Termografiska bilder

Här är bilder av samma persons baksida på 2016-9-1 och 2016-9-14 tagen med en Seek Thermal Compact värmekamera.  I vänstra kanten finns en skala som översätter färgen till temperatur. Då kameran/programmet anpassar till spannet mellan högsta och lägsta temperaturen i bildområdet, är det olika färger för samma temperatur i de 2 bilder. Till exempel övergången mellan 21-22 grader i vänstra bilden är mörk blå, medan samma färg i högra bilden är cirka 29 grader.  Pilarna visar hur man kan tolka temperature för ett par punkter.

Termografisk bild av nästan hela baksidan av en person

160914-tempPilar


Kan du se vilken bild som visar en avvikande biologisk aktivitet?

I den vänstra bilden så det bara en variation på skinkan av cirka 1 grad.

I den högra bilden, samma person, samma skinka, men en annan tidpunkt, kan man se att temperaturen på skinkan varierar över 3 grader.  (Den är tagen närmare som gör att man bör kunna särskilja mindre temperatur skillnader [när skalan inte måste inkludera rumstemperaturen 20 C] Den andra bilden var tagen i ett rum där luften var varmare, så hud temperaturen var lite högre, vilket borde göra att temperature  skillnaden mellan olika områden borde vara svårare att se.)

Utan någon högre medicinsk utbildning kan man se att något är avvikande i högre skinkan i högre bilden. Då kan man följa upp den i tiden och konsultera med någon som har mer erfarenhet om den inte normaliseras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *