.

Elever ritar något i nätuppgift

När man har Ma och NO ämnen så behövs ofta att elever kan rita vissa figurer och det är inte alltid så lätt att göra inom en online kurs. Jag tycker om PAD Physics Applets for Drawing som kan till och med rätta sådana uppgifter, men det behöver Java och är rätt geeky att använda

Läs mera: Elever ritar något i nätuppgift

Datorn krånglar, kan det vara RAM minnet?

Ibland kan man råka ut för att datorn låser sig eller startar om upprepade gånger. Då undrar man förstås vad det kan bero på. Det kan vara många saker som ligger bakom.

Om RAM minnet skulle vara felande länken, hur kan man kolla det?

Då RAM minnet används hela tiden när man kört igång sitt

Läs mera: Datorn krånglar, kan det vara RAM minnet?