Spanska sjukans dödlighet = Aspirin?

Jag har sett tankar om detta omnämnt på t o m Smittskyddsinstitutets hemsida. Det var först idag som jag sett original undersökningen.

Men tanke på att Spanska sjukan nämns när man vill skrämma oss att vaccinera oss inför kommande pandemier, så kan det vara intressant att veta så mycket som möjligt om Spanska sjukan.  (Det tycks vara så att antalet dödsfall har överdrivits också.)

Det som slås fast är att den ovanliga dödlighetens topp sammanfaller med rekommendationer från armé läkare i USA att behandla symptomen av influensan med doser av aspirin som vi först decennier senare kom att veta var mycket skadliga och kunde, i sig, leda till den typ av dödsfall man såg då och trodde var på grund av influensan.

Ett par detaljer i artikeln som jag inte sett på andra håll:

Homeopatiska läkare, som inte använde aspirin, fick få dödsfall. Även barn som inte heller ordinerades aspirin visade någon anmärkningsvärd dödlighet.

Från 1950-1980 skedde tusentals barndödsfall i influensa och Reye syndrome som inte kunde förklaras tills studier avslöjade aspirin som huvudsakliga skurken, och aspirin varningstexter ledde till ett försvinnande av dessa fall. …   Även dödsfalls undersökningar av flera offer för fågelinfluensan visade symtom som tydde på aspirin överdoser.

Så om vi skall lära oss något av Spanska Sjukans ovanliga dödlighet är det kanske ”Akta er för läkemedel som inte använts i flera decennier!”.  Hur många narkolepsi fall hade inte den inställning, inför det nya Pandemrix, förhindrat? Hur kommer historiska erfarenheten av HPV vacciner att bli?