.

Vårdkonsument samarbete

Jag såg några program idag på UR med temat patientmedverkan. Det var en om att möjliggöra för dialyspatienter att själv sköta sin behandling. Den var intressant, men de andra två hade mycket av intresse med anknytning till min förhoppning att skapa vård(/hälso)konsument samarbete genom något internet forum.

PatientsLikeMe.com

http://urplay.se/Produkter/178469-UR-Samtiden-Patienten-i-fokus-Patientorganisationen-Patients-like-me

I denna mötesplats kan patienter gå

Läs mera: Vårdkonsument samarbete