Facebook tips

Det jag skrev blev inte bra! Kan jag ändra?

Kan var bra att veta, för oss som upptäcker fel, just EFTER man slagit ENTER eller [POST], att i dessa trådar (till skillnad ifrån Messenger där man inte kan påverka det man skickat. ) att man kan redigera eller ta bort sina poster.
 
Om du svävar med mus över ditt inlägg så ser man i ditt inläggs övre högra hörn några diskreta ”meny  punkter”,    …    ,  kommer fram. Om man flyttar musen dit så visas ”Edit or delete this”. Klicka. Då kan du välja vilket. Om du redigerar ser till att inte slå ENTER innan du är klar. Om du behöver en radbrytning kan du använda Shift+ENTER.  När du är klar, slå ENTER.  (Tror inte du behöver vara i slutet).

Du kan redigera flera gånger. 

 
Man kan se om någon har redigerat, ”edited” visas, och man kan se original och redigerat version. Det är bra. Då kan man se OM någon försökt vilseföra.