.

Nyare Vitamin D Föreläsning av Dr Humble

Han har en nyare (Dec 2013, den förra var Nov 2011) föreläsning på YouTube. Det är lång 1h 45min. Jag skrev upp några tidpunkter i den:

10 min: MS 13 min Demens 26 min: Norge: 5-10 min/vecka i solarie ger lika mycket som deras rekommenderade fiskleverolja 28 min: 100 nmol/liter 25-OH-D nivå i blodet optimalt

Läs mera: Nyare Vitamin D Föreläsning av Dr Humble