.

Vaccinfri vetrinär

Jag har inte satt mig in i vaccinfrågan för djur, men med erfarenheter från homosapiens så misstänker jag att detta kan vara intressant:

Från FaceBook 2016-10-31

Marina Ahlm Berätta gärna lite mer om hur din kritik mot vaccin kommer avspegla sig i din verksamhet? Jonathan Forstenius Kommer informera djurägare om biverkningsrisker och föreslå alternativ

Läs mera: Vaccinfri vetrinär