.

Svårt att få svenska eko-äpplen?

Såg en artikel om

Få svenska ekoäpplen i butikerna

Det finns större efterfrågan i butikerna än det finns producerat i kommersiella marknaden.

Samtidigt som det finns massor med äpplen som faller och ruttnar i villaträdgårdarna. Tråkigt med tanke på att äpplen tillhör de mest besprutade livsmedlen.

Varför är de besprutade? För

Läs mera: Svårt att få svenska eko-äpplen?