys?

If I must jump down, where would be a good spot? What should I avoid? What could I do to make it safer? Throw down mattresses to jump onto, tie together sheets to make a rope. Hang as low as possible before letting go. Have knees slightly bent as I land. REMEMBER Jumping is dangerous! Don’t jump until absolutely necessary.

If I have to leave the dormitory, where should we assemble? If this is not decided and followed it will be difficult to know if someone is inside or has just gone somewhere else. This can endanger other people that try to ”save” the missing person who is no longer inside.

Postscript

I think the contents are OK, The only addition I’d like to make when I look at it now (2009) is about a detail in smothering a fire in a person’s clothing. At my job in Sweden, CFL 2008, we had some exercises about this. It is important that a person doesn’t have fire around their head. Inhaling flames and smoke can do big damage. It is important for the person to lie down on the ground. If someone tries to smother a fire in someones clothes by putting on a blanket, rug or coat it can feel more natural to start from the feet and cover upwards, but this drives the flames up towards the head!  So don’t do that! Start from just below the head and cover down towards the feet. This drives the flames away from the head.

Though I am interested and have tried to collect what I think is good advice, I am not an officially certified rescue trainer. Because this page is about life and death questions, I really hope you will point out anything that  might be wrong or that should be added. 

PPS

I have now been a member in training at Svenska Sjöräddningssälskapet, SSRS, (Swedish sea rescue organisation) 2018+2019.  It is quite interesting. It includes some fire fighting, as well as first aid, boat handling, search and rescue at sea.