.

Svensk mässling historia. Hur fick vi bort dödligheten?

Annan benämning: morbilli

Så här beskrev Smittskyddsinstitutet, som 2014 blev Folkhälsomyndigheten, men är det en bra beskrivning?

”Mässling är en vanlig och mycket smittsam barnsjukdom i länder med låg vaccinationstäckning. Dödligheten kan vara hög hos spädbarn. Mässling förekommer nuförtiden sällan i Sverige på grund av ett väl fungerande allmänt vaccinationsprogram.

Förebyggande åtgärder

Det finns

Läs mera: Svensk mässling historia. Hur fick vi bort dödligheten?

Tack Sambiblioteket – Svensk mässling historia

död i infektionssjukdomar sverige 1851-1950

Jag kontaktade en gång en man som har sammanställt en massa om framförallt polio och poliovaccinet. Jag hade försökt kolla upp hans (och andra vaccin motståndares) historiska data som leder till att man kan inte tro den bilden vi lär oss. ”Vacciner är varför de gamla dödliga farsoterna är borta.” De gick inte bort i

Läs mera: Tack Sambiblioteket – Svensk mässling historia