.

Interaktiva frågor om fysikaliska mätningar

När jag var inne i min webbplats och tog fram sidor som beskriver hur man förbättrar resultatet på en Boyleslag laboration, så såg jag andra lab resurser som jag tänkte kanske någon kunde ha användning för.

Jag har använt många handledande interaktiva frågor och här finns några som skall förbereda folk för att göra laboration.

Läs mera: Interaktiva frågor om fysikaliska mätningar

Boyleslag försök

Det finns en enkel boyleslag laboration med en större injektionsspruta som kopplas till en tryckmätare.

Man kolla helt enkelt hur trycket varierar med volymen i sprutan. Om man inte beaktar olika nollfel i försöket så blir resultatet inte speciellt bra (pV varierar ganska mycket!)

T. ex. Är detta 20 ml?

Laborationen förekommer bland

Läs mera: Boyleslag försök

Termografi

Mammografi brukar förespråkas för kvinnor för att upptäcka bröstcancer. Strålning i sig ökar risken för cancer. Hoptryckning, förutom obehaget, skulle kunna orsaka spridning av metastaser. Det är, trots att det fortsätter rekommenderas, flera studier som kommer fram till att det inte är en bra idé.

Om vanliga mammografi:

Vad kan man göra i stället?

Läs mera: Termografi

Kritik av veganism?

Även om jag själv vrider min diet mer och mer mot veganism (fortfarande en del ost, fil och smörhaltigt) , så är frågan inte så enkel som somliga vill göra det. Jag finner dr. Gregers videos intressant och roande, och han förespråkar helt plantbaserad kost och använder mängder med referencer. Jag har länkat till några

Läs mera: Kritik av veganism?

SAFIR övningar och annat FLASH

Jag var med om att utveckla SAFIR English när jag arbetade på CFL. Det var en stor samling varierade övningar man kunde göra på Webben. De byggde på en tidigare kurs, inriktad på svenska. FLASH är ett program som stöder multimedia på webben. Tyvärr saknas stöd för FLASH i iPhone, iPad, enklare android telefoner

Läs mera: SAFIR övningar och annat FLASH