Sjukvården tar ansvar! Eller? När? När Inte?

De vill oss väl. De vill skydda oss från farliga smittor. De tror att vacciner är ett bra sätt.

Vid den väntade ”pandemin” av svininfluensa, lyckades de få de flesta att (närmast panikartat) söka vaccin för den.

Svininfluensan som kom var lindrigare än vanlig säsongsinfluensan. Däremot var det så många svåra biverkningar av själva vaccinet att de gick inte att bortse ifrån. Det var inte lika ”säkert” som de ville att vi skulle tro. Många barn fick narkolepsi. Många tror väl att staten självklart hjälper de som kan ha skadats när de följer statens rekommenderade vaccinationsschema. Tyvärr får familjer som drabbats räkna med att bära mycket av jobbet och kostnader själv, medan staten försöker  begränsa hur mycket som kan krävas av de.

Nyligen fick narkolepsidrabbade familjer brevet som visas i bilden.

 

Narkolepsi-släppSkadeståndsMöjligheter

 

Här är några kommentarer från de drabbade.

Staten/Läkemedelsföretagen tvingar alla Narkolepsidrabbade att skriva på en överlåtelse där vi avsäger oss rätten att stämma någon som handhavt vaccinet som förstörde livet för våra barn! 

Vi har vägrat i 7 år, men nu hotar de med att vägra ersättning för de drabbade! Helt lagvidrigt!

Vi sitter i klorna på staten och Läkemedelstillverkarna som är de som äger Läkemedelsförsäkringen, och de ska bestämma vilka som får ersättning och hur mycket! Alltså ska förövarna bestämma utan insyn hur offren ska ersättas! 
Det har gått mer än 7 år, och vi får fortfarande ingen hjälp, bara en byråkratisk mardröm utan like, vi får strida och överklaga i varje instans!

Är det såhär Sverige tackar för solidariteten ni tyckte var så viktig att ni tvingade på oss detta vaccin! Var är er solidaritet nu när allt gick åt helvete och 500 barns ( numera vuxna) liv gick åt helvete??

och

Tro inte att du får hjälp när staten vaccinskadat ditt barn, om du mot all förmodan lyckats få skadan godkänd,trots godkännandet så får man ingenting om man inte går med på deras utpressning! Om man ens får något då, det är ju ingen som vet eftersom de äger oss skadade!

Dessutom bestämmer de hur mycket medicin man måste ge sina barn om man ska få ersättning, de som är omedicinerade måste ta dessa tunga narkotikaklassade preparat (bla amfetamin på dagtid, och GHB för att sova) annars blir de utan ersättning. För de ska tryckas i så mycket knark att de kan stå på benen så länga som möjligt, då behöver de ju inte betala ut lika mycket ersättning….(som ändå är löjligt låg)

och

 Vad säger advokatfirman om detta?

 Att vi inte har något val, även om det strider mot alla lagar och allt de tror på!

 Vi måste bevisa uppsåt om vi ska kunna stämma, och det fanns det ju knappast!

och

Vi har dialog direkt med Hälsoministern, och tidigare Socialministern. Nuvarande socialminister råkar ha varit anställd at GSK, som tillverkade Pandemrix, så hon är inte inblandad i våra ärenden. Däremot hade hon inga problem med att godkänna det nya skitvaccinet med samma innehåll från samma tillverkare, Glaxo Smith Klyne

Så ta inte vaccin ”för säkerhets skull”!  För säkerhets skull: Informera dig om vaccinernas egentliga roll i historien. Informera dig om bättre sätt att skydda er. Informera er om företagen som producerar/säljer vacciner.   Efter det gör en ”cost – benefit” (”kostnad – nytta” eller ”nackdel -fördel”) analys innan  du, eller någon i din familj, tar någon, eller någon mer,  immunförsvars-påverkande vaccination.

Vaccinfri vetrinär

Jag har inte satt mig in i vaccinfrågan för djur, men med erfarenheter från homosapiens så misstänker jag att detta kan vara intressant:

Bild med kontakt uppgifter till Djurvännen AB i Skåne
Från FaceBook 2016-10-31

Marina Ahlm Berätta gärna lite mer om hur din kritik mot vaccin kommer avspegla sig i din verksamhet?
Jonathan Forstenius
Jonathan Forstenius Kommer informera djurägare om biverkningsrisker och föreslå alternativ

Om ni känner till mer om ämnet eller har erfarenheter, skriv gärna kommentar!

Känslomässigt om vaccin

(this exists now in English too)

Varför stör jag?

Trots att jag vet att om man visar känslomässig engagemang i en fråga så kommer många att tveka att ta vad jag säger på allvar, har jag svårt att hålla mig ”oberörd”.

På samma sätt som andra (och jag) kan bli upprörda om någon lämnar en hund instängd i en solig bil eller att bli upprörd om någon inte ger ett barn en medicinsk behandling (som vaccin) som man tror är JÄTTEviktig för barnets hälsa, kan jag bli upprörd när folk utsätter ett barn för vacciner som  kan ha superallvarliga negativa konsekvenser utan att ägna sig åt minst lika mycket källkritik och efterforskningar som när man köper en begagnad bil. (Upprördheten blir nästan större då jag vet att jag har gjort samma sak! Upprördheten är inte riktad mot förälderns välvilja, men samhällets propaganda maskineri som upprepar ”Vacciner säkra och effektiva” så man ”vet” att det är ”sann”.  (Goebbels brukar tillskrivas ”Upprepa en stor lögn till den blir sann”. Men upprepning leder till automatisk sanning gäller förstås inte bara lögner. ”5*5=25,  5*6=30 …” upprepade man, och håller väl fortfarande 🙂 Antagligen är ”Vacciner säkra och effektiva” en förhoppning snarare än en lögn för det flesta som sprider det. Det var det för mig. )

Men det är inte bara sakfrågan och dess viktighet som stör.

För mig är det extra känslomässigt då jag är vetenskapligt utbildad och intresserad. Om man ifrågasätter vacciners säkerhet och effektivitet och historiska vikt, så är det jättestarka krafter som målar en som ”antivetenskaplig”.  Jag vet att vetenskap har berikat mitt liv. I mitt specialområde fysik har jag kunnat upprepa berömda försök och se att de stämde. Det gav mig stor respekt och tillit för vetenskapliga metoden. När jag har läst om andra vetenskapliga resultat utanför fysikens område har jag utgått från att samma grundlighet och objektivitet har rått, även om jag förstått att filosofiska/religiösa förutfattade meningar skulle nog kunna vara störande i vetenskap om levande varelser.

Jag lärde mig i skolan om vacciner, från Jenner och smittkoppor och framåt.  Vi med vacciner ändrar kroppens immunförsvar. Vacciner verkade välutprovade, historiskt viktiga och hade en gedigen vetenskaplig bas.  Jag fick några vacciner som ung (åtminstone smittkoppor och den nya polio, förmodligen några till). När jag själv fick barn så fick de de vanliga vacciner. När vi skulle arbeta några år i Tanzania fick vi dessutom väldigt många fler. Alla har överlevt.

Nu, efter jättemånga timmar efterforskningar, vet jag:

 • att den  intryck vi får i skolan av historiska vikten av vaccin är vilseledande
 • att dåvarande Smittskyddsinstitut som ansvarade för samhällskontroll av vacciner inte tillämpar källkritik, inte drar riktiga slutsatser ens av forskningsrapporter
 • att rapporterade ”fall” av sjukdomar är mycket manipulerbara och har historiskt gjorts för att stärka vacciners rykte.
 • att jättestora ekonomiska vinster hänger på att vi tror på vacciner
 • att vaccin producenter, som GSK, har ett skamfilade rykte i andra sammanhang
 • att jordnötsallergi var oerhört sällsynt förut.
 • att många andra ”autoimmuna sjukdomar” har ökat mycket under senaste decennier och förklaringarna antingen saknas eller känns inte övertygande.
 • jag kommer inte att övertygas av vaccinstudier som inte görs i samarbete med folk som inte är redan ”vaccintroende”. (Även om man kan hitta intressanta detaljer i fabrikanternas studier, som går helt emot intryck de ger i sammanfattningen)
 • att ”placebo” i vaccin undersökningar är inte overksamma ingredienser (typ sockerpiller eller saltvatten injektioner) och kan innehålla hela radan med ”adjuvanser” (tilläggsämnen som ingår i vacciner förutom själva virusämnet, som timerosol[kvicksilver], aluminium, jordnötsolja)
 • att om någon försöker göra vaccinationer obligatoriska här, kommer jag att starkt motarbeta det tills det hindras eller jag övertygas att tron ”vacciner effektiva och säkra” är faktisk sann. (Men ju mer jag lärt mig hittills, desto mindre tror jag! Men man skall vara öppen.)

Dessutom finns det saker jag tror:

 • När jag tänker i efterhand, min ena dotter fick barnepilepsi eventuellt på grund av de många vacciner vi fick inför, och i, Afrika. Som tur är kunde hon trappa ner medicinerna och sluta efter några år. Jag hade ingen misstänksamhet mot vacciner då, så jag vet inte om det kan ha varit en tidsmässigt samband med vacciner därnere. Jag har läst att epilepsifallen på senare år ökar starkt (åtminstone i USA). Projicerade fall i USA
 •  Autoimmuna sjukdomars ökning hör ihop med biverkningar av våra ingrepp i kroppens immunförsvar med vacciner. (Även om andra saker som kost och miljöföroreningar och alltmera ”onaturliga” livsstilar kan också spela en, troligen mindre, roll.)
 • Det vore bra att bygga upp sociala erfarenhetsutbytes system för medicinska åtgärder  då även myndigheter kan ha ett intresse av  att inte störa uppbyggda system även om tredje part skadas

Mina behov som gör att jag stör (och störs)

Jag vill att man inte tror att saker har vetenskapligt stöd som INTE har det. (Liksom jag gjorde om vacciner. Jag trodde på vitrockade auktoriteter)

Jag vill att barn inte utsätts för starka onödiga risker för förväntad nytta (som bygger på förvriden indoktrinering)

Jag vill att folk respekterar att jag har allvarligt och vetenskapligt försökt hitta sanning i denna svårt laddade fråga. Om ni tror att något jag påstår är fel, vill jag att ni upplyser mig om vad som gör att ni tror att jag har fel eller saknar kunskap om. Jag vill lära mig mer! (Jag har inte ansvar för de antivaccin inlägg som bygger på ovetenskapliga reaktioner som: rädsla för kemikaliska ord, fullständig brist på proportion i frågan om farlighet och koncentration, att tidssamband och epidemiska studier bevisar kausalitet)

Nedan finns videon som idag ”pressed my buttons” (=upprörde mig). Jag fick den starka känslan ”Tänk om mina misslyckanden att presentera riskerna med, och överdrivna tron på, vacciner, leder till att folk som jag kunnat påverka, råkar ut för detta (i detta fall INTE autism) eller värre!”  Jag är i alla fall jättetacksam att, trots min tidigare blinda tro på vacciner, har inte drabbats av de allvarligaste biverkningar.

Nu har drygt 4 timmar gått sedan denna video triggade igång detta inlägg 🙁  Hoppas det varit till nytta för någon 🙂

Genomgången barnsjukdom en belastning?

Vanliga infektionssjukdomar som drabbar barn minskar inte den förväntade livstiden som man tidigare trott.

En undersökning som gjordes vid Åbo universitet och Stirling universitetet i Storbritannien visar att smittkoppor, mässling, kikhosta eller andra infektionssjukdomar som är vanliga bland barn inte ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, hjärninfarkt eller cancer senare i livet.

Forskare har tidigare trott att typiska långvariga infektionssjukdomar som barn insjuknar i kan öka risken för att dö i förtid på grund av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet.

original studiet

Jag har bara läst sammanfattningen. Man måste prenumerera för att se hela. Det vore intressant att se om det kanske fanns till och med ett omvänt samband, dvs kanske längre, friskare liv för de som genomgått barnsjukdomen. Det finns i alla fall de som observerat utvecklingssprång för barn i samband med mässlingen.

Vitamin C tillskott = dyr urin?

Trots att den enda personen med 2 Nobelpris, därav en i vetenskap, Linus Pauling, starkt förespråkar stora doser av vitamin C, brukar allmänna rådet vara att det är meningslöst, kanske t o m farligt.

I denna föredrag, som hon höll i Sverige, presenterar njurläkaren vad hon har kommit fram till när hon intresserat sig för vitamin C. Jag tycker det stämmer med många andra källor, och mina begränsade erfarenheter. (Enda detaljen jag minns jag blev fundersam över var hennes råd att inte använda väteperoxid för att rengöra djupa sår. Hon upplever det som vävnadsskadande. Jag upplever det som en förhållandevis mild antibakteriell agent som borde vara speciellt lämpad för att motverka syrehatande bakterier som stelkramp (tetanus).)

Mera om vitamin C