CDC epilepsi logik?

Ett av mina barn fick barnepilepsi under ett utlandsjobb då vi alla tog många vaccinationer. Som vaccintroende på den tiden gjorde jag ingen koppling då, men när jag lärt mig mera om vacciner så har jag funderat på en möjlig koppling. 

Jag hade en länk till en sida om ökande epilepsi från en av mina sidor. Jag märkte att den länken inte gick till samma info längre och sökte om jag kunde hitta andra källor. Då hittade jag denna CDC (amerikanska hälsomyndigheten som bland annat bestämmer vaccin programmet) sida (som jag bifogar som skärmbild, då man vet aldrig när intressanta sidor bara försvinner):

Skärmbild från CDC '2010 till 2015, 2,3 till 3 miljioner hade epilepsi

I den står ”Antalet US vuxna och barn med epilepsi ökar, åtminstone 3,4 miljoner lever med sjukdomen (2017) ….
Antalet vuxna med aktiv epilepsi (under behandling eller med anfall nyligen) ökade från 2,3 miljon (2010), till 3 miljon (2015).  Antalet barn med tillståndet ökade från 450 000 (2007) till 470 000 (2015). Dessa ökningar är troligen skapad av befolkningstillväxt”

Hmmm…  Jag kollade befolkningsändringarna och jämförde:

År US befolkning
miljoner
Vuxna med epilepsi
miljoner
US befolkning Barn med epilepsi

US befolkning
2007 301,2     450000 härifrån
2010 309 2,3 härifrån    
2015 321 3,0 hit 470000 hit
Ändring under perioden 30,4% 3,9% 7,1% 6,5%

CDC försöker blanda bort korten och sopa de under ”befolkningen ökade” mattan. 

Även för barnen räcker det inte som förklaring: Fallen ökade med 7.1 % men befolkning 6,5%. Så det finns en del, 0,6%,  av ökningen som INTE förklaras av befolkningsökningen.  Och när det gäller vuxna, fallen ökade 30,4% medans befolkning bara 3,9%. så här 26,5% av ökningen INTE förklaras av befolkningsökningen.

Jag kan inte helt utesluta inkompetens, men ”troligen” har CDC ljugit med sin ”Dessa ökningar är troligen skapad av befolkningstillväxt”

Gulafeber vaccin kan vara dödlig

Praktiskt taget enda vaccin som det kan vara krav på för inresa till vissa länder är den för gula feber. Kravet gäller bara om man kommer, i resan, från ett land med gulafeber.

OK. Gula feber kan vara en farlig sjukdom. Är det inte bara att ta om man skall till ett land där den smittan förekommer? Man måste alltid väga risker mot varandra för att göra ett rimligt val. Vad är risken med själva vaccinationen?

Det händer att dokumentation som kan ifrågasätta vaccindoktrinen, ”vacciner är säkra och effektiva”, bara försvinner. Jag höll på idag kolla saker jag sparat, 2009,i en Internettjänst Diigo som jag inte tittat i på länge och såg klipp från en Lancet artikel. Jag tänkte: kan vara bra att kopiera, ifall det försvinner.

Artikeln finns just nu, 2020-3-26, klvar: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)05326-0/fulltext

Men ifall:

Serious adverse events associated with yellow fever 17DD vaccine in Brazil: a report of two cases

Summary

Background

The yellow fever vaccine is regarded as one of the safest attenuated virus vaccines, with few side-effects or adverse events. We report the occurrence of two fatal cases of haemorrhagic fever associated with yellow fever 17DD substrain vaccine in Brazil.

Methods

We obtained epidemiological, serological, virological, pathological, immunocytochemical, and molecular biological data on the two cases to determine the cause of the illnesses.

Findings

The first case, in a 5-year-old white girl, was characterised by sudden onset of fever accompanied by headache, malaise, and vomiting 3 days after receiving yellow fever and measles-mumps-rubella vaccines. Afterwards she decompensated with icterus and haemorrhagic signs and died after a 5-day illness. The second patient—a 22-year-old black woman—developed a sore throat and fever accompanied by headache, myalgia, nausea, and vomiting 4 days after yellow fever vaccination. She then developed icterus, renal failure, and haemorrhagic diathesis, and died after 6 days of illness. Yellow fever virus was recovered in suckling mice and C6/36 cells from blood in both cases, as well as from fragments of liver, spleen, skin, and heart from the first case and from these and other viscera fragments in case 2. RNA of yellow fever virus was identical to that previously described for 17D genomic sequences. IgM ELISA tests for yellow fever virus were negative in case 1 and positive in case 2; similar tests for dengue, hantaviruses, arenaviruses, Leptospira, and hepatitis viruses A–D were negative. Tissue injuries from both patients were typical of wild-type yellow fever.

Interpretation

These serious and hitherto unknown complications of yellow fever vaccination are extremely rare, but the safety of yellow fever 17DD vaccine needs to be reviewed. Host factors, probably idiosyncratic reactions, might have had a substantial contributed to the unexpected outcome.

Mina funderingar

Förutom att vaccination mot gulafeber kan ha fatala biverkningar, det är intressant att se att i båda dessa fall kom de stark reaktioner flera (3 resp 4) dagar efter själva vaccinationen.

I vaccin ”säkerhets prövning”, förutom avsaknaden av en inert placebo kontroll, är den påtagligt korta uppföljnings tiden. Vanliga läkemedel följs oftast 5 år och jämförs, i bästa fall oftast, med en inert placebo. Vacciner följs ofta bara några dagar:

Target Disease Product Name (Manufacturer) Duration of Safety Review After Injection Solicited Reactions [Unsolicited Reactions]
Hepatitis B 5 days
Engerix-B (GSK)119 4 days
Hib:
ActHIB (Sanofi) 3 days [ 30 days]
PedvaxHIB (Merck)121 3 days
Hiberix (GSK)122 4 days [ 31 days]
DTaP:
Infanrix (GSK)123 8 days [28 days]
Daptacel (Sanofi)124 14 days [6 months]
Poliovirus:
Ipol (Sanofi)125 3 days [3 days]

Med en kort uppföljning, 3 dagar, skulle 22 åringen ovan som först efter 4 dagar visade första symtomen , för att sedan dö efter 6 dagar, inte fångas alls. Och om det inte är under själva säkerhetsuppföljningen skulle den vanliga reaktionen från sjukvården vara ”det är nog bara en tillfällighet. Inget samband med vaccinationen.” Denna inställning, som sjukvården lärs i utbildning, leder till ett betydande mörkertal när det gäller biverkningar. Se till att anmäla själv när du stöter på ett misstänkt fall.