Diabetes typ I, vad kan man göra?

När det gäller typ II diabetes så finns det många ställen man kan höra om hur den kan reverseras|botas med WFPB (low SOS) kost (Oraffinerad växtbaserad, låg socker, olja, salt). Många har kunnat sänka eller helt stoppa sin insulin användning också med LCHF kost som är delvis motsatt (båda föreslår mindre industriellt bearbetad mat och vissa grönsaker, men LCHF undviker insulinbehovet genom att strypa kolhydrater och får energi med hög fett innehåll. WFPB tar bort insulinresistens genom att minska fetter – de stör insulin omsättning.) Men jag har inte sett så mycket om Typ I diabetes. 

Denna intervju med två typ 1 ”sockersjuka” bröder berättar mycket om hur WFPB har hjälpt först de, och sedan de många som de coachat.   

Vaccin Wars – anteckningar

”Vaccinmotståndarna”, en Brittisk dokumentär från 2019 visades på Dokument Utifrån SVT 19 apr 2020. Den är tillgänglig till 16 okt 2020

https://www.svtplay.se/video/26345494/vaccinmotstandarna/vaccinmotstandarna

Har just tittat på denna dokumentär och hade förstås väntat mig det värsta, men det kan väcka behövlig nyfikenhet om ”vaccinmotstånd” hos en del tittare.

Jag tänkte bara anteckna lite olika ungefärliga tidpunkter (antal minuter) i den och vad som visades vid den tidpunkten och mina tankar då. (i kursivt)

2. [vid minuter] En oerhört kraftigt tatuerad kvinna som är vaccin motståndare ”där ser du vilka typer som är mot vaccin!”

5. Vi hade ”utrotat mässling” och sedan kom det tillbaka på grund av vaccinmotståndarna.  Kort efter mässlingsvaccin kom (som var långt efter dödligheten i mässling var 99% borta!) märkte man att det eg. in ”tog” (skapade antikroppar) på många och att även återvaccinering räckte inte och att skyddet, även för de som fick antikroppar, dalade kraftigt med tiden. Mässling har aldrig utrotats. Mässlingsdöden hade i praktiken utrotats INNAN vaccinet kom. 

9. början på vaccin motstånd – en engelsk läkare kopplade kikhosta vaccin med hjärnproblem i ett Tv program 1974  Helt historielöst påstående! Det har varit oerhört stark motstånd mot vaccin ända sedan smittkoppsvaccin kom i slutet av 1700-talet. Folk gör alltid motstånd mot nya saker, men det var så att trots obligatorisk smittkoppsvaccin fortsätte enorma utbrott och dödlighet i smittkoppor i många deccenier.

21 Dr Offitt: genom att ta bort kvicksilver från vaccin ”skapade vi rädsla” eller underblåste rädsla för vaccin.  Konstigt hur de som okritiskt tror på vaccin tycker att motståndarna ”skapar rädsla” och använder den. Samtidigt så sprider de vaccintroende skräck för t ex mässling, som decennier innan vaccin kom, hade slutat skrämma folk, för att dödligheten var redan borta i länder som Sverige och USA 

25. Det var ett stort möte i Simpsonwood där vaccin risk behandlades. Motståndarna säger att det gjordes där i stället för på CDC för att enklare hemlighålla och att de konstaterad att vaccin skapade ofta bl a autism mm men sedan koncentrerade sig på hur man skulle gömma det. Slut rapport: ”inget samband mellan kvicksilver och autism”.  Den ansvariga påstår ”om vi hade velat ha det hemligt hade vi inte haft mötet, hade inte spelat in, hade in transkriberat (skrivit ut) så att folk kan läsa.  Det låter intressant. Har någon kollat upp det??   Dr Offitt påstår att ett spädbarn träffar på 25 gånger mer Hg, i bl annat bröst mjölk mm, än vad det får genom sina vaccin.  Jag undrar då om han gör på samma sätt som jag vet han gör med aluminium, att han jämför mat med injektioner.  I så fall är det riskfritt att injicera luft i dina ådrar! Du andas in biljoner gånger mera!

29 ”om [motståndet] hade varit vetenskap hade det varit över nu”  När någon påstår att vetenskapen är helt klar, färdig, så vet de inte att grunden i vetenskap är att den aldrig är helt klar.  Science is never settled!  Vissa saker är väldigt välförankrad, och det kan vara bra att inte lägga för mycket krut på att ifrågasätta de.  Men att ”vaccin är säkra” trots att de INTE jämförs med RIKTIG placebo, är knappast välförankrad, snarare ett vetenskapligt skam!

36  Engelsk vitrock (med tysk brytning  ”We have a large database for the safety of aluminum adjuvants” och de har använts i över 80 år.  Var skall man finna den databasen?!? 
I gardesil säkerhets test fanns 3 grupper: cirka 10000 med vaccinet, cirka 9000 med ”inactive control” (egentligen aluminum adjuvant) och 320 som fick riktig placebo. Båda 2 första grupperna hade så mycket problem (2,3% autoimmuna system störningar)att det borde kommit cirka 7 st i den mindre gruppen om det inte berodde på aluminiumet. Men det var
inget i riktiga placebo gruppen. Se ICAN-Reply- Vaccine placebo incl Gardasil : Samling dokument om vaccin säkerhets tester   

39:43 Om vaccin tillverkning är så lönsam varför var det 27 producentbolag 1955, 18 st 1980, och bara 4 st idag  säger vaccin profeten (och vaccinpatent hållare) Dr Offitt som om det skulle bevisa att det var inte lönsam.  Som om det inte finns många branscher där massor med småbolag köpts ut av större, men knappast för att det inte är lönsam! Man kan enkelt hittar är det ÄR lönsam. Förstår inte att han vågar blåljuga om de!

 41 Historiskt fanns stark motstånd mot vaccin, i synnerhet när det gjordes obligatoriskt.  Konstigt! Vid 9 minuter påstår de i dokumentären att det började 1974!

Den kraftigt tatuerade damen hålls fram igen  Trots att jag följer sånt MYCKET är hon inte en som jag lagt märke till. Men det skrämmer nog många.

43 (Vac)motståndarna använder enkla förklaringar och rädsla  Hmmm..  ”Vacciner är säkra och effektiva.  Vacciner är säkra och effektiva. Vacciner är säkra och effektiva.”   ”Mässling är dödlig och KOMMER TILLBAKA! Fråga gamlingar som inte fick mässling vaccin! Folk omkring de dog som flugor”   JAG är en av de människor (som levde på den tiden!). Alla fick mässling. Ingen jag kände fick någon men av det. Vi fick livslång immunitet. De kvinnor i min generation kunde senare ge antikroppar till sina spädbarn med modersmjölken. Det kan inte de yngre vaccinerade kvinnor.  De flesta tappar sina egna antikroppar med åren. 

44 #vaxxed och andra såna hashtags skapas av ryska botar

44:30 antivax & Trump = true love?  Så om det finns något du inte gillar med självgoda orangea mannen bör du inte gilla antivax! 🙁

47   Engelska ”journalisten” Brian Deer,  förvånar mig med ett lämpligt förslag: man bör särskilja myndigheten som propagera för vaccin från den som skall kolla säkerheten.  


Sedan följer vanliga trosbekännelser som hör till vaccinkyrkan ”säkra” ”effektiva” ”viktiga” ”solidariskt skydda andra”

 

Animationer av livets molekyler

Jag finner det helt ”mindblowing” att se saker vi tror oss veta om hur småsteg i livets processer fortgår i molekylnivån. Jag börjar samla några här. (Vi utsätter oss samtidigt för risken att få förenklade, eller t o m helt fabricerade, bilder som fastnar i vårt bildminne.)

Maskineriet omkring kromosom replikation

Thunderf00t

Part 1 – atomer och enkla molekyler i synnerhet vatten

part 2 – Proteiner, i synnerhet hemoglobin och syre transport

part 3 – protein vikning (folding)

Abort-inte en enkel fråga

En bra genomgång av många perspektiv, inklusive historisk, om abort:

It’s Infanticide: Legalize Abortion Anyway.
1 879 visningar•17 maj 2019    à-bas-le-ciel

En gynekolog doktor som gick från ”pro choice” till så kallad ”pro life” som ger detaljer som känns rätt jobbiga i abort processen.

Kan abort leda till minskad brott?

New economic research resurfaces debate about the link between legalized abortion and crime reduction

Det finns studier som funnit en stark koppling mellan införande av ”fri abort” och en kraftig minskning knappt 20 år senare i brottsstatistik. Kopplingen känns inte som något som är svårt att finna förklaring till. Om någon vill ha abort, så innebär det att modern inte vill ha barn då. Om hon måste föda barnet ändå, så är barnet oönskat. Ett oönskat barn får inte samma bemötande som ett önskat. Det är mycket större risk att det barnet hamnar utanför ett positivt liv för sig och samhället. 

Min oslipad inställning

Det är bättre med tillgång till legal välutförd abort än att 50000 kvinnor (enligt WHO ca 2019) dör i andra försök att avbryta en oönskad graviditet.

Det är bättre med andra sätt att förhindra oönskade graviditeter. Tyvärr har den populära p-piller många effekter som gör att det känns för mig inte som det bästa alternativet. (Biverkningar i kvinnans hälsa, minskad libido som saboterar hela ”meningen” med aktiviteten)

Det är inte bara kvinnan som bör ha någon påverkan på fertiliserade embryot i henne. Klart är att det påverkar henne starkt och att hon borde har ett starkt påverkan på att eventuellt få begära abort. Samtidigt har spermadonatorn, i alla fall om det var consensual, en viss investering och rätt till intresse om han vill ta ansvaret, även om det är svårt att reda ut om någon part vill straffa den andra med abort resp icke abort. 

Vi har fantastiska möjligheter att få barn att överleva nu, som troligen på grund av vissa svagheter hade dött utan medicinska ingrepp. Eventuellt kan dessa individer få ett svårt liv, orsaka ett svårt liv för föräldrarna, orsaka stora samhälleliga kostnader. Vissa av dessa individer kan eventuellt ha sådana gåvor på andra plan att de kan berika andras liv och samhället i stort. Alla dessa saker kan gälla även de som aborteras, men oftast utan att de har genetiska svagheter. 

Många har svårt att få egna barn trots att de vill. Adoption ifrån andra länder kan ha många problem, även om det kan vara ett alternativ. Jag tycker att man kan aktivt försöka förespegla och stödja (men inte ”pracka på”) bortadoption som alternativ till abort. Det är inte bara för de som vill adoptera (och den som vill födas!) men för att många kvinnor som får abort kan i efterhand få olika psykologiska, själsliga och physiologiska men av det.

Jag tycker även att en världsbefolkning som planar ut eller t o m minskar har många fördelar för ekosystemet som vi ingår i, och då även för oss själva. Även om jag föredrar andra barnbegränsningssätt i första hand, så är även abort ett sätt att bromsa ökningen.

Samvetsfrihet för vårdpersonal

Det är många som tycker att till exempel alla barnmorskor måste helhjärtat stödja ”helt fri” aborträtt. I annat fall så riskerar man att ”tvinga” kvinnor att inte begära abort, på grund av socialt tryck. 

Just nu i Sverige är det rätt stort tryck att betrakta abortfrågan som en enkel fråga, trots att den är rätt komplex.

Det känns för mig som en barnmorska som helst inte utför, och helst inte ens vill ge råd att välja, abort kan vara minst lika attraktiv för en kvinna som inte vill välja abort, som en barnmorska som helhjärtat accepterar abort. Om man har gott om sökanden till en barnmorsketjänst och kan välja bland i övrigt lika meriterade kandidater, bör man se till att det finns tillgång till en som kan även erbjuda abort. Om det finns abort accepterande barnmorskor som kan väljas av patienter som vill, så tycker jag att man ökar möjligheten till ett fördjupat val, om man även har barnmorskor som kan positivt beskriva alternativ till abort. Så jag tycker man bör vara öppen till att anställa vårdpersonal som inte är för abort, i alla fall om man kan erbjuda patienter kontakt med personal som accepterar abort.

Jag skulle inte säga att en BRA biologi lärare måste var en som tycker det är bra att i labbet skära upp en massa nyss levande grodor. På samma sätt tycker jag inte en BRA barnmorska/gynekolog/mm måste tycka att abort är bra, helt enkelt. På många sätt kan en med en vördnad för livet ha mer att erbjuda (därmed inte stöd för folk som är beredda att ”döda (t ex abortläkare) för sin ’vördnad för livet'”)

Egen erfarenhet

Vårt tredje barn var inte planerat. När havandeskapet var ett faktum så blev den abstrakta abortfrågan mycket konkret. Alla kraven som man hade upplevt i småbarnsföräldrarskapet vägde tungt i vågskålen för  abort, liksom allmänna accepterandet av aborträtten. Trots att vi allvarligt övervägde abort och inte tyckte det var en absolut synd, så kändes det inte som att enkelt val. Inte utan rädsla och djupa suckar, lät vi havandeskapet fortsätta och har inte ångrat det.

Vad tycker du jag har missat?

Aloe Vera!

Denna sida är ett utkast!   Aloe vera bladrosett

Växten är enkel att sköta, klarar lång period utan vatten. Enkel att föröka, bildar hela tiden nya bladrosetter man kan ta och plantera om. Om du vill få stora blad, bör man ta bort de, annars blir det vildvuxet.

Den gröna delen av bladet lär vara irriterande, så man måste få klar innanmätet för sig för användning. (Tyvärr inte lämpligt att bara mixa hela bladet!) Taggarna längs bladkanterna kan vara ganska vassa!

Den används av många för mycket. Vissa prövningar har inte lyckats påvisa pålitliga fördelar. 

Men det finns många fall där det tycks ha hjälpt. 

T o m för cancer:

https://nutritionfacts.org/video/can-aloe-cure-cancer/

Personligen har jag provat på en massa olika hud-relaterade saker.  Den enda slående framgång jag kan notera gällde en besvärlig sårighet under håret på toppen av huvudet som hade pågått minst ett par år. Jag klämde ut några matskedar gel från inre delen av några aloe blad i håret. Jag arbetade in det med en nagelborste. Märkte att det kunde fungera som hårstyling gel!
Men viktigaste var att sårigheten försvann snabbt. Jag tror det var borta på ett par tre dagar.

 

Jag har utvecklat ett sätt att kunna få ut gel även från mindre blad. Jag tänker göra en lite video om det. Om du kommenterar nedan att du skulle vara intresserad, kan jag prioritera att göra en video.