Fallolyckor

Det är tydligen en kampanj på gång om att minska fallskador för gamla människor. Fallolyckorna som kräver sjukhusvård uppskattas kosta 25 miljarder kronor per år (och bara 3 miljarder satsas på att förebygga de).  Cirka 1000 personer per år dör av dessa skador.

Det finns flera förslag på hur man skall åtgärda problemet (mera vårdpersonal, mera platser på äldreboende, fallträning på en speciell löpträning apparat där banan rycker till då och då!). Men jag har inte sett någon nämna det jag tänkte beskriva här.

Kan näring spela roll?

Mycket av de skador som uppstår på gamlingar beror på att deras skelett har urkalkats, blivit mer porös och svagare. Då kan det uppstå sprickor och brott i höftleder och bäcken. Då man vetat i många decennier att vitamin D är viktig för skeletthälsan (allvarlig brist ger rakitis=engelska sjukan), har man undersökt om vitamin D skulle kunna minska skador.

I en intressant Japansk studie så hade man 96 kvinnor som hade drabbats av stroke, hade halvsidig förlamning och medelålder 74 år. De deltog i en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie. Hälften fick 1000 IE Vitamin D per dag och resten fick placebo och de uppföljdes under 2 år.JapStudiFall3

I diagrammet kan man se den dramatiska skillnaden i antalet falltillbud, att 136 höll på falla i gruppen utan Vitamin D  och bara 22 i Vitamin D gruppen. Med tanken på Vit. D’s roll i benuppbyggnad kan man vänta sig mindre allvarliga skador, men varför är det mindre tillbud!? Det hör ihop med att när man blir äldre brukar muskelmassan steg för steg försämras, i synnerhet de ”snabba” muskelfibrerna. Om man har mera snabba muskelfibrer har man större chans att återfå balansen om man skulle  börja komma ur balans (och resultera i ett ”tillbud”).  Man gjorde också prov, biopsier, på musklerna i början och slutet. De patienter som inte fick Vitamin D tillskott fick fortsatt förminskning av sin snabba muskelmassa.  De med Vitamin D tillskott fick förbättrad muskelmassa.  Motsvarande muskelstyrka mätning gav -28% för placebo och +56% för Vitamin D gruppen. Det var inte bara skillnad i tillbud. I placebogruppen var det 4 som fick höftfrakturer under de 2 åren. I Vitamin D gruppen var det ingen höftfraktur!

Tyvärr gjorde denna forskare flera helt påhittade studier där denna studie var en av de. Jag har inte kollat efter andra, men tror att det avslöjades när resultatet inte kunde upprepas.

Risker med vitamin D?

Tyvärr bombarderas vi då och då av information som gör gällande att vi får nog av vitaminer i kosten och att några vitaminer (A+D) kan även vara farliga. Sanningen är att, trots att tillskottmarknaden är mindre reglerad än läkemedelsmarknaden, så är ordinerade mediciner ofantligt mycket farligare än tillskott även när medicinerna är ”korrekt” ordinerade och intagna.

Intresset för vitamin D har lett till kännedom om att det tycks ha en positiv inverkan på andningsorgans sjukdomar (som influensa, vinter och vår, då vi har lägst vitamin D status i kroppen), de flesta cancer former (även hud cancer, där den överdrivna rädslan för solen har bidragit till tilltagande brist på Vitamin D i de flesta. De spelar även roll för psykiska hälsan (inte minst för säsongsdepression, vinter och vår, då vi har låg vitamin D status).

Kostnaden?

Enda kostnadsproblemet är att, som icke patenterbar medicin, så är det ingen av storspelarna (stora farmakologiska producenterna) som vill bekosta forskningen om det. I synnerhet då den kan konkurrera med deras produkter.

På högsommaren, mitt på dagen, kan man få, om man har ljus hy, en ganska hyfsad Vitamin D dos med en 20-30 min exponering av ansikte, armar och händer. Men det är viktig att solen är högt på himlen (över 45 grader) annars finns det nästan ingen UVB strålning.  Man kan även få från UV-lampor, men det måste vara UVB producerande lampor, och tyvärr har solarier mest UVA.  (Hur kan man veta om en lampa ger UVB?)  Hur jag använt UV lampa i flera år för att få bra vitamin D nivå

Mer information om vitamin D:

Vitamin D dagen

 

 

 

 

Hittat en (ev.) diamant?

Kristaller med rispad spegelNågon visade mig några vackra kristaller som någon hade hittat. Jag misstänkte att de var nog kvarts men sökte på internet. Många påstår att om det kan rista glas så är det en diamant.  Jag provade att rista glas och det kunde den. Det syns i bilden. (Om du klickar på bilden kan du få den uppförstorad.)

Men det stämmer inte att BARA diamanter kan det. Många mineraler, inklusive kvarts, kan det. Sökte vidare och hittade en intressant sida: http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/diamondtest.htm

Första som sidan påstår är att sannolikheten att hitta diamant är väldigt liten.

Sedan kommer Kristallformen för kvarts är sexkantig och diamant är fyrkantig. Det räckte för att fälla dessa stenar – de var sexkantiga som utesluter diamant och tyder på kvarts.

Men har hade några intressanta tester till:

Sprickytor  (plant för diamant, svängd för kvarts och glas)

Hårdhet (det klassiska) bara diamant kan rista korundum (vem som nu har sånt hemma!)

Värmeupptagning! Tydligen absorberar diamanter värme snabbare än andra mineraler. Men man behöver speciella mätare för det.

Densitet (ära vare Arkimedes!). Hans sätt att beskriva ett enkelt sätt att mäta densitet var kul. (man borde nog hålla (tomma)  gemet i vattnet när man nollställer, för att få bort det [lilla] felet).

Hemläxa ( 🙂 ): varför ger vågen större utslag när man sänker stenen i vattnet? (Man håller ju fortfarande stenen uppe med gemet)

Evidensbaserad eller blunda för evidens!

Vi får lära oss att den sjukvård vi erbjuds är evidensbaserad. Den allra bästa forskning=evidens skall vara placebo kontrollerad dubbelblind studier helst med stora grupper. Detta passar läkemedelsföretagen på flera sätt. Det är dyrt att göra (så bara ”stora spelare” har råd att göra de). Stora grupper behövs ofta för att visa de ganska små förbättringar som syntetiska läkemedel lyckas åstadkomma. (Som innebär att många som tar en medicin tillhör inte den lilla gruppen som ”evidensbaserat” får nytta av det, men även de som inte får nytta råkar ut för olika biverkningar av det.) Att det skall vara ”blind” gör det svårt att göra denna typ av studie med kost, då folk ser vad de äter. Så undersökning av kostens påverkan blir därför ingen ”riktig” forskning (enligt tron: ”placebo kontrollerad dubbelblind studier är det enda evidens som är värt något”).

Denna video går igenom några skrämmande konsekvenser av denna omotiverad övertro på ”placebo kontrollerad dubbelblind studier”. Inte minst en studie med 4 onödiga spädbarnsdöd känns tragiskt.

Fråga gärna om något att svårtolkat i videon!