Interaktiva Fysik Nationellt Prov frågor

Jag fick mail häromdagen av någon som ville använda en bild om interferens i tunna filmer som jag hade gjort. Det handlar om de färgmönster man får i såpbubblor och oljehinnor på vatten.

Jag blev i iallafall inspirerade att att försöka sparka liv i några interaktiva frågor som var rätt uppskattade när jag gjorde de. Då jag har de på en annan server än de gjordes för ursprungligen, så måste länkningen skrivas om för de att funka. Nu funkar i alla fall Del 2 – kortsvarsdelen av Fysik B (ungefär som Fy 2 nu) Nationellt prov från 1998. Det finns mycket att trimma mer där men alla frågor i del 2 verkar funka. Jag har inte lyckats få programmet att tolka svensk decimaltecken på nya servern än. Så du måste använda . som decimal.

Om ni visar något intresse kanske jag trimmar in det mera och Fy A och de andra delarna som har länkning som inte funkar just nu.

 

Känslomässigt om vaccin

(this exists now in English too)

Varför stör jag?

Trots att jag vet att om man visar känslomässig engagemang i en fråga så kommer många att tveka att ta vad jag säger på allvar, har jag svårt att hålla mig ”oberörd”.

På samma sätt som andra (och jag) kan bli upprörda om någon lämnar en hund instängd i en solig bil eller att bli upprörd om någon inte ger ett barn en medicinsk behandling (som vaccin) som man tror är JÄTTEviktig för barnets hälsa, kan jag bli upprörd när folk utsätter ett barn för vacciner som  kan ha superallvarliga negativa konsekvenser utan att ägna sig åt minst lika mycket källkritik och efterforskningar som när man köper en begagnad bil. (Upprördheten blir nästan större då jag vet att jag har gjort samma sak! Upprördheten är inte riktad mot förälderns välvilja, men samhällets propaganda maskineri som upprepar ”Vacciner säkra och effektiva” så man ”vet” att det är ”sann”.  (Goebbels brukar tillskrivas ”Upprepa en stor lögn till den blir sann”. Men upprepning leder till automatisk sanning gäller förstås inte bara lögner. ”5*5=25,  5*6=30 …” upprepade man, och håller väl fortfarande 🙂 Antagligen är ”Vacciner säkra och effektiva” en förhoppning snarare än en lögn för det flesta som sprider det. Det var det för mig. )

Men det är inte bara sakfrågan och dess viktighet som stör.

För mig är det extra känslomässigt då jag är vetenskapligt utbildad och intresserad. Om man ifrågasätter vacciners säkerhet och effektivitet och historiska vikt, så är det jättestarka krafter som målar en som ”antivetenskaplig”.  Jag vet att vetenskap har berikat mitt liv. I mitt specialområde fysik har jag kunnat upprepa berömda försök och se att de stämde. Det gav mig stor respekt och tillit för vetenskapliga metoden. När jag har läst om andra vetenskapliga resultat utanför fysikens område har jag utgått från att samma grundlighet och objektivitet har rått, även om jag förstått att filosofiska/religiösa förutfattade meningar skulle nog kunna vara störande i vetenskap om levande varelser.

Jag lärde mig i skolan om vacciner, från Jenner och smittkoppor och framåt.  Vi med vacciner ändrar kroppens immunförsvar. Vacciner verkade välutprovade, historiskt viktiga och hade en gedigen vetenskaplig bas.  Jag fick några vacciner som ung (åtminstone smittkoppor och den nya polio, förmodligen några till). När jag själv fick barn så fick de de vanliga vacciner. När vi skulle arbeta några år i Tanzania fick vi dessutom väldigt många fler. Alla har överlevt.

Nu, efter jättemånga timmar efterforskningar, vet jag:

 • att den  intryck vi får i skolan av historiska vikten av vaccin är vilseledande
 • att dåvarande Smittskyddsinstitut som ansvarade för samhällskontroll av vacciner inte tillämpar källkritik, inte drar riktiga slutsatser ens av forskningsrapporter
 • att rapporterade ”fall” av sjukdomar är mycket manipulerbara och har historiskt gjorts för att stärka vacciners rykte.
 • att jättestora ekonomiska vinster hänger på att vi tror på vacciner
 • att vaccin producenter, som GSK, har ett skamfilade rykte i andra sammanhang
 • att jordnötsallergi var oerhört sällsynt förut.
 • att många andra ”autoimmuna sjukdomar” har ökat mycket under senaste decennier och förklaringarna antingen saknas eller känns inte övertygande.
 • jag kommer inte att övertygas av vaccinstudier som inte görs i samarbete med folk som inte är redan ”vaccintroende”. (Även om man kan hitta intressanta detaljer i fabrikanternas studier, som går helt emot intryck de ger i sammanfattningen)
 • att ”placebo” i vaccin undersökningar är inte overksamma ingredienser (typ sockerpiller eller saltvatten injektioner) och kan innehålla hela radan med ”adjuvanser” (tilläggsämnen som ingår i vacciner förutom själva virusämnet, som timerosol[kvicksilver], aluminium, jordnötsolja)
 • att om någon försöker göra vaccinationer obligatoriska här, kommer jag att starkt motarbeta det tills det hindras eller jag övertygas att tron ”vacciner effektiva och säkra” är faktisk sann. (Men ju mer jag lärt mig hittills, desto mindre tror jag! Men man skall vara öppen.)

Dessutom finns det saker jag tror:

 • När jag tänker i efterhand, min ena dotter fick barnepilepsi eventuellt på grund av de många vacciner vi fick inför, och i, Afrika. Som tur är kunde hon trappa ner medicinerna och sluta efter några år. Jag hade ingen misstänksamhet mot vacciner då, så jag vet inte om det kan ha varit en tidsmässigt samband med vacciner därnere. Jag har läst att epilepsifallen på senare år ökar starkt (åtminstone i USA). Projicerade fall i USA
 •  Autoimmuna sjukdomars ökning hör ihop med biverkningar av våra ingrepp i kroppens immunförsvar med vacciner. (Även om andra saker som kost och miljöföroreningar och alltmera ”onaturliga” livsstilar kan också spela en, troligen mindre, roll.)
 • Det vore bra att bygga upp sociala erfarenhetsutbytes system för medicinska åtgärder  då även myndigheter kan ha ett intresse av  att inte störa uppbyggda system även om tredje part skadas

Mina behov som gör att jag stör (och störs)

Jag vill att man inte tror att saker har vetenskapligt stöd som INTE har det. (Liksom jag gjorde om vacciner. Jag trodde på vitrockade auktoriteter)

Jag vill att barn inte utsätts för starka onödiga risker för förväntad nytta (som bygger på förvriden indoktrinering)

Jag vill att folk respekterar att jag har allvarligt och vetenskapligt försökt hitta sanning i denna svårt laddade fråga. Om ni tror att något jag påstår är fel, vill jag att ni upplyser mig om vad som gör att ni tror att jag har fel eller saknar kunskap om. Jag vill lära mig mer! (Jag har inte ansvar för de antivaccin inlägg som bygger på ovetenskapliga reaktioner som: rädsla för kemikaliska ord, fullständig brist på proportion i frågan om farlighet och koncentration, att tidssamband och epidemiska studier bevisar kausalitet)

Nedan finns videon som idag ”pressed my buttons” (=upprörde mig). Jag fick den starka känslan ”Tänk om mina misslyckanden att presentera riskerna med, och överdrivna tron på, vacciner, leder till att folk som jag kunnat påverka, råkar ut för detta (i detta fall INTE autism) eller värre!”  Jag är i alla fall jättetacksam att, trots min tidigare blinda tro på vacciner, har inte drabbats av de allvarligaste biverkningar.

Nu har drygt 4 timmar gått sedan denna video triggade igång detta inlägg 🙁  Hoppas det varit till nytta för någon 🙂

Operationer utan vetenskapligt stöd? Ballongsprängning, Knäled

Det var en fascinerande animerad video på Facebook om en viss typ av ballongsprängning (som används vid vissa blodpropp till hjärtat) :

https://www.facebook.com/nqma.takova.ne6to/videos/974886219235925/

Jag skrev under:

Fascinerande och tydlig. Jag trodde att man lämnade en stent kvar, men det är kanske en annan variant eller så ”har jag om bakfoten”.

Men det var nog inte så mycket bakfot, jag hittar : ”Tidigare stentar av metall har betytt väldigt mycket för behandlingen av kärlkramp och hjärtinfarkt. Stentarna är små tubformade metallnät som håller blodkärlet öppet, vilket är nödvändigt första tiden efter en kärlvidgning, så kallad ballongsprängning. Enda nackdelen är att metallen måste lämnas kvar även sedan kärlet läkt.”

Många medicinska ingrepp, i synnerhet kirurgiska, verkar så logiska, förutom imponerande rent tekniskt, så de uppfattas som vetenskapligt förankrade utan att man har gjort ”gold standard” studietypen för medicinsk vetenskap = dubbelblind placebo kontrollerad. (Samtidigt vill jag betona att ”tron på” och därav följande användning av dubbelblind placebo kontrollerad studier  har   många negativa effekter )

Från sidan  https://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Milstolpar-inom-forskningen/PCI–en-ballong-for-liv/  hittar jag: ”2010-talet – Nio av tio hjärtinfarktspatienter behandlas med PCI i Sverige.”  och ”Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention.”

Hur många görs lokalt i Västernorrland?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/succe-for-ballongsprangningar:  2009:
Det är två av landets bästa PCI-operatörer som rekryteras till Sundsvall. De lockades upp från stockholmsregionen för att var med att starta en ny verksamhet. Läkarteamet har hitills gjort cirka 450 operationer, drygt 50 av dessa var stora infarkter. Det är på dem som vinsten är störst.
Det konstiga var att  Över 1 000 patienter har nu undersökts sedan man började med ballongsprängningar i Sundsvall.

Enligt https://www.vardenisiffror.se/category/tematiskaindikatorgrupper/vardkonsumtion/indicator/166f4594-76e7-4235-a27e-9c08f6cdbfd4/counties/#read-more
”Antal planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning per 100 000 invånare. Åldersstandardiserade värden.” för Västernorrland  2014  ”97.2 antal per hundra” jämförd med Riket ”81.3”. Men jag vet inte hur det tolkas. Troligen antal per hundra tusen.  245000 människor i VNL  skulle innebära i så fall cirka 240 per år. Sedan hur man tolkar ”planerade PCI-behandlingar vid kranskärlsförträngning”, inkluderar det de akuta (då man kan planera för att det kommer ”akuta” trots att man inte kan planera för just NÄR de skall inträffa).

Knäledsoperation eller placebo? Lika bra resultat!

En av få dubbelblind placebo kontrollerad studier om operationer som gjordes gällde vanliga knäoperationen då man med titthåls verktyg går in och rensar upp i ledet. Man gjorde samma ytliga snitt på de nedsövda patienterna (alltså även ”placebo” = oopererade) så patienter och uppföljande läkare skulle vara ”blinda”. Det var ingen skillnad i läkning mellan placebo och ”verklig” operation.  (Tyvärr tror jag inte någon koll av andra möjliga biverkningar av nedsövning och ev. mediciner som kan ges i samband med och efter operationer. Till exempel många som har ledbytesoperationer måste ta mediciner som påverkar blodet och dessa medicineringar ger mycket större risk för stroke.  Så även om knäläkningen inte gick sämre för de opererade, så finns det risk för andra negativa verkningar [förutom kostnaden förstås]) Se till exempel alla övervägande om biverkningar!

Här är en video om detta som ger mera detaljer om hur det gjorde:

Icke akut Ballongsprängningsoperation inte bättre än piller men dyrare

Jag visste jag hade sett något ifrågesättande av stent på någon ”alternativ sida” men trodde inte det skulle vara så lätt att hitta en mainstream källa, men kolla här: http://www.nytimes.com/…/stents-show-no-extra-benefits…

“When you put in a stent, everyone is happy — the hospital is making more money, the doctor is making more money — everybody is happier except the health care system as a whole, which is paying more money for no better results.”  dvs ”När man sätter in en stent, alla är glada, sjukhuset och doktorer omsätter mer pengar- alla är gladare utom vård systemet som helhet som betalar mer for resultat som inte är bättre.”

Finns det något BÄTTRE och billigare?

Men kanske allvarligaste bristen är att man inte behöver nöja sig med att ”hantera” problemet, med piller eller (dyrare) operation. Man kan reversera problemet med annan kost, t ex plantbaserad. http://nutritionfacts.org/…/heart-disease-there-is-a-cure/  Så att länssjukvården (i Västernorrland) fortsätter driva hälsohemmet Österåsen, har bättre vetenskaplig grund för hjärtpatienter än att de fortsätter med PCI/Ballongsprängning. (PCI kan ev. vara motiverade i mycket akut pågående  hjärtattack. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1085: ”Primär PCI rekommenderas som förstahandsbehandling till alla patienter på sjukhus som har en fungerande organisation för detta eller om det finns ett fungerande PCI-center inom 120 minuters transporttid från den första medicinska kontakten. S k ”Door-to balloon time” bör ligga under 60 min.” )

Men PCI görs även vid mindre akuta fall:  https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hjartrapporten-2012.pdf: För att ytterligare minska risken att utveckla hjärtsvikt vid hjärtinfarkt diskuterar forskarna möjligheten att gå in med tidig pci, ballongvidgning, även vid icke st-höjningsinfarkt (en mildare form av hjärtinfarkt) på högriskpatienter. Insättande av läkemedel som ace-hämmare och betareceptorblockad redan på hjärtintensivavdelningen har starkt bidragit till minskad risk

Begrepp

Påtagligt reducerad eller utebliven reperfusion (förnyat genomflöde) i ett infarktområde efter avlägsnande av hinder eller förträngning i en artär.

Ballongvidgning av hjärtats kranskärl kallas även PCI, vilket är en förkortning för Percutan Coronar Intervention.

Boyleslag försök

Det finns en enkel boyleslag laboration med en större injektionsspruta som kopplas till en tryckmätare.

En mekaniska tryckmätare kopplad till en injektionspumpcylinder.

Man kolla helt enkelt hur trycket varierar med volymen i sprutan. Om man inte beaktar olika nollfel i försöket så blir resultatet inte speciellt bra (pV varierar ganska mycket!)

T. ex. Är detta 20 ml?  En konisk spets av kolven är vid 20 ml strecket.

Laborationen förekommer bland annat i laborationslådorna som CFL hade och som övertogs av Kriminalvården.

Jag gjorde en del material om problemen med detta försök och hur man kunde få det att stämma mycket bättre.

Sida om HUR man mäter volymen och problem omkring det  (inklusive excelblad)

Jag skall försöka hitta försökshandledning och trimma in detta mera om någon uttrycker intresse för mera.