.

Är antioxidanter farliga?

Ni har, om ni överhuvudtaget läser/lyssnar på massmedia, sett rubriker som tyder på ”vetenskaplig” bevis för att näringstillskott av olika slag är skadliga eller i bästa fall verkningslösa. I vår, 2014, var det en sådan om antioxidanter. De har blivit alldeles för populära!

Jag har, med tillstånd, kopierat denna artikel som visar detaljerna i nämnda

Läs mera: Är antioxidanter farliga?