.

SAFIR övningar och annat FLASH

Jag var med om att utveckla SAFIR English när jag arbetade på CFL. Det var en stor samling varierade övningar man kunde göra på Webben. De byggde på en tidigare kurs, inriktad på svenska. FLASH är ett program som stöder multimedia på webben. Tyvärr saknas stöd för FLASH i iPhone, iPad, enklare android telefoner

Läs mera: SAFIR övningar och annat FLASH

Intressant Moodle blogg

Höll på söka något råd om att hantera filer/bilder i Moodle och kom till denna blogg www.iteachwithmoodle.com Han har även gratis resurser att ladda ner t ex quiz frågor om Scratch

Läs mera: Intressant Moodle blogg

Hur man översätter eller korrigerar textsträngar i Moodle

Jag har just gjort en ny video. Jag hade upptäckt att en spännande möjlighet i lärplattformen Moodle inte funkade på svenska men på Engelska. I interaktiva frågor kan man välja CBM poängsättning som innebär att eleven skall även ange hur säker hen är på svarets riktighet. Detta är mycket viktigt för oss lärare att veta.

Läs mera: Hur man översätter eller korrigerar textsträngar i Moodle

Moodle databas för stor?

Min andra webhost, siteground, klagade nyss att ett MySQL databas var för stor (>500 Mb) och gav mig en vecka att åtgärda det.

Det var en databas som hörde till en av mina Moodle platser. Om man gick in med PhpMyAdmin, kunde man se att att mdl_sessions tabellen var den största, med flera hundra Mb.

Läs mera: Moodle databas för stor?

Elever ritar något i nätuppgift

När man har Ma och NO ämnen så behövs ofta att elever kan rita vissa figurer och det är inte alltid så lätt att göra inom en online kurs. Jag tycker om PAD Physics Applets for Drawing som kan till och med rätta sådana uppgifter, men det behöver Java och är rätt geeky att använda

Läs mera: Elever ritar något i nätuppgift