.

Varierad kost räcker?

De återkommande ”nyheter” om ”faror” och ”onödigheter” med kosttillskott, brukar avslutas med försäkran att en varierad kost av vanlig mat räcker för att ge dig allt du behöver.

Men hur är det med ”vanliga maten”?

En annan källa med ett flertal referenser om samma trend

nämligen att vår mat har minskat sitt innehåll av

Läs mera: Varierad kost räcker?

Solarium ger Vitamin D bättre än supplementer

En ny undersökning i Nederländerna med 105 studenter, 18-30 år, mest kvinnliga. De delades in i tre grupper(A,B,C).

De i grupp A hade 3 st. 6-12 minuter, ej brännande, exponeringar per vecka under 8 veckor i en standard kommersiell solarie säng (Megasun 7900α)

Grupp B tog 1000 IU (25 μg) vitamin D3 oralt (Solgar

Läs mera: Solarium ger Vitamin D bättre än supplementer