.

Fysik och Buster Keaton!

Jag älskar fysik och Buster Keaton.

Min bror uppmärksammade mig på en artikel där de knyter ihop de två.

https://www.wired.com/2016/10/lets-look-physics-greatest-stuntman-ever/

De använder programmet Tracker.

Interaktiva Fysik Nationellt Prov frågor

Jag fick mail häromdagen av någon som ville använda en bild om interferens i tunna filmer som jag hade gjort. Det handlar om de färgmönster man får i såpbubblor och oljehinnor på vatten.

Jag blev i iallafall inspirerade att att försöka sparka liv i några interaktiva frågor som var rätt uppskattade när jag gjorde de.

Läs mera: Interaktiva Fysik Nationellt Prov frågor

Boyleslag försök

Det finns en enkel boyleslag laboration med en större injektionsspruta som kopplas till en tryckmätare.

Man kolla helt enkelt hur trycket varierar med volymen i sprutan. Om man inte beaktar olika nollfel i försöket så blir resultatet inte speciellt bra (pV varierar ganska mycket!)

T. ex. Är detta 20 ml?

Laborationen förekommer bland

Läs mera: Boyleslag försök

SAFIR övningar och annat FLASH

Jag var med om att utveckla SAFIR English när jag arbetade på CFL. Det var en stor samling varierade övningar man kunde göra på Webben. De byggde på en tidigare kurs, inriktad på svenska. FLASH är ett program som stöder multimedia på webben. Tyvärr saknas stöd för FLASH i iPhone, iPad, enklare android telefoner

Läs mera: SAFIR övningar och annat FLASH

Hur man översätter eller korrigerar textsträngar i Moodle

Jag har just gjort en ny video. Jag hade upptäckt att en spännande möjlighet i lärplattformen Moodle inte funkade på svenska men på Engelska. I interaktiva frågor kan man välja CBM poängsättning som innebär att eleven skall även ange hur säker hen är på svarets riktighet. Detta är mycket viktigt för oss lärare att veta.

Läs mera: Hur man översätter eller korrigerar textsträngar i Moodle