Ännu ett skummt vaccinationskampanj!

Jag tittade på en nyhetsvideo om bidöden som också hade en reportage om problem för poliovaccinationskampanjen i Pakistan:

Om du hoppar in vid 42:30 så visar det sig att CIA hade använt en Hepatit-B vaccinationskampaj för att samla blod prov för att försöka hitta Bin Laden familjen. Detta var ännu en sak som gör att de är misstänksamma om varför kampanjerna görs.

Personligen tycker jag, efter jämförelse av olika beskrivningar, att de som beskriver polioskador som orsakade av något helt annat än ett virus, har en mycket trovärdigare logik, bättre historiekunskap än CDC och smittskyddsinstitutet, som har prestige byggd på virus/vaccin tron (Vilket gör att källkritik är också av vikt mot de).

Utrota polio! (men öka förlamning!?!)

Jag har inte hunnit kolla uppgifterna i denna artikel om ”polio utrotningskampanjen i Indien”. Däremot har jag kollat historia om polio statistik förut och hur den ”positiva effekten av vaccin”, på pappret, fuskades till genom att man ändrade diagnoskriterier så de flesta som fick poliosymptomen efter vaccination blev diagnosticerad GBS, eller meningit osv. Detta verkar vara en färskare variant. Rubriken borde vara ”bara” Bill Gates’ Polio Vaccine Program Caused 47,500 Cases of Paralysis  i stället för  Bill Gates’ Polio Vaccine Program Caused 47,500 Cases of Paralysis Death för det var inte 47500 som dog.

Från artikeln:

“In 2011, an additional 47,500 children were newly paralysed in the year, over and above the standard 2/100,000 non-polio AFP that is generally accepted as the norm. (32-33). [Emphasis added.]

“It is sad that, even after meticulous surveillance, this large excess in the incidence of paralysis was not investigated as a possible signal, nor was any effort made to try and study the mechanism for this spurt in non-polio AFP. [Emphasis added.]”

Vad är då non-polio AFP = [non-polio acute flaccid paralysis]? Jo, ”akut slappt förlamning, som inte är polio [fast det ser ut som polio, och har högre dödlighet än vanlig polio]”.

Översättning:

“2011, en extra 47 500 barn blev paralyserad under det året, utöver de vanliga förekomsten 2/100,000 non-polio AFP som allmänt förväntas som normal.

Det är bedrövligt att, trots en samvetsgrann övervakning,  denna stora överskott i förlamningsförekomst inte följdes upp som en möjlig signal, ej heller någon ansträngning gjordes att studera vad som kan ha orsakat denna ökning av non-polio AFP. [Betoning tillagd.]”

Man kunde också se att dessa förlamningar, som ”inte” var polio, ökade i samband med polio vaccin täckningen.

Hur diagnostiserar man polio, i post-vaccin eran? Först frågar man ”är du vaccinerad mot polio?”  Om svarat är ”ja”, då blir det något annat, som GBS eller non-polio AFP. Vilken tröst för patienten! 🙁

Det är en hel del annat intressant i artikeln. Bland annat hur annat ”modernt utveckling” drabbat Indien i form av GMO bomull. (En detalj i artikeln jag ställde mig tveksamt till var syntetisk polio virus, men jag har inte hunnit kolla mera)